Strategia vai suunnitelma

Kirjoittaja: Joni Vikki

1 joulukuun, 2022

Lähdeteos: Pelastetaan strategia!

Lähdeteoksen kirjoittaja: Mika Sutinen ja Antti Haapakorva

Teoriapisteet: 3

Kirjavalinta osui nappiin. Loimme vasta strategian tiimillemme, joten nyt pääsemme heti pelastamaan sen Mika Sutisen ja Antti Haapakorvan kirjan ”Pelastetaan strategia!” oppien avulla. Kirjan aiheet olivat suurimmilta osin tuttuja, mutta tärkeitä muistutuksia. Strategia on siitä mielenkiintoinen työkalu, että se yhdistää vahvasti eri tieteenaloja toisiinsa, kuten esimerkiksi ihmisten- ja muutoksen johtamista, sekä design-ajattelusta tuttua asiakasnäkökulmaa. Strategiatyössä kehityssuuntia on siis valtavasti.

Strategia konseptina

Strategia on kuin projekti tai peli. Se noudattaa ohjeiden tapaisia toimintamalleja, sisältää suunnitelmat ja tekemisen, sekä usein toteutus päättyy lopetuspalaveriin, jossa juhlitaan voittoa tai suunnitellaan seuraavaa peliä. Sillä on tietynlaisia piirteitä, joita voi verrata pelisääntöihin. Pelisääntöjä voi omalla porukalla pelatessa muovata omaan peliin sopivaksi ja samoin strategian lopullisen käyttötavan voi määrittää omalle organisaatiolle sopivaksi. Toteutusta olisi suotavaa muovata siten, että siinä käytetään omalle väelle tuttua kieltä ja toimintamalleja, jotta se pysyy yksinkertaisena ja ymmärrettävänä. Täysin erilaiselta kilpailijalta kopioitu strategian toteutusmalli voi kääntyä jopa tappiolliseksi, koska sitä ei ymmärretä, eikä se palvele juuri oman organisaatiosi liiketoiminnan ja henkilöstön tarkoituksia.

Kun pelisäännöt on luettu, eli kun ymmärtää strategian toimintaperiaatteen, voi lähteä strategisesti raivaamaan tietä menestykseen. Seuraava vaihe on kehittää pelisuunnitelma. Usein strategia nähdäänkin vain suunnitelmana, joka kertoo jotain hienoja aatteita, jotka ovat olemassa siksi, koska se vaikuttaa hienolta. Strategia kuitenkin sisältää myös itse pelaamisen. Peli-ideassa tarkastellaan omaa tilannetta nyt suhteessa vastustajiin, sekä tavoitetilaa siitä mihin liigaan halutaan tähdätä. Näiden pohjalta suunnitelmaan merkitään pelityyli ja pelipaikat, jotta sitä voidaan lähteä toteuttamaan kentälle.

Maaleja syntyy vasta kentällä. Siksi myös strategiaan kuuluu olennaisena osana itse toteutus, sillä se vasta tuottaa arvoa, jota suunnitelmallisuudella haetaan. Strategisuus vaatii sitkeyttä, joten ei sovi henkäistä silloin kun peli on vasta alkamassa. Jos vastustaja muuttaa taktiikkaa kesken pelin, on myös omaa strategiaa oltava valmis muuttamaan. Strategia onkin suurimmaksi osaksi tekemistä, kokeiluja ja jatkuvaa suunnan hakemista. Vääristynyttä kuvaa luo se, että usein näkyvin osa strategiaa on juuri strategiapäivien suunnittelupalaverit ja hienot dokumentit.

Vengan strategia

Meillä oli brändityön pohjalta syntyneet visio, missio ja arvot, kun strategiaa alettiin muodostaa. Strategian käynnistimenä toimi uteliaisuus. Huomasin erinäisissä toimintaa suunnittelevissa keskusteluissa, että keskustelemme eri asioista, vaikka tarkoitamme samaa. Tarvittiin suunnan kirkastus. Olin utelias sen suhteen, kuinka nopeasti ja mihin voisimme päästä, jos kaikilla olisi selkeänä mielessä yhteinen suunta ja tavoite. Siitä lähti ajatus strategian muodostamiseen strategiapäivän avulla. Päivään tuli saada osallistettua kaikki, jotta kaikki tietäisivät jatkossa, mistä puhutaan ja sitoutuvat siihen. Asioihin, joista ei tiedä, on mahdotonta sitoutua täysin.

Ainakin vielä tällä hetkellä suurin kilpailijamme olemme me itse ja siitä syystä strategiapäivä keskittyi vahvasti omaan toimintaamme. Päivää pohjustettiin etukäteen keräämällä koko henkilöstöltä toimintamme haasteita ja kehityskohteita, jotka summattiin yhteen. Kävimme päivän aluksi nousseet asiat läpi ja aloimme sen jälkeen priorisoimaan tärkeimpiä kehityskohteita. Valmentaja tiedusteli vähän väliä, voisimmeko saada jo konkretiaa. Päivä eteni kuitenkin järjestelmällisesti abstraktista nykytilan ja halutun suuntaviivan selvittämisestä kohti iltapäivän konkreettisia toimintamalleja. Yhteen päivään kiteytetty strategian muodostaminen oli raskas, mutta innostava yhteinen haaste.

Strategia on avautunut jo hieman tiimillemme, mutta vielä on joitain katvealueita ja se nähdään osittain vielä pelkkänä dokumenttituotoksena. Strategia on kuitenkin helpompi näyttää osa kerrallaan ja jossain välissä kaiken tekemisen takaa paljastuu hieno kokonaisuus. Osa yhdessä valituista toimintamalleista on melkein heti jäänyt unholaan ja juuri dokumentin tasolle. Strategiaprojektin omistajana seuraan kuitenkin jatkuvasti toteumaa ja hetken päästä on aika tehdä tarvittavat muutokset, lisäykset ja pudottaa turhaksi jääneet toimintamallit pois. Lisäksi täytyy soveltaa sopivat palkkiomallit, jotka ohjaavat ajatusta valitsemiimme kehitysohjelmiin. Tärkeää on saada strategia elämään jokapäiväisessä tekemisessä ja sanoittaa asioita strategian kautta.

You May Also Like…

Laiskuus haisee

Laiskuus haisee

Leo Straniuksen kirjoittama kirja edustaa kaikkea muuta, mitä minä teen. Tehokkuuden taika on selfhelp tyylinen opas,...

0 kommenttia

Lähetä kommentti