Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja

Kirjoittaja: Tony Rantala

26 helmikuun, 2021

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Kävimme osana treenejä läpi Heikki Toivasen kirjoittaman kirjan Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja. Tämä kirja oli itselleni entuudestaan tuttu jo Tiimiakatemian alkuajoilta, mutta oli todella mielenkiintoista palata tämän kirjan pariin uudestaan nyt, kun pystyi paremmin pohtimaan kirjan sisältöä oman tiimimme kautta.

Kirjassa on paljon erilaisia visuaalisia mallinnuksia, ja huomasin itse, että niiden ymmärtäminen oli paljon helpompaa, kun aikaisemmin kirjaa lukiessa. Kirja käy läpi kaverijohtamisen viisi eri osa-aluetta, joita pohdimme treeneissä tiimimme tämänhetkiseen tilanteeseen peilaten.

 

Maa – Johda itseäsi 

Maa on kaiken perusta ja pohjautuu omiin unelmiin. Jokaisen olisi hyvä luoda itselleen oma unelmatarina, jota seuraamalla voisi unelmien toteutuminenkin olisi helpompaa.

Oppimissopimus on yksi tärkeimmistä itsensäjohtamisen työkaluista. Tiimiakatemialla sitä hyödynnetäänkinheti osuuskunnan perustamisesta alkaen ja oppimissopimus tehdään uudelleen aina puolen vuoden välein. Olemme huomanneet, että mallin mukaan ja ajatuksen kanssa tehdyistä oppimissopimuksista saa parhaan hyödyn.   Jos sopimusta lähtee kokoamaan suurpiirteisesti, tavoitteet eivät tunnu konkreettisilta, vaan jäävät ympäripyöreiksi. Tällöin tavoitteiden edistäminenkin on hankalampaa.

Meidän tiimimme sai juuri käytyä tämän kevään oppimissopimuset läpi ja eron huomasi todella selkeästi, niiden välillä, ketkä olivat menneet täysin mallin mukaan, ja niiden, jotka eivät. Alla näkyy oppimisen neliveto mallinnus, jota Tiimiakatemialla tulisi käyttää päivittäin. Ehkä meidän tiimimme ongelma on se, ettemme ymmärrä niiden merkitystä kokonaisuuteen. Olemme toki puhuneet siitä, etteivät kirjapisteet ole projekteista erillisiä suoritteita, mutta en usko, että kovinkaan moni on sisäistänyt sitä, minä mukaan lukien.

 

Vesi – Muodosta merkityksellinen tiimi 

Toistemme tunteminen toimii luottamuksen perustana. Tiimin visio, missio ja arvot tulisi kirkastaa kaikille selkeäksi, jotta perussuunta on kaikilla sama. Tällä hetkellä tuntuu, että Onixian yhteinen visio on hieman hukassa. Poikkeuksellinen maailmantilanne on sekoittanut omalta osin laatimiamme tavoitteita ja nyt olisikin syytä löytää tiimillemme uusia päämääriä.

Tiedämme teorian tasolla, ketkä tiimistämme ovat toiminta-, ajattelu- ja ihmisorientoituneita, mutta tuntuu, että käytännön ymmärrys näistä kuitenkin puuttuu. Hyvä huomio on myös se, että tiimiläisen identiteetti tällä saralla voi muuttua akatemian aikana.

Tiimin kehityksen vaiheissa olemme siis pääosin yhteisen vision luomisessa. Luottamuksen rakentaminen tulee varmasti kulkemaan mukanamme ihan loppuun saakka, olisihan se hienoa saada luotua täysi luotto tiimiin, mutta pienet meistä riippumattomat asiat varmasti tulevat horjuttamaan sitä. Jokaisella kerralla kuitenkin luottamus toivottavasti kasvaa yhä paremmaksi.

 

Tuli – Kaverijohtajuus sytyttää tiimin 

Luottamuksen lisäksi kaverijohtamista ruokkii toisten arvostus, innostus ja oppiminen. Jokaisen tiimin tulisikin panostaa tasaisesti näistä jokaiseen osa-alueeseen. Tällä hetkellä tiimimme kamppailee etenkin innostuksen kanssa, koska maailmantilanne on ajanut meidät etätyöskentelyyn ja vienyt meiltä paljon innostavia yhteisöllisiä tapahtumia pois toistaiseksi. Tämänkin suhteen meidän tulisi pystyä mukautumaan tilanteeseen ja löytää uusia mahdollisuuksia.

Oppiminen on myös ollut paljon esillä tiimimme keskusteluissa viime aikoina. Teoriatiedon keräämisen ja käytännön työskentelyn välille tulisi jokaisen löytää sopiva tasapaino, jotta oppiminen olisi kaikkein tehokkainta. Näiden kahden asian olisi hyvä myös tukea toisiaan, jotta kumpikaan ei tuntuisi toisiaan poissulkevilta asioilta.

 

Tuuli – Tunne ympäristösi ja luo uutta 

Kirjassa esitellään myös siilikonsepti, joka pohjautuu kolmeen kysymykseen, joiden pohtiminen saattaisi olla hyväksi meidänkin tiimillemme. Positiivisessa hengessä käyty dialogi seuraavien kysymysten äärellä voisi lisätä innostusta tiimin kesken, mikä nyt tuntuu olevan vähän hukassa.

  • Mikä innostaa meitä?
  • Missä voimme olla parhaita?
  • Mistä teemmerahaa?

 

Tarvitsemme tiiminä pieniä onnistumisenhetkiä, jotka luovat hyvän flown. Esimerkkinä, toinen sija Tulevaisuuden Tori Hackathonissa oli varmasti sellainen hetki, joka innosti kaikkia. Tästä pienestä flowhetkestä poikimeille hieno mahdollisuus yhteistyön muodossa yhdessä Jyväskylän kaupungin ja Crazy Townin kanssa ja projektista saamme myös lisää liikevaihtoa. Mitä muita tällaisia hetkiä olemme tiiminä kokeneet, joista jokaiselle on jäänyt hyvä fiilis ja flow?

Meidän tiimimme tulisi muistaa myös hyödyntää olemassa olevia työkaluja uusien ja miksei vanhojenkin projektien suunnittelussa. Kaikki osa-alueet konseptin luomisessa tulisi näin ollen käytyä läpi. Hyvänä esimerkkinä toimii Tilkun konseptointi, joka tapahtui oikeastaan täysin taikakaavakonetta hyödyntäen.

 

Tyhjyys – Tietoinen läsnäolo 

Tietoinen läsnäolo perustuu dialogin peruspilareihin: kunnioitus, odotus, kuuntelu ja suora puhe. Koen itse osaavani kunnioittaa ja kuunnella muita dialogin aikana ja pyrinkin näiden avulla kehittämään omaa ajattelua, vaikka en jostain asiasta olisi täysin samaa mieltä. Usein huomaan tarkalla kuuntelulla myös ymmärtäväni asioista merkityksellisimmän pointin, vaikka asiaa ei pystyttäisi siinä hetkessä tuomaan esille kaikista selkeimmällä tavalla. Olen kuitenkin myös huomannut, että jäädessäni pohtimaan liian pitkään jotain keskustelussa esille noussutta asiaa, en aina kerkeä tuoda mahdollista omaa näkökulmaa asioihin.

Tiimin tasolla koen, että dialogi sujuu pääsääntöisesti ihan hyvin. Suurimpana haasteena meillä on ehkä ajoittain muistaa toisen kunnioitus. Olemme keskustelleet viime aikoina siitä, miten erilaiset persoonat kokevat saman viestin eri tavalla kuin toiset. Tämä on tietysti haastavaa osata jatkuvasti huomioida, mutta uskon, että kehitymme siinäkin ja saamme dialogiamme vielä kehitettyä.

You May Also Like…

Alustatalous

Ajattelin kokeilla uutta aluevaltausta ja paneutua alustatalouden maailmaan. Ajat ovat todella muuttuneet ja...

Johtajuuden ristiriidat

Johtajuus on monimutkainen laji, jossa kaikkia ei koskaan voi miellyttää tasapuolisesti ja pettymyksien kohtaamiseen...

Myy enemmän – myy paremmin

Myynti on taitolaji, josta Mika D. Rubanovitsch on kirjoittanut useammankin kirjan. Viime syksynä luin kyseiseltä...

0 kommenttia

Lähetä kommentti