Johtaminen disruptiossa ja alustataloudessa-2p

Kirjoittaja: Annika Jokinen

6 toukokuun, 2020

Lähdeteos: Johtaminen disruptiossa ja alustataloudessa-2p

Lähdeteoksen kirjoittaja: Pauli Aalto-Setälä

Teoriapisteet: 2

Digitalisaatiossa onnistuneet yritykset ovat kahdessa asiassa mestareita: johtamisessa ja digitaalisissa taidoissa. Period.”

”Tärkein tiimin kulttuuria koskeva kysymys on kokemukseni mukaan se, millaista käyttäytymistä itseltään ja muilta työntekijöiltä edellyttää, mistä palkitaan ja mitä ei sallita lainkaan. Näistä yhdessä sovituista toimintatavoista muodostuu yrityksen kulttuuri. Jos kulttuuriin kuuluvat avoimuus ja rehellisyys, sitten mennään niillä. On myös valittava, minkälaisella porukalla lohikäärmettä vastaan taistellaan. Kaikki eivät pääse mukaan, jos osaaminen tai asenne uuden oppimiseen puuttuu. ” 

Tämä ajatus on mun mielestä meidän tiimillämme aika hukassa. Toisaalta tuntuu, että meiltä on kaikki aika hukassa tällä hetkellä. Treeneissä on usein puhuttu siitä mitä käytöstä toisilta hyväksytään ja asetetaanko tiimin puolesta painetta siihen tekemiseen vai annetaanko jengin vaan löysäillä. Mistään asioista ei kuitenkaan olla tehty minkäännäköistä päätöstä. Tästä puuttuu mielestäni johtajuus.

”Hyviä innovointeja syntyy vasta, kun yksilön vapaus ja tiimin yhteiset asiat ovat jollain tavalla tasapainossa”.

Tätä tietenkin auttaisi, jos tiimillä olisi yhteisiä tavoitteita ja yhteisen tekemisen kokemuksia, koska työllä on suuri merkitys tiimin yhteisessä olemisessa.

”Kun maailma muuttuu niin johtamisenkin pitää muuttua.”

Korona näytti tämän meille aika keskeisesti. Eipä olekaan enää sama johtaa ihmisiä ruudun välityksellä, kuin kasvotusten. Varsinkin kun ihmiset poukkoilevat ympäri Suomea. Tämmöinen aika vaatii johtajalta myös syvää luottamusta alaisiinsa.

”Johtajan pitää ymmärtää, että sekä asiakkaan, että henkilöstön tarpeet pitää ymmärtää nyt eikä vasta myöhemmin, jotta yritys menestyy, kehittyy ja pystyy reagoimaan muutoksiin koko ajan. ”

Kun teknologia kehittyy ja uudet innovaatiot luovat markkinoille sekasortoa, on viisi keskeisintä taitoa, joita muutoksen häiritsemä työ meiltä vaatii – 

  1. Kriittinen ajattelu, etiikka ja empatia 

Kriittinen ajattelu on ehdoton edellytys kehitykselle, mikäli kukaan ei koskaan kyseenalaista, ehdota muutoksia, ei idea pääse kasvamaan ja pahimmillaan ollaan tekemässä jotain täysin turhaa. Mutta samalla pitää osata myös miettiä idean hyviä puolia, jottei kaikki kaadu turhaan itsekritiikkiin.

Tiimissä pitää olla keskinäinen luottamus ja psykologinen turvallisuus mahdolliseen epäonnistumiseen. Tiimillä täytyy olla lupa tehdä itsenäisiä päätöksiä ja sen keskinäisen moraalin on oltava korkea. 

Vaikka tiimiläisiltä vaadittaisiin paljon, heidän pitää voida kokea olonsa turvalliseksi. 

Hyvän vuorovaikutustaidon omaava pystyy asettumaan toisen asemaan ja reflektoimaan, mitä oma käyttäytyminen muissa aiheuttaa.”

Koen, että minulla on vahvat vuorovaikutustaidot. Jyväskylän yliopiston sivuilla niitä oli lueteltu mm. näin:

  • kuuntelemisen ja havainnoinnin taidot
  • argumentointitaidot
  • taito osoittaa tukea
  • taito ottaa ja pitää puheenvuoroja

Toki välillä on tilanteita, jolloin kuulen toisen sanomisissa ehkä jotain muuta mitä hän tarkoitti, joka saattaa sitten johtaa huonoonkin lopputulokseen, koska taito reflektoida oman käytöksen vaikutusta muihin hieman ontuu.

Huolimatta tästä pystyn erittäin vahvasti tuntemaan ja aistimaan mitä muiden käyttäytyminen toisissa aiheuttaa. Huomaan saman tien jos jonkun tiimiläisen sanat loukkaa / lannistaa tai aiheuttaa mielipahaa toiselle tiimiläiselle, vaikka toinen ei sitä sen enempää toisikaan julki. Vaikkakaan kaikki ei ehkä tykkää tavastani julkaista asioita aika suoraan tai siitä, että nostan pinnan alla raapineen kissan pöydälle, on se silti osa vuorovaikutustaitojani. Jos vaikeat asiat jäävät selvittämättä, ne usein aiheuttavat enemmän hallaa kuin hyötyä.

  • Itsensä johtamisen taito

” Eniten aikaansaavilla on aina kalenteri hallussa. Myös tyhjät slotit.”

Itsensä johtaminen on erittäin tärkeä taito meidän arjessamme ja onkin ollut puheenaiheena paljon pinnalla viime aikoina. Tulevaisuuden töissä jokaisen pitää osata hallita itsensä johtaminen, suunnittelu, tavoitteiden asettamisen ja niiden seuraamisen perustaidot. Ja mikäs sen parempi paikka näidenkin opetteluun kuin TA.

Ydinasemassa on omien työtehtävien priorisointi, oman osaamisen kehittäminen ja oman ajankäytön suunnittelu. 

  • Leanin periaatteet

”Vie mennessä, tuo tullessa!”

Olen ihminen, joka yrittää mahdollisimman vähällä saada aikaan mahdollisimman paljon. Siksi tuo vie mennessä, tuo tullessa onkin ollut mottoni jo vuosia, mitä yritän myös lapselleni opettaa. Miksi kulkea samaa matkaa montaa kertaa ja hukata siihen turhaa aikaa ja energiaa! 

On ihan päivän selvää, että työn jaksottamisella ja välitavoitteiden luomisella saadaan enemmän aikaan ja näkyvämpiä tuloksia. Välitavoitteiden kohdalla on myös helppo kääntää suuntaa, jos hommat näyttää menevän vihkoon. Tai vaihtoehtoisesti tavoitteisiin pääsy luo onnistumisen tunteita ja tsemppaa viemään projektia eteenpäin.

Arvokasta on myös oppia, kuinka asetetaan välitavoitteita ja kuinka priorisoidaan työt silloin, kun resursseja on vähän.

  • Digitaidot

Digitaitojen tärkeydestä tuskin tarvitsee edes mainita. Korona omalta osaltaan opetti niitä meille onneksi paljon lisää ja uskon. että uusia juttuja keksitään koko ajan lisää, koronan aiheuttaman muutoksen takia. 

Kaikkea ei digitaidoissakaan tarvitse osata, mutta aina kannattaa omaa osaamistaan kehittää. Joka viikko, vaikka edes pienen hetken.

  • Muutoksen sietokyky (resilienssi)

”Paras keino menestyä on oppia rohkeasti uutta sekä keskittyä täydellisesti siihen, mitä tekee juuri nyt.” 

Uuden oppimista ei pidä pelätä! Ei myöskään hävetä sitä, jos ei jotain vielä osaa. Kirjassa sanotaan hienosti, että on pahempaa esittää tietävänsä asiasta, kuin kysyä siitä. Kysymällä tekee itsensä hölmöksi hetkeksi, esittämällä loppuiäksi! Tämän takia itse kyselen ”tyhmiä” kysymyksiä aina, joka paikassa ja kaikilta. Hetken hölmöys muuttuu tietoon.

Osaamisesta ja osaamattomuudesta keskustelemisen kynnystä tulee alentaa, koska osaamistarve muuttuu koko ajan. 

”Itseymmärrys myös vähentää tuskaa.”

Vai vähentääkö? Nykyisin kun iän myötä tuntee itsensä paremmin ja on lukenut muutaman kirjan ihmisen käyttäytymisestä ja luonteista, tuntuu, että mitä enemmän tajuan omaa käytöstä, sitä vaikeampi on olla minä! Nuorempana kun ei ymmärtänyt omaa käytöstään tai sen aiheuttamia vaikutuksia oli vain niin helppo mennä ajatuksella ”tämmöinen mä vaan oon, ja muiden pitää kestää”. Tänä päivänä en edes itse kestä itseäni useinkaan, pahimmista hetkistä puhumattakaan. 

Muutoksen sietokykyä parantaa myös se, että ryhmässä on lupa aloittaa uutta, sitä ei tarvitse pelätä ja siinä on turvallista työskennellä, tulee eteen sitten mitä tahansa, epäonnistumista tai epätodennäköisyyksiä. 

En mielestäni oikein löytänyt vastausta, kuinka muutoksessa tulisi johtaa tai millainen olisi hyvä johtaja, muuten kuin, että luottamusta alaisiin tai tiimiin pitää olla. Mutta kirjasta löytyi loistavat kuvat mielestäni, kuinka innovaatio syntyy ja kuinka sillä saadaan kasvua yritykseen. 

Kuva, joka sisältää kohteen piirtäminen, aita, merkki

Kuvaus luotu automaattisesti
Kuva, joka sisältää kohteen piirtäminen, merkki

Kuvaus luotu automaattisesti

You May Also Like…

Aidosti viisas

Aidosti viisas on on ruotsalaisen kirjailijan Stefan Einhornin mielenkiintoinen teos, joka tarjoaa syvällistä...

Työelämä muuttuu

Aloitin Petteri Kilpisen Inspiroitunut kirjan lukemisen jo viime syksynä. Kirja osoittautuikin tuohon hetkeen ehkä...

0 kommenttia

Lähetä kommentti