Työpaikkana tiimi

Kirjoittaja: Hepola

10 tammikuun, 2022

Lähdeteos: Työpaikkana tiimi

Lähdeteoksen kirjoittaja: Liisa Huusko

Teoriapisteet: 2

Valitsin Liisa Huuskon kirjan sen sopivan aiheen takia, kirjaa lukiessani huomasin sen olevan jo ns. peruskauraa itselleni koska takana on 1,5 vuotta tiimiyrittäjänä toimimista, silti löysin paljon hyviä pointteja aiheeseen liittyen koska kirja oli kirjoitettu näkökulmasta, tiimityö yrityksissä ja meidän tiimiyrityksemme toiminta eroaa vielä monin tavoin ’oikeista’ yrityksistä. Sain kuitenkin hyvää ajattelupohjaa ja kenties tulevaisuuteen kehitysehdotuksia koskien tiimiämme. Käsittelen muutamaa seuraavaksi.

Tiimin kehittäminen

Kun tiimiyrityksemme perustettiin tammikuussa 2020, koko konsepti oli täysin vieras jokaiselle jäsenelle. Tiimiakatemialla on tietyt kehykset, joiden mukaan tiimiä aletaan kehittämään ja toimintatavat, jotka auttavat muottiin kasvamista ajan myötä. Johtoryhmän valitseminen vuosittain, viikottaisen työskentelyn jaottelu ja tekeminen opiskelun perustajana. Ensimmäinen vuosi kärsi koronan ohella, tietotaidon puutteesta, johtajuuden puutteesta ja ihan puhtaasti motivaation vähyydestä koko tiimin näkökulmasta tarkasteltuna. Seuraavaksi vuodeksi teesit olivat valmiina, joten johtoryhmän tärkeimmäksi tehtäväksi jäi niiden tarkastelu sekä noudattamisen valvominen. Onnistumisia alkoi sataa usealla eri rintamalla vuoden 2021 alusta. Tiimin kehittämisessä on hyvä muistaa ja toteuttaa tietyt asiat, selkeä johtaminen, tiimiläisten tukeminen, aikataulutus ja kokonaisvaltaisesta ajattelusta huolehtiminen.

Tiimityöskentelytaidot

Sosiaaliset ja henkiset taidot kuuluvat erittäin suuresti oppimisprosessiin tiimityöskentelyssä, monien karikkoisten yhteenottojen ja keskustelujen jälkeen opimme löytämään asioissa yhteisen suunnan. Kysy, kuuntele ja tee. Olen jo vuoden ajan saanut nauttia erinomaisesti yhteen hitsautuneesta tiimihengestä, jonka ainoana riskinä on toiminut tekemisen puute. Fiilis on hyvä, ihmiset osallistuvat asioihin ja kysymyksiin mutta edelleen tekeminen jää uupumaan monen asian kohdalla. Tehdään se mitä vaaditaan aina ei edes sitä, on värjännyt tiimimme aikaa Akatemialla. Uuden johtoryhmän vastuulle tulee jäämään toteutuksen vaatiminen jämäkällä otteella koska tunnelmasta tai taidoista se ei jää kiinni. Puhu suoraan ja kuuntele tarkkaan.

Tiimityöskentelyn teesit

1. Toimivan tiimin tärkeimmät edellytykset ovat selkeä, yhteinen tavoite ja riittävä toimivalta sen saavuttamiseen. 

2. Yhteisen tavoitteen ja tiimin toimivallan määrittely edellyttävät työsuhteen ehtojen uudelleenmäärittelyä.

3. Tiimin on saatava toimivaltansa jostakin, missä sitä on ennen ollut eli mistä sitä voidaan tiimeille siirtää tai tuottaa. 

4. Työturvallisuuslain delegointipykälä asettaa suuren haasteen työturvallisuuden järjestämiselle tiimiorganisaatiossa.

5. Keskeistä tiimien suoritukseen perustuvassa palkkauksessa on se, että suoritus/tulos on yksiselitteisesti mitattavissa ja tulospalkkiokriteereinä käytetään niitä asioita, joihin tiimi jäsenet voivat arkitoiminnallaan vaikuttaa.

6. Tiiminä sopiminen on täysin uusi tapa sopia, ja siksi tiimien yhteydessä on tarpeen puhua osapuolten välisestä luottamuksesta.

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti