Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Kirjoittaja: Tony Rantala

2 huhtikuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Viisi toimintahäiriötä tiimissä

 

Päätimme tiimimme kanssa lukea viisi toimintahäiriötä tiimissä kirjan, jonka jälkeen pidimme treenit kirjasta saamiemme ajatusten pohjalta. Kirja auttoi hyvin pohtimaan oman tiimimme tämänhetkistä tilannetta eri osa-alueilla, joita käyn myös itse läpi tässä esseessä.

 

 

Luottamuspula

Luottamus tiimiläisten välillä luo perustan koko toiminnalle. Tiimityöskentelymme alkuvaiheessa on vaikeaa luottaa täysin muihin tiimiläisiin, vaikka olimmekin perusopintojen aikana kerenneet jo tutustua hieman tiimiläistemme kanssa. Akatemialle siirtymisen jälkeen olemme alkaneet tutustua toistemme ”työpersoonaan”, joka varmasti poikkeaa kaikilla jonkin verran muusta persoonasta.

Luottamuspula ei mielestäni ole suuri ongelma tiimissämme, vaikka luonnollisesti tulee tilanteita vastaan, joissa on vaikea jakaa vastuuta tai luottaa muiden taitoihin asioissa, joissa itse kokee olevansa vahva. Luottamuksen puute voi mielestäni tulla vastaan myös näkemyserojen vuoksi ja olisikin tärkeä muistaa antaa jokaisen näkemyksille mahdollisuus, vaikka itse olisi eri mieltä, koska erilaiset näkökulmat laajentavat myös omaa ajattelua.

 

 

Konfliktien pelko

Usein konflikteja pidetään huonona asiana, vaikka todellisuudessa asia on päinvastoin. Oikein käsiteltynä konfliktit usein vahvistavat ja kehittävät tiimin toimintaa. Konfliktien välttäminen vaikeissa tilanteissa saattaa pitää hetkellisesti tiimin ilmapiirin neutraalina, mutta todennäköisesti asiat jäävät vaivaamaan, joka vaikeuttaa työskentelyä pidemmällä tähtäimellä ja saattaa myöhemmin aiheuttaa vielä suuremman konfliktin, kun tunteet purkautuvat.

Mielestäni konflikteja ei pidä pelätä vaan jokaisen on parempi tuoda mahdollisimman nopeasti ajatukset esiin, jos jokin asia vaivaa. Konfliktien pelkäämisen sijaan on tärkeämpää miettiä kuinka tuo esiin eriävät mielipiteet. Kun oman asian osaa tuoda oikein julki, on muiden helpompi käsitellä sitä. Konflikti tilanteissa tiimiläisten keskeinen luottamus on myös suuressa roolissa. Mielestäni tiimissämme ei varsinaisesti pelätä konflikteja mutta avoimuudessa on varmasti vielä kehitettävää.

 

 

 

Sitoutumisen puute

Sitoutuminen pitää tiimin tekemisen yhtenäisenä ja vie kohti tavoitteita. Yhteisen tavoitteen asettaminen on yksi tärkeimmistä asioista tiimityössä. Tiimin tavoitteiden, sääntöjen ja arvojen tulee olla jokaisella selkeästi tiedossa, että niihin pystytään sitoutumaan. Tavoitteen täytyy olla sellainen, johon jokainen voi sata prosenttisesti sitoutua. Mikäli tavoite asetetaan siten, ettei joku tiimin jäsenistä voi seisoa sen takana voi helposti loppua motivaatio työskentelyyn. Myös tiimin säännöt ja arvot täytyy asettaa niin, että jokainen pystyy niiden puitteissa toimimaan.

Alkuvaiheessa tiimityöskentelyyn voi olla vaikea osata täysillä sitoutua, koska yhdessä päätettävissä asioissa on pakko jokaisen tehdä myös kompromisseja. Tällä hetkellä koen, että tiimiläiset ovat sitoutuneita yhdessä tekemiseen ja se on hyvä alku. Yksityiskohtaisempiin asioihin 100% sitoutuminen vie varmasti vielä aikaa, koska rakennamme yhä luottamusta toisiimme ja emme vielä osaa arvioida kunnolla millaisiin asioihin voimme aidosti sitoutua.

 

 

Vastuun välttely

Vastuun välttelyn sijaan tulisi miettiä, kuinka vastuuta voidaan jakaa tasaisesti. On ymmärrettävää, että jokainen meistä pystyy ottamaan vastuuta eri määrän ja erilaisissa asioissa. Jokaisen kuitenkin tulisi osata ottaa täysi vastuu omasta toiminnasta, jonka harjoitteluun Tiimiakatemia onkin loistava paikka.

On helppo ajatella suuren vastuun välttelyä laiskuutena ja välinpitämättömyytenä, mutta usein vastuuta ei haluta ottaa epäonnistumisen pelon vuoksi. Suuremman vastuun ottaminen on usein kuitenkin loistava keino kehittää itseä. Tiimitoiminnassa olisi hyvä muistaa, että esimerkiksi suuremman projektin epäonnistuessa vastuu on kuitenkin loppupeleissä koko tiimillä, eikä vain projektivastaavalla.

 

 

Tulosten huomiotta jättäminen

Tulosten seuraaminen kertoo tiimin kehityksestä. Tällä hetkellä varsinainen tiimin tuloksien seuraaminen on vielä hankalaa, koska toiminta on vielä alkuvaiheessa. Olemme keskittyneet seuraamaan enemmänkin henkilökohtaisia tuloksia kuin koko tiimin. Olisi tärkeää alkaa huomioimaan ”tiimi ennen yksilöä” ajattelua myös tulosten seuraamisessa. Tämä varmasti kehittyykin, kun saadaan tiimissä taas yhteiset tavoitteet mietittyä kuntoon.

 

Mietteitä kirjasta

Kirja sai itseni ajattelemaan tarkemmin tiimityöskentelyn vaikeuksia ja päällimmäisenä mieleeni jäi se, että asiat jotka ovat joillekin itsestään selvyyksiä, eivät välttämättä ole sitä kaikille. Tämän takia on erityisen tärkeää sopia yhteisistä asioista selkeästi ja kirjata ne myös ylös kaikkien nähtäville.

 

Kirja herätti varmasti paljon ajatuksia jokaisessa tiimimme jäsenessä ja treeneissä saimmekin hyvää keskustelua aikaan. Kirjasta saamistamme ajatuksista pystyimme heti viemään käytäntöön tärkeitä asioita, jotka vie tiimiämme eteenpäin. Vaikka tiimimme aloitus on sujunut hyvin, on meillä kuitenkin vielä paljon parannettavia asioita eri osa-alueilla. Uskon, että kirja auttaa meitä tulevaisuudessakin tunnistamaan mahdollisia epäkohtia nopeammin ja helpottaa niiden käsittelyssä.

 

 

Tony Rantala

Onixia

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti