Menesty digimarkkinoinnilla

Kirjoittaja: Tony Rantala

8 helmikuun, 2021

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Markkinointiosaamiseni kasvattamiseksi päätin tutustua tähän Minna Komulaisen kirjaan Menesty digimarkkinoinnilla. Kirja pitää sisällään paljon hyödyllistä tietoa digimarkkinoinnista ja erilaisten sosiaalisen median alustojen hyödyntämisestä. Kirja on julkaistu jo reilu kaksi vuotta sitten, jonka vuoksi tiedostin, että osa sisällöstä saattaa olla jo vanhentunutta tietoa, koska digimarkkinoinnissa trendit vaihtuvat nopeasti.

Koska digimarkkinoinnin toimintatavat ja trendit muuttuvat jatkuvasti, halusin tästä kirjasta kerätä yleistietoa markkinointiin ja keskittyä ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä etenkin sosiaalisessa mediassa markkinoinnin suhteen.

 

Markkinointisuunnitelman ja strategian luominen ovat yrityksille oleellisia asioita, jotta voidaan asettaa tavoitteita markkinointiin ja pystytään saamaan siitä mahdollisimman suuri hyöty. Nykyaikana suurin osa ihmisistä etsii yrityksistä ja niiden tuotteista/palveluista tietoa lähtökohtaisesti netistä. Tämän takia on tärkeää miettiä, millaisen kuvan yritys haluaa antaa itsestään ja luoda sivustot sen mukaan. On myös oleellista tehdä sivustoista johdonmukaiset ja helposti käytettävät, jotta tutustuminen ja ostoprosessi sujuu mahdollisimman vaivattomasti.

Asiakkaan ostopolku:

  1. Tarpeen herääminen
  2. Tiedonhaku ja luottamuksen kasvattaminen
  3. Valintapäätös
  4. Hankinta
  5. Ostoksesta nauttiminen

Ostopolku alkaa, kun asiakkaalla herää tarve johonkin tuotteeseen jonka mainokseen hän törmää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tässä vaiheessa mainoksen sisältö on onnistunut.

Tämän jälkeen asiakas etsii usein lisätietoa tuotteesta ja sitä tarjoavasta yrityksestä. Mikäli yritys ei ole kiinnittänyt huomiota siihen, millaisena yritys näyttäytyy netissä, voi asiakkaan kiinnostus loppua. Asiakkaan todetessa yrityksen ja kyseisen tuotteen miellyttäväksi tekee hän valintapäätöksen.

Hankinta vaihe tulee vastaan, kun päätös ostamisesta on tehty. Tässä vaiheessa konkreettinen ostotapahtuman tekeminen tulee olla mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista. Kauppa halutaan ”sinetöidä” niin, että asiakkaan ei tarvitse enään tässä vaiheessa miettiä enempää ja pääsee nauttimaan ostoksesta. Asiakkaan ollessa tyytyväinen ostopolkuunsa, saattaa hän myös suositella tuotetta muille, jolloin alkuperäisestä mainoksesta tulee entistä tehokkaampi.

 

Ostopersoona on kuvitteellinen asiakas, jonka avulla markkinointia lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan. Ostajapersoona määritellään sen mukaan, millainen henkilö mahdollisesti olisi potentiaalisin asiakas yritykselle. Persoonaa mietittäessä yleisimmin määritellään ikä, sukupuoli ja asuinpaikka. Ostajapersoona kannattaa kuitenkin pyrkiä rajaamaan tarkemmin esimerkiksi elämäntilanteen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella. Mitä tarkemmin ostajapersoona pystytään määrittelemään, sitä tehokkaammin markkinointia pystytään kohdentamaan oikeille henkilöille ja saadaan siitä mahdollisimman tuottavaa. Toki toimialalla ja markkinoinnin tavoitteella on paljon merkitystä siihen, kuinka kapeaksi markkinoinnin kohderyhmä on tarpeellista määrittää.

Mikäli kohderyhmä rajataan mahdollisimman tarkasti ja markkinoinnilla pyritään tavoittamaan jonkin ”alan ihmiset”, voidaan markkinointisisältökin luoda mahdollisimman spesifiksi ja mainontaan sisällyttää yksityiskohtaisempaa tietoa esimerkiksi, jostakin tietystä tuotteesta ja sen hyödyistä.

Kun yrityksen markkinoinnin tavoitteena on luoda laajempaa näkyvyyttä ja tavoittaa uusia asiakkaita, kannattaa sisältökin miettiä eri tavalla. Tällöin sisällössä on hyvä olla jotain uutta ja opettavaa tietoa yleisölle, joka saa ihmiset kiinnostumaan yrityksen tarjoamista tuotteista tai palveluista. Mikäli markkinoinnilla pyritään uusasiakashankintaan, voidaan sisällöllä pyrkiä tuomaan esiin ammattitaidon lisäksi myös esimerkiksi yrityksen arvoja, joihin tavallisen ihmisen on helppo tarttua. Monet tekevät heräteostoksia verkossakin, jonka vuoksi tunteisiin vetoaminen ja jonkin mielikuvan avulla markkinointi on usein tehokasta.

 

Digimarkkinoinnin työkaluja

Markkinointistrategian ja ostajapersoonan lisäksi Komulainen kertoo kirjassa työkaluista, joilla digimarkkinointia voidaan tehostaa. Google tarjoaa esimerkiksi trends-työkalua, jonka avulla voidaan selvittää mitä avainsanoja Googlesta haetaan eniten milläkin alueella. Suosittuja avainsanoja kannattaa sisällyttää mahdollisimman esimerkiksi oman yrityksen verkkosivuille, jotta sivut nousevat mahdollisimman ylös Googlen hakutuloksissa asiakkaan etsiessä palveluntarjoajaa. Toinen Googlen tarjoama työkalu on Google analytics, joka antaa dataa asiakkaiden vierailusta omilla verkkosivuillasi. Analytics-työkalu kertoo esimerkiksi asiakkaiden viettämän ajan sivustolla, mitkä kohdat sivuilla kiinnostavat ja mitä kautta ihmiset ovat sivuille tulleet. Näitä asioita kannattaa hyödyntää omien verkkosivujen kehittämisessä, jotta sivusto palvelee asiakasta hänen tarpeidensa ja käyttäytymisen mukaisesti.

Yhtenä esimerkkinä kirjassa mainitaan myös Facebook. Facebookin maksetun mainostuksen lisäksi palvelusta löytyy paljon ryhmiä, joista on helppo tavoittaa ihmisiä, joilla on samat kiinnostuksen kohteet. Facebookin erilaiset ryhmät ovat loistava paikka selvittää oman kohderyhmän tarpeita, joiden avulla omaa toimintaa voidaan myös kehittää. Ryhmissä on helppo myös osallistua keskusteluun ja tarjota suoraan omaa tuotetta/palvelua niitä tarvitseville. Tässä on kuitenkin oleellista selvittää ensin, onko markkinointi sallittua kyseisessä ryhmässä.

 

A+R+V+O = Kaupallistamisen kaava

A = Asiakkaan unelma

R = Resurssit

V = Verkoston voima

O = Ominaisuudet

Kaikki alkaa asiakkaan unelmiin vastaamisella. Unelmat saattavat olla piileviä, mutta ne täytyy tunnistaa ja niihin täytyy osata vastata. Käytettävät resurssit ja verkostoista saatava hyöty mahdollistavat tuotteiden kehityksen ja niiden tietoisuuden leviämisen. Viimeisenä kohtana on tuotteen ominaisuudet, joiden tulee vastata jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Kaava kertoo minusta selkeästi sen, kuinka tärkeää asiakkaan jatkuva kuunteleminen on. Mikäli yritys keskittyy vain oman tuotteen kehittämiseen, saattaa lopputuloksena olla huipputuote, joka ei kumminkaan vastaa asiakkaiden unelmia ja tarpeita, eikä tuote menesty.

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti