Tiimiäly ja sen väläykset

Kirjoittaja: Elisa Häkkinen

11 joulukuun, 2021

Lähdeteos: Tiimiäly, opas muuttuvaan työelämään

Lähdeteoksen kirjoittaja: Ilona Hiila, Maaretta Tukiainen ja Ida Hakola

Teoriapisteet: 2

Tiimiäly kirja oli katsaus tulevaisuuden työelämään ja mm. siihen, miten tekoäly tulee muuttamaan työkulttuuria. Kirjassa puidaan työelämäntaitoja, jotka tulevat korostumaan seuraavien vuosikymmenten aikana. Oman lapsuuden aikana on nähnyt todellisen kehityskaaren tekniikan kehittymisessä. Viimeisen kahden vuoden aikana koronapandemian takia meno on vain kiihtynyt entistä kovemmaksi. Aikamme erilaisten ruutujen äärellä on kasvanut hurjasti. Itse olen välillä lähes hätääntyneenä katsonut nousseita ruutuaikoja puhelimeni seurannasta. Olemme päivittäin tekoälyn ja algoritmien äärellä, vaikka emme edes kiinnitä niihin suurempaa huomiota. Tiimiäly kirjassa tekoälyä kuvaillaan digitalisaation ”neljänneksi murrokseksi”, joka tulee muuttamaan elämäämme radikaalisti seuraavan 10-15 vuoden aikana. Muutokseen ei välttämättä kiinnitä sen suurempaa huomiota, kun on sen keskellä. Yksittäinen ihminen ei tule pärjäämään tekoälylle, mutta tiimi saattaisi jopa pysyä perässä. Erilaiset inhimillisemmät työelämän taidot ja tiimityötaidot korostuvat, yksilökeskeinen toiminta kuopataan.


Viimeisten vuosien koronatilanne on pakottanut ihmiset muuttamaan toimintatapojaan ja tapojaan työskennellä. Näin historiallisen tapahtumaketjun vaikutukset tulevat näkymään vielä vuosien päästä. Yksilön on vaikeampi pärjätä jatkuvaa muutosta vastaan. Jatkuvan muutoksen keskellä oleminen on myös kuormittavaa. Teimme johtajuuden koulutusohjelmassa resilienssi testin, jonka pohjalta pohdimme omaa muutoskyvykkyyttämme. Koettujen muutosten listaaminen paperille tuntui raskaalta, vaikka saikin hyvän muistutuksen oman jaksamisen huomioinnista. Pohdimme myös oman tiimin muutoskyvykkyyttä ja sen piirteitä. Miten tiimi pystyy sopeutumaan, sekä vastaamaan omiinsa ja ympäristön vaatimuksiin? Omassa tiimissä raamit ovat vielä muodostumassa, joten välillä tekemisestä saatetaan joustaa liikaakin. Luotan itse useammin rakenteeseen, kuin suunnitelmasta poikkeamiseen. Jatkuvan kehityksen keskellä parhaiten selviävät ne, jotka kykenevät uudistumaan. Esimerkiksi viime vuodesta parhaiten selvisivät ne yritykset, jotka kykenivät välittömästi reagoimaan muutoksiin ja siirtymään palveluidensa kanssa verkkoon. Tunnistan itsessäni usein kyvyttömyyttä sopeutua. Tämä voi johtua myös siitä, että muutoksia on liikaa yhtä aikaa. Olen levoton jos en tiedä mitä tapahtuu seuraavaksi, on kyse sitten projektista tai tiimin etenemisestä. Luotan vahvasti suunnitelmiin ja pitkäjänteisyyteen, vaikka hyvin harvoin mikään menee suunnitelmien mukaan.


Tiimiakatemia ympäristössä yksilön kyvykkyys nojautuu myös monessa kohtaa siihen, miten tiimi pystyy kohtaamaan haasteet. Tiimi mahdollistaa niin monet asiat, joista yksin ei uskaltaisi edes haaveilla. Yhdessä oppii enemmän ja pystyy myös tarttumaan monitasoisempiin ongelmiin, kuin yksin. Tiimityö tuo uusia näkökulmia ja yhdessä ajatteleminen auttaa tunnistamaan haasteita helpommin. Tiimiäly on vahvasti liitoksissa Tiimiakatemian toimintaan ja työskentely tavat ovat monessa kohtaa olleet muita edellä. Dialogi ja yhdessä ajattelun taito, ovat asioita, jotka tulevat kantamaan vielä pitkälle tulevaisuuteen.


Tiimiäly tuntui käsitteenä myös vieraammalta aluksi, vaikka todellisuudessa se on asia, jonka kanssa tulee jatkuvasti tehtyä töitä. Tiimiälyä kuvaillaan ”luottamuksen ja yhteistoiminnan luovaksi tilaksi, jossa syntyy uutta ja ihmisen on hyvä työskennellä” (2019). Tiimiälyä hyödyntävässä organisaatiossa vuorovaikutus on rikastuttavaa, sekä viestintä on selkeää. Tälläinen vuorovaikutus määriteltiin vapaaksi, avoimeksi ja tarkoituksenmukaiseksi.

Tiimiälyä hyödyntävän tiimin sisällä vallitsee salliva ilmapiiri, jossa kohdataan epäinnistumiset ja hyväksytään kokeilukulttuuri. Koen, että omassa tiimissämme tähän pisteeseen ei ole vielä täysin päästy. Epäonnistumisia saatetaan vielä varoa, eikä kaikista villeimpiin ideoihin aina tartuta. Askeleet ovat välillä varovaisia, vaikka ympäristö on kuitenkin erittäin turvallinen virheille. Sallivamman ilmapiirin kehittäminen on varmasti yksi ensi vuoden ensimmäissitä haasteista, joita täytyy ratkaista, jotta pääsemme hyödyntämään täyttä potentiaaliamme. Entistä paremman ilmapiirin luominen vaatii myös jokaiselta itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tunnistamista. Meillä on selkeä tahto kehittyä yhdessä ja oppia myös auttamaan jokaista kasvamaan.


Tiimiälyyn kuuluu myös lupa ja vastuu toimia. Vastuun ottamisessa on ollut haasteita, kun suuri osa tehtävistä jää yksittäisten henkilöiden harteille. Pelisäännöt ovat välillä olleet vähän epäselvät ja päätösten tekeminen on ollut hidasta. Kävimme hetki sitten läpi kehäteoriaa yötreeneissä. 13 tuntiset treenit, palautteen anto ja yhdessä vietetty viikonloppu, tuntuivat välittömästi vaikuttavan yleiseen ilmapiiriin positiivisesti. Sain palautetta siitä, miten välillä kannan liikaa vastuuta. Tunnistan usein vieväni tilaa muilta toimia, koska minulla on usein näkemys siitä miten asioiden pitäisi mennä. Saatan olla vähän joustamaton, vaikka Tämä voi johtaa siihen, että asioita varmistellaan useampaan kertaan. Saatan viedä muiden arviointikyvyltä tilaa, joissakin tilanteissa. Pitäisi itsekin osata päästää naruista irti vähän useammin.

You May Also Like…

Somevaikuttajaksi!

(Markkinoinnin koulutusohjelma) Viimeaikoina somevaikuttajan työ on kiehtonut minua, siksi päätin lukea Emmi Lehtomaan...

1 Kommentti

  1. Janne Roiha

    Uskallan väittää, että Tiimiakatemia on yksi maailman parhaista paikoista oppia tuntemaan itsensä suhteessa muihin. Taito työskennellä tiimissä perustuu siihen, että tuntee itsensä ja osaa asettua muiden ihmisten asemaan. Tässä refelektiossa osoitat ainakin minulle sen, että kuljet tällä oppimisen polulla. Tunnistat itsessäsi piirteitä ja toimintatapoja, jotka vaikuttavat muiden ihmisten tekemiseen. Ehkä näet nämä piirteet nyt vähän negatiivisesti, mutta tärkeintä on, että tunnistat ne. Sinulla on poikkeuksellista osaamista jäsentää ja organisoida kaaosta. Ymmärrän, että se aiheuttaa sinulle tuskaa, koska kuten kirjoitat, jäsennät maailmaa rakenteiden ja systemaattisen tekemisen kautta. Tiimiakatemialla sinulla on mahdollista kasvattaa toleranssia kaaosta kohtaan ja toisaalta hioa supervoimaasi kaaoksen jäsentämisessä.

    Kaiken kaikkiaan erittäin hyvä ja analyyttinen reflektio. Kiitos Elisa!

Lähetä kommentti