Kehitä kokeillen

Kirjoittaja: Tony Rantala

29 huhtikuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Kehitä kokeillen

 

Kirjan valikoituminen osaksi palvelujen johtamisen kurssia osoittautui hyväksi valinnaksi. Kirjan opit ovat hyvin ajankohtaisia, kun oman tiimini kehitys on siinä vaiheessa, että pystymme miettimään omien tuotteiden ja palveluiden kokeilemista.

 

Kirjassa tuotekehitys on jaettu viiteen eri vaiheeseen: tavoite, tarve, kehitettävät ideat, kokeilut ja lopputulos.

Tavoite tarkoittaa ennalta määriteltyä lopputulosta, jonka eteen lähdetään tekemään töitä. Tavoitteen asettamisen jälkeen on aika alkaa miettimään, mille tuotteelle tai palvelulle on tarve.

Tarve syntyy yleensä erilaisista ongelmista, joihin on mahdollista kehittää ratkaisuja. Tiimiakatemialla tarve tulee usein potentiaalisilta asiakkailta, tästä hyvänä esimerkkinä synnytykset.

Kehitettäviä ideoita syntyy usein tarpeen tullessa ilmi, mutta ideoita tuotteista tai palveluista voi syntyä myös ilman, että niillä suoranaisesti vastattaisiin johonkin ongelmaan. Oli idea sitten syntynyt tarpeen luomana tai omana haaveena jostain tuotteesta tai palvelusta, tulee seuraavaksi eteen tärkein vaihe, eli idean kokeilu käytännössä.

Kokeiluvaiheessa on tärkeää aidosti kuunnella asiakasta, jotta omaa tuotetta tai palvelua pystytään kehittämään siten, että se vastaa tarvetta. Kokeiluvaiheessa ilmenee usein tietoa, jota ei olla osattu tai edes pystytty ideointivaiheessa ottaa huomioon.

Lopputulos on parhaassa tapauksessa se, että on saatu luotua toimiva tuote tai palvelu, jota asiakkaat haluavat ostaa. Lopputulos voi olla myös uuden ongelman tai kehitettävän asian löytäminen. Mikäli ongelma löytyy, kun tuotetta kokeillaan, on aika siirtyä vaiheissa taaksepäin ja alkaa miettimään ratkaisua ilmenneeseen ongelmaan.

 

Kirja sai ymmärtämään hyvin sen että, vaikka tuotetta tai palvelua olisi ideoitu vuosien ajan todella tarkkaan, on asiakkailla loppupeleissä päätösvalta sen menestymisessä. Kokeilujen avulla kehitettäessä on hyvä jakaa kokonaisuutta pienempiin osiin ja tehdä kokeiluja erikseen eri osilla. Tällä tavalla pystytään löytämään pienemmätkin kehittämisen kohteet, joita hiomalla saadaan aikaan mahdollisimman hyvä lopputulos.

Projekteja ideoitaessa huomaa usein, että hyvätkin ideat jäävät ajatuksen tasolle, koska epävarmuus kehitetyn idean toimivuudesta nousee pintaan ja jäämme miettimään, voisiko ideaa kehittää vielä paremmaksi. Tämän vuoksi olisi hyvä, että lähtisimme enemmän kehittämään kokeilemalla, koska saisimme enemmän projekteja käyntiin ja oppisimme käytännön kautta varmasti paljon uutta.

Olemme alusta asti halunneet tiimimme kanssa tehdä projekteja asiakaslähtöisesti, joten asiakkaiden kanssa yhdessä kehittäminen on meille tärkeää. Poikkeustilanteen vuoksi olemme pyrkineet sopimaan synnytyksiä asiakkaiden kanssa enemmän ja uskonkin, että nimenomaan synnytykset ovat hyviä mahdollisuuksia opetella kokeilemalla kehittämistä. Kaiken kaikkiaan koen, että tästä kirjasta on minulle hyötyä tulevaisuudessa erilaisten projektien parissa.

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti