Panu Luukka – Yrityskulttuuri on kuningas

Kirjoittaja: Matia Sarlin

15 lokakuun, 2021

Lähdeteos: Yrityskulttuuri on kuningas

Lähdeteoksen kirjoittaja: Panu Luukka

Teoriapisteet: 3

Tässä reflektiossa esittelen kolme mielestäni tärkeintä koppia, jotka sain Panu Luukan – Yrityskulttuuri on kuningas kirjan lukemisesta. Koppeja on lähdetty viemään käytäntöön Sentian arjessa.

Panu Luukka on yrityskulttuurimuotoilija Leidenschaftilla. Hänen kirjassaan Yrityskulttuuri on kuningas käsitellään erittäin kattavasti yrityskulttuuria, sen määritelmiä, merkitystä, sekä johtamista.

  1. Jokaisella yrityksellä on kulttuuri. Niin myös meillä Sentiassa.

Jokaisella yrityksellä on kulttuuri, riippumatta siitä ollaanko kulttuurista tietoisia vai ei. Kirjassa tehtiin myös harvinaisen selkeäksi se, että vahva kulttuuri johtaa ajan kanssa yrityksen menestykseen. En ollut aikaisemmin pohtinut Sentian yrityskulttuuria. Kirjaa lukiessani aloin pohtia, millainenhan meidän kulttuurimme mahtaa olla.  Samalla aloin pohtia sitä, mitä haluaisin, että meidän kulttuurimme on. Kirja sai siis aktiivisesti havainnoimaan kulttuuria, jonka jälkeen rakensimme joryssa meille mahdollisimman kirkkaan kuvan siitä, millainen kulttuurimme pitäisi olla. Kun alkutilanne ja määränpää on määritetty, tulee muutosta lähteä johtamaan arjen tekojen kautta.

2. Sentian kulttuurin kulmakivien määritys.

Panu Luukka nimeää kulttuurille neljä kulmakiveä: Ihmiskäsitys, arvot, missio ja visio. Luukka sai lukijan vakuuttumaan arvojen, mission ja vision määrittämisen tärkeydestä. Olimme Sentiassa näitä taipaleemme alkuvaiheessa keväällä koittaneet yhdessä pohtia, mutta emme päässeet mihinkään järkevään lopputulokseen. Arvot määritettiin koska niin kuului tehdä ja ne jäivät vain lojumaan word-tiedostoon Teamsin syövereihin. Järjestimme joryllemme yhteisen iltapäivän, jossa Sentian arvoiksi muotoilimme: family not friends, vastuu, uskallus, reilukauppa ja suuhygienia. Näihin voi tulla vaatimaan selityksiä tiimiläisiltämme Kankaalla! Missioksi katsoimme Sentian toimivan sontakasana – Sentialaiset ovat siemeniä, joiden henkilökohtaista kasvua ravitsemaan on luotu Sentia, ravinteikas kasvualusta tukemaan jokaisen kasvua siemenestä kedon kukoistavimmaksi kukkaseksi. Vision lopullisesta sanallisesta muodosta emme vielä päässeet sopuun, mutta käytännössä visioksi valikoitui huipputiimiksi hitsautuminen. Arvojen, vision ja mission pohjalta meidän joryna on nyt tarkoitus tehdä kaikki loppu syksyn päätöksemme ja pohtia tiimiyrityksemme seuraavia askeleita. Kulttuurin tukemiseksi päätimme myös sisustaa nurkkauksemme Kankaalla, jotta saisimme kulmastamme kaiken irti ja kannustaisimme Sentialaisia pöhisemään mahdollisimman ahkerasti akatemiamme tiloissa Kankaalla. Nurkkaukseen on tarkoituksena myös tuoda meidän arvomme fyysisessä muodossa muistuttamaan olemassaolostaan arjen keskelle. Suuhygieniasta muistuttamaan tuomme tiloihimme hammastikkuja. ”Family not friends” -arvosta meitä muistuttaa perhekuva, eli kehystetty tiimikuva toimiston seinällä. Reilusta kaupasta kertoo reilunkaupan banaanit ja niiden Reilu kauppa -tarrat. Vastuulle ja uskallukselle emme vielä ole keksineet mitään reliikkejä, mutta eiköhän nekin tästä vielä muotoudu.

3. Johtaminen on palveluammatti.

En edellisessä kappaleessa käsitellyt vielä Luukan neljättä kulmakiveä, joka on ihmiskäsitys. Koin tarpeelliseksi puhua tästä täysin omassa kappaleessa, koska koin sen tuoneen minulle niin paljon uusia ajatuksia. Luukka esittelee kirjassaan erilaisia case esimerkkejä yritysten johdon lähettämistä tahattomista signaaleista, jotka viestivät johdon käsitystä työntekijöistään. Useat yritykset viestittävät säännöillään ja määräyksillään pitävän työntekijöitään umpilaiskoina teineinä. Tästä viisastuneena aloinkin miettiä omaa suhtautumistani omiin tiimi kavereihini ja pyrin kitkemään mielestäni kuvatun laista mielenmaisemaa, joka johtuu aivan täysin kyvyttömyydestäni luottaa toisiin ihmisiin. Näin ollen en enää vahtaa muiden työtunteja ja pyrin muutenkin teoillani osoittamaan luottamusta jokaiseen tiimimme jäseneen tasapuolisesti.

 Luukka esittelee kirjassaan ”organisaation menestysketjun”. Ketjussa kaikki alkaa työntekijäymmärryksestä. Kerätyn ymmärryksen avulla rakennetaan työntekijöiden toiveiden mukainen yrityskulttuuri. Toivotunlainen yrityskulttuuri johtaa hyvään työntekijäkokemukseen, mikä taas johtaa hyvään asiakaskokemukseen. Tyytyväiset työntekijät siis luovat tyytyväisiä asiakkaita. Pyrin keräämään jatkossa paremmin tietoa tiimin jäseniltä siitä, mikä kulttuurissamme vaatii kehitystä ja minkälaista johtamista ja yrityskulttuuria Sentiassa toivotaan ja tarvitaan.

Kirja tuki ja syvensi ymmärrystäni siitä, millainen johtaja haluan olla. Johtajana tärkein tehtäväni on palvella tiimimme jäseniä. Tehtäväni on selvittää millaisten ongelmien kanssa tiimiläiseni painivat ja pyrkiä poistamaan näitä esteitä heidän toiminnansa tieltä. Minun pitää aktiivisesti olla kiinnostunut jokaisen tiimiläiseni tekemisistä ja tällä tavalla olla perillä siitä mitä jokainen yksilö touhuaa ja mitä hän tarvitsee. Näin voin tarjota apuani niille jotka sitä oikeasti tarvitsevat ja näin tukea heidän kasvuaan.

You May Also Like…

Somevaikuttajaksi!

(Markkinoinnin koulutusohjelma) Viimeaikoina somevaikuttajan työ on kiehtonut minua, siksi päätin lukea Emmi Lehtomaan...

0 kommenttia

Lähetä kommentti