Sinisen meren strategia

Kirjoittaja: Sanna Kiviaho

12 joulukuun, 2021

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet: 1

Sinisen meren strategia on kirja ja bisneskielessä yleistynyt termi. Sinistä merta verrataan punaiseen mereen, jossa merivesi on värjäytynyt punaiseksi kovasta taistelusta. Sinisellä merellä puolestaan saa purjehtia kilpailijoista piittaamatta ja menestyksekkäästi.

Kirja on tehokas opas yritykselle rakentaa kannattavaa bisnestä ja pidentää omaa elinkaartaan. Koen, että kirjan lukijan on oltava tarpeeksi avoinmielinen ja sisäistettävä tarkkaan kirjan analyyttiset työkalut yrityksen strategian rakentamiseen.

Sininen meri arkikielessä tarkoittaa markkinarakoa, jolla ei ole kilpailijoita. Se tarkoittaa uuden luomista olemassa oleville markkinoille. Tämä kirja tarjoaa työkaluja markkinoiden kehittämiseen. Ei tarvitse olla erityisen luova tai innovatiivinen löytääkseen reittiä uuden näkökulman luomiseen. Kulmakivi sinisen meren strategiassa on arvoinnovaatio, joka tarkoittaa sitä, että yritys pyrkii tuottamaan mahdollisimman paljon arvoa itselleen sekä asiakkaalle mahdollisimman pienin kustannuksin. Mikä tärkeintä arvoinnovaatiossa, yritys tekee kilpailusta merkityksetöntä. Koko strategian rakentamisen ytimessä on se, että ei kangistuta kaavoihin, jotka ovat olemassa vaan rohkeasti muokataan markkinarajoja ja toimialarakenteita siten, että bisneksen molempien osapuolten saama arvo kasvaa tuntuvasti.

Erääseen työkaluun olen törmännyt jo käytännön tekemisessä, kun pääsin osallistumaan Tiimiakatemian 24h synnytysten vertaisraatiin. Vertaisraatilaisena pääsin lukemaan tiimin tuottaman raportin synnytyksestä. He olivat hyödyntäneet sinisen meren strategian neljää ratkaisevaa kysymystä. Kysymykset ovat seuraavat:

Mitä tekijöitä tulisi supistaa selvästi alan normaalitasoon verrattuna?

Mitkä toimialalla selviöinä pidettävät tekijät tulisi eliminoida (poistaa)?

Mitä tekijöitä tulisi korostaa selvästi enemmän kuin alalla yleensä tehdään?

Mitä kyseiselle toimialalle täysin uusia tekijöitä tulisi luoda?

Voisin lähteä avaamaan ajatuksiani sinisen meren strategiasta unelmieni kautta. Työelämän suhteen olen haaveillut, että tulisin keksimään jotain, mitä ei aiemmin olla keksitty. Olen mieltänyt, että keksintöni liittyisi arjen helpottamiseen. Arkemme koostuu monista asioista, joita on aika ajoin tai päivittäin pakko suorittaa. Kodin siivoaminen, ylläpito, laskujen maksaminen, auton tankkaaminen, pyykin peseminen, ruuan laittaminen, perhe- ja ystäväsuhteiden ylläpito sekä useampia meidän omasta tahdostamme pakoksi päätettyjä rutiineja. Tällaisia olisi mahtavaa helpottaa tai tehdä hauskemmaksi.

No haaveiluni toiseen pääpointtiin. Olen nimenomaan pitänyt ainoana oikeana ratkaisuna tähän täysin uuden keksinnön luomista. Sinisen meren strategia on siitä hieno, että jopa pienillä muutoksilla – pienillä huomioilla – voi saada liikeidean kukoistamaan ja tuottamaan huomattavaa tulosta. Näiden pienien huomioiden käsittelyyn luodut neljä yksinkertaista kysymystä auttaa ratkaisemaan toimialan kipukohdat. Asiakastutkimuksella ja uskoakseni omalla intuitiolla osaa bongata, mitkä tekijät toimialalla ovat ihan turhia, mitä tulisi olla vähemmän, mitä tuoda enemmän esille ja mitä uutta tuoda mukaan bisnekseen.

Arvokäyrät olivat myös mielenkiintoista tutkailtavaa. Ne havainnollistivat, millä osa-alueilla yrityksillä on kilpailu asema ja millä ne erottuvat toisistaan. Miltäköhän näyttäisi Tiimiakatemian tiimien arvokäyrät suhteessa toisiinsa, jos jokainen toteuttaisi saman toimialan projektin?

Yrittäjyys- ja liiketalousajatteluni kasvoi kirjan lukemisen myötä. Lisäksi se tuntui vahvistavan jälleen asiakastutkimuksen tärkeyttä. Palveluita ja tuotteita tehdään asiakkaille, ei itselleen, mutta hyödyn on oltava molemminpuolista. Koen, että Kotakahvilalla sinisen meren strategia toteutuu. Jyväskylän muut kahvilat eivät juurikaan ole meidän kilpailijoitamme, koska ne ovat hyvin erilaisia. Mikään niistä ei tarjoa asiakkaalle retkeilyn tunnetta elävällä tulella tai ulkoilmalla. Emme kilpaile rinnakkain, kilpailemme eri ominaisuuksilla. Asiakkaana en itse lähtisi vertailemaan, onko keskustan kahvila parempi kuin kotakahvila vaan miettisin, kumpaa tunnelmaa minun tekee enemmän mieli. Kotakahvilalla voitaisiinkin keskittyä meidän ei-asiakkaisiin ja siihen, kuinka heistäkin tulisi asiakkaitamme.

You May Also Like…

Uteliaisuuden taito

Utelijaisuuden taito kirja käsitteli erilaisia mielen malleja ja oppimisen johtavaa utelijaisuutta. Uteliaisuutta voi...

0 kommenttia

Lähetä kommentti