Vebinaari – Ihmisten johtaminen kilpailuetu muutoksessa

Lähdeteos: Vebinaari - Ihmisten johtaminen kilpailuetu muutoksessa

Lähdeteoksen kirjoittaja: Hälsa Oy

Teoriapisteet: 1

Osallistuin Hälsa Oy:n järjestämään vebinaariin Ihmisten johtaminen kilpailuetu muutoksissa, jossa olivat vieraina Marita Hänninen ja Erkka Westerlund. Vebinaarin isäntänä toimi Hälsan Janne Karjula.

Westerlund on menestynyt jääkiekkovalmentaja, joka tekee nykyään valmennuksia ja sparrausta myös yrityksille. Taustansa vuoksi hänen nostamansa esimerkit ja teemat tulevat hyvin pitkälti urheilun parista. Westerlund johdatteli päivän aiheeseen kertomalla oman näkemyksensä muutoksesta. Hänen mukaansa muutos on jatkuva tila, jonka välttäminen ei ole useinkaan relevanttia. Hän myös korosti, että organisaatioiden ja maailman muuttuminen on nimenomaan positiivinen tila sen tarjoaman oppimispotentiaalin vuoksi. Muutosjohtaminen on Westerlundin mukaan kehityksen ja oppimisen johtamista ja lopulta aina ihmisten johtamista. Hänen näkemyksensä mukaan työelämässä ollaan jo jonkin aikaa sitten alkaneella matkalla mekaanisesta ja hierarkkisesta systeemistä kohti humanistista, luottamukseen perustuvaa työelämää. Westerlund korosti myös sitä, että pitkällä aikavälillä oppiminen on voittamista tärkeämpää, koska oppiminen johtaa lopulta aina voittavaan lopputulokseen.

Marita Hänninen on Pertec Oy:ssa toimiva muutosjohtaja ja valmentaja, joka auttaa yrityksiä ja yksilöitä löytämään ja saavuttamaan tavoitteensa systemaattisen muutoksen avulla. Hänninen korosti alkupuheenvuorossaan Westerlundin komppaamisen lisäksi näkökulmaa siitä, miten muutos monesti kariutuu liian lyhytkatseiseen näkökulmaan. Kun tavoitteet ovat lähellä, oppiminen jää sivuseikaksi tai kokonaan näkymättömiin.

Esittelypuheiden jälkeen vebinaari jatkui keskustelulla Briand Coppin luoman listan pohjalta. Lista:

8 trendiä, jotka muuttavat työtä vuonna 2021 ja eteenpäin

  1. Työnantajat vaihtavat työntekijäkokemuksen johtamisen kokonaisvaltaisen elämän johtamiseen
  2. Yritykset tuovat enemmän näkemyksiä yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun
  3. Sukupuolien välinen palkkaero kasvaa, kun työntekijät palaavat toimistoihin
  4. Työntekijöiden valvonta vähenee
  5. Joustavuus siirtyy sijainnista aikaan
  6. Mielen hyvinvoinnin tukeminen on uusi normaali
  7. Työnantajat etsivät vuokratyövoimaa täyttääkseen osaamisen vajeet
  8. Alueet tulevat kilpailemaan yksittäisistä talenteista mieluummin, kuin kokonaisten organisaatioiden siirtymisestä

Karjula nosti listasta tarkasteluun kohdat 1, 5 ja 6. Hänninen otti käsittelyyn ensimmäisen kohdan: Hybridi/etätyömalli haastaa johtamista. Johdettavan kohtaaminen ja hänen elämäntilanteensa ja tunnetilojensa ymmärtäminen on haastavaa, kun ei päästä näkemään kasvokkain. Tämä haastaa johtajia entistä aktiivisempaan ja suunnitelmallisempaan viestintään johdettavien suuntaan ja vaatii myös suurta panostusta, jotta voi kuulla johdettavan viestinnästä olennaisen. Lisäksi hän nosti esille rekrytointiin liittyvän haasteen: Miten voidaan vakuuttaa tulevaisuuden työntekijät siitä, että yrityksessä pidetään huolta henkilöstöstä ja tuetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia? Westerlund puhuu ihmisten voimasta. Siitä miten työhyvinvointi on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Mitä paremmin ihmiset voivat, sitä paremmin he myös suoriutuvat työstään. On tärkeää varmistaa, että ihminen voi hyvin niin fyysisesti, henkisesti kuin sosiaalisestikin. Akin Hintsan sanoin: menestys on hyvinvoinnin sivutuote.
Henkisestä hyvinvoinnista Westerlund puhuu olennaisena osana nykyajan elämää sen kaikilla osa-alueilla. Hänen mukaansa ihmiset luottavat liikaa siihen, että luonne ja mieli on se mikä on, eikä sitä voi muuttaa. Nykyajan johtamisessa Westerlundin mukaan on tärkeintä se, että johtaja tuntee itsensä jatkuvasti paremmin ja on empatiakykyinen. ”Jos on henkisesti pieni ihminen, niin on pieni johtaja.” Eli mitä laajemmin voit kohdata erilaisia ihmisiä, sitä parempi johtaja todennäköisesti olet.

Vebinaarissa puhuttiin paljon myös nykyajan vaatimuksesta olla itseohjautuva. Tämä vaatii keskustelijoiden mukaan organisaatiolta rakennetta, joka tukee tavoitetta. Muuten työntekijät jäävät heitteille itseohjautuvuuden vaatimuksen kanssa.

Reflektio

Kyseessä on ensimmäinen vebinaari, johon olen osallistunut. Olin hieman yllättynyt siitä miten tiiviin paketin pystyy tunnissa käymään läpi. Osallistuin vebinaariin Linkedinissä vastaan tulleen mainoksen perusteella. Kiinnostuin aiheesta, koska haluan oppia mahdollisimman paljon henkilöstöjohtamisesta. Koen, etten saanut vebinaarista kovinkaan paljon mitään uutta tai tulevan työni kannalta hyödyllistä. Koen kuitenkin hyvänä asiana, että pääsin sisään vebinaarien maailmaan, koska uskon voivani saada erilaisista vebinaareista hyvinkin paljon eväitä elämään. Se, etten juuri tästä yksilöstä saanut paljoakaan irti ei johtunut siitä, että se olisi ollut huono. Yleismaailmalliset johtamiseen liittyvät asiat, joita vebinaarissa nousi esille on luettavissa melkein kaikista johtamiseen liittyvistä kirjoista ja siksi ne eivät olleet uusia. Muutosjohtamiseen liittyvä keskustelu oli mielenkiintoista, mutta toistaiseksi itselleni sen verran korkealentoista, etten ehkä päässyt oikein sisään. Meritoituneet valmentajat tuntuivat puhuvan lähinnä isojen yritysten HR-henkilöille ja toimitusjohtajille, eikä näistä keskusteluista saamani pointit kovin paljon resonoi nykyisyyteni tai lähitulevaisuuteni kanssa.

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti