Positiivisen psykologian voima

Kirjoittaja: Iida Leskelä

4 toukokuun, 2022

Lähdeteos: Positiivisen psykologian voima

Lähdeteoksen kirjoittaja: Lotta Uusitalo-Malmivaara

Teoriapisteet: 3

Merkityksen tunteesta puhkeamme kukkaan, uudestaan ja uudestaan, kauniimpana kuin koskaan. – Iida L. 2022

Olen aina ajatellut, että tapa reagoida positiivisesti on oma valinta ja asenne kysymys. Ihmiset ei jakaudu karkeasti positiivisiin optimisteihin ja negatiivisempiin pessimisteihin, joiden kohtalo on vain olla jompaakumpaa. Jokaisella on vapaus ja vastuu tehdä valinta suhtautua elämään haluamallaan asenteella ja positiiviseen psykologiaan tutustuminen antaa työkalut siihen.

Tunteesi määrittävät linssin, jonka läpi maailmaa katselet

Positiivisen psykologian voima on todellinen. Sen vaikutuksen huomaa yhteiskunnassa ja se erottaa oman elämänsä menestyjät kurjuudessa eläjistä. Yhtä aikaa kaksi ihmistä voi olla saman tapahtuman keskellä, joka lähtökohtaisesti tulisi vaikuttamaan elämään negatiivisesti, jos sen antaa tulla vastaan sellaisenaan. Toinen näistä ihmisistä voi jäädä negatiivisten tunteiden sokaisemana tuleen makaamaan vailla toivoa paremmasta huomisesta. Hän ei kykene itse nousemaan, eikä jaksa huutaa apua. Hän hyväksyy yksinäisen voimattoman kohtalonsa, johon maailma on hänet johdattanut. Mutta näistä toinen ottaakin onnen omiin käsiinsä, tuhlaamatta voimiansa ulkopuolisen maailman syyttelyyn. Hän valitsee keskittyä toiveikkaisiin ja motivoivimpiin tunteisiin, jotka kirkastaa hänen silmänsä siitä, että valoisampi huominen on olemassa ja näin hän kykenee toimimaan sen tavoittelemisen eteen. Positiivisemmat tunteet tutkitusti laajentavat tietoisuutta ja lisäävät vaihtoehtoja, jotka edistävät kykyä ratkaista ongelmia ja toimia paineen alla.

Näin yksiselitteisen helppoa positiivisemman asenteen valinta ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi masennus on sellainen sairaus, jolloin oman mielen hallinta kohti positiivisempaa ajattelua ei ole samalla tavalla enää omien käsien varassa. Positiivisen psykologian syvällisempi ymmärtäminen voi auttaa kuitenkin ketä tahansa ennaltaehkäisemään mielen hallinnan puutetta ja antaa keinot elää tutkitusti voimakkaampaa, onnellisempaa ja terveempää elämää pitkään, ympäristön olosuhteista antamatta ohjailla liikaa.

Hyvinvointi on tasapainoa – positiivisia ja negatiivisia tunteita

On kuitenkin ymmärrettävä, että aina liika on liikaa. Positiiviset tunteet ei yksinään takaa tervettä ja hyvinvoivaa elämää. Hyvänä esimerkkinä toimii addiktiot, jossa positiiviset tunteet toimivat itseään vastaan. Addiktioissa ja riippuvuuksissa tilanne on täysin päinvastoin, kun positiiviset tunteet sokaisevat terveen järjenjuoksun ja kyvyn tunnistaa, mikä on oikeasti itselle hyväksi. Eli negatiivisten tunteiden yksi suurimmista hyödyistä on toimia varoittavana hälytysjärjestelmänä. Sopivissa määrin negatiiviset tunteet lopulta johtavat positiivisempaan lopputulokseen. Näiden kahdenlaisten tunteiden hyödyntäminen sulassa sovussa vaatii sen, että tunteensa tunnistaa ja niiden tarkoitukset osataan erottaa.

Oma elämänfilosofiani perustuu siihen, että kaikella on tarkoituksensa. Ikävät asiat tuovat lopulta jotain hyvää ja tärkeää elämään. Pelkällä positiivisuudella ei kuljeta eteenpäin eikä kehitytä. Sama pätee omalta mukavuusalueeltaan poistumiseen. Oman mukavuusalueen ulkopuolelle suuntaaminen voi tuoda useitakin negatiivisia tunteita aluksi, pelosta ahdinkoon. Mutta viisautta on se, että osaa nähdä, miten positiivinen vaikutus oman mukavuusalueen laajentamisella lopulta onkin omaan elämään.

SiMo johtaa kukoistukseen

Sisäinen motivaatio on se voima, joka ohjaa ihmistä toimimaan kohti positiivisia tunteita. Sisäistä motivaatiota ei voi pakottaa, sillä sen syntyminen perustuu vapaaehtoisuuteen, kyvykkyyteen ja yhteenkuuluvuuteen. Se syntyy sellaisia asioita kohtaan, joista ihminen tunnistaa saavansa positiivisia onnistumisen tunteita ja hyväksyntää, josta sosiaalinen ihminen saa tarvitsemansa mielihyvän – kukoistuksen, kuten kirjassa puhutaan.

SiMo on pyörinyt mielessäni usein Tiimiakatemia arjessa, etenkin johtajuuden haasteissa. Vapaaehtoisuuteen perustuvan sisäsyntyisen motivaation löytäminen itsensä johtamisessa, saati toisten johtamisessa tuntuu usein melkein mahdottomalta. Elämässä on kuitenkin tehtävä paljon sellaisia töitä, josta ei lähtökohtaisesti meinaa löytyä haluttuja positiivisuuden tunteita, ennen kun niitä alkaa kunnolla kaivelemaan.

Kuitenkin Tiimiakatemia on malliesimerkki sellaisesta koulussa, joka tukee sisäisen motivaation syntymistä, kun kaikki kolme edellä mainittua kriteeriä täyttyy toiminnassa. Vapaus luo vastuuta, mutta vastuu opettaa ja ohjaa isompiin oivalluksiin. SiMo:a ruokitaan myös poikkeuksellisella yhteenkuuluvuuden tunteella litteässä organisaatiomallissa, jossa omille kyvyilleen saa tunnustusta ja uskoa. Meille luodaan helppo tie löytää itsellemme merkityksellisyyden tunne saadessamme hyväksyntää ja kannustusta ympäriltämme. Siitä merkityksen tunteesta puhkeamme kukkaan, uudestaan ja uudestaan, kauniimpana kuin koskaan.

You May Also Like…

Henkilöstöanalytiikka

Henkilöstöanalytiikka

Jaana Saramies, Maria Törnroos Tässä kirjassa on mielestäni paljon hyviä juttuja, joita Tiimiakatemian rekrypälen...

Viha rakkaus Makia.

Viha rakkaus Makia.

Jani Niipola Viime vuonna julkaistu kirja Viha rakkaus Makia, tiivistää yhtiin kansiin Makian koko tarinan sen...

Peilejä johtamiseen

Peilejä johtamiseen Pekka Mattilan kirja Peilejä johtamiseen – kirja käsittelee johtamisen haasteita monista eri...

0 kommenttia

Lähetä kommentti