Johtajuus – kirkas suunta ja ihmisten voima

Kirjoittaja: Arttu Karisto

30 lokakuun, 2020

Lähdeteos: Johtajuus - kirkas suunta ja ihmisten voima

Lähdeteoksen kirjoittaja: Matti Alahuhta

Teoriapisteet: 2

Johtajuus – Kirkas suunta ja ihmisten voima 

 

Johtamisen avainperiaatteet by Matti Alahuhta: 

  1. Kirkas suunta ja selkeät tavoitteet

  2. Avoimuus ja suoruus

  3. Fokus

  4. Yksinkertaisuus
  5. Oikea-aikaisuus

Matti Alahuhdan kirja johtajuudesta kertoo kirjoittajan kokemuksista Koneen ja Nokian palveluksessa. Alahuhta korostaa muiden johtajuuskirjailijoiden tavoin sitä, että johtamisessa on harvoin selkeitä oikein-väärin –toimintamalleja, vaan kaikkien johtajien näkemykset syntyvät heidän omista kokemuksistaan. 

Heti kirjan alkupuolella Alahuhta muistuttaa esimiesaseman olevan tehtävänä sellainen, joka suorastaan velvoittaa jatkuvasti kasvamaan ja kehittymään ihmisenä; “Kuuntele, ymmärrä, kannusta, anna vastuuta, anna palautetta, anna aikaa.”  

Johtaminen kriittisissä vaiheissa 

Kriisin keskellä johtajuutta tarvitaan eniten. Yritystoiminnan tai markkinaolosuhteiden kriisiytyminen pakottaa yritykset tekemään muutoksia toimintaansa jatkaakseen menestyksen tiellä ja hyvä johtaja osaa ja uskaltaa tehdä muutoksia riittävän nopeasti. Muutosjohtamisessa on tärkeää luoda ja päivittää toimintastrategiaa niin, että yrityksen vahvistuminen on mahdollista. Strategian tueksi tarvitaan visio, joka ohjaa koko organisaatiota työskentelemään yhteistä tavoitetta kohti. Yrityksen kasvuun johtamisessa yksi tärkeä ajatus on myös markkina- ja teknologiamurrosten hyödyntäminen, eli toisin sanoen muuttaa ja parantaa toimintaa nimenomaan silloin, kun olosuhteet muuttuvat. Se tuo merkittävän ajallisen kilpailuedun verrattuna kilpailijoihin, jotka eivät pysty mukauttamaan toimintaansa nopeasti ajan tarpeiden mukaan. Ennakkoluuloton toiminta epävarmoissa tilanteissa auttaa hyödyntämään vaikeita markkinatilanteita ja kääntämään ne yrityksen eduksi. 

Alahuhdan viiden kohdan periaate resonoi vahvasti kesällä 2020 johtajuuden peruskurssilla tekemäni itsensä johtamisen kilvoitteluhaasteen kanssa. Olin todella positiivisesti yllättynyt, kun huomasin käyttäneeni itseni johtamiseen liittämiini haasteisiin ja niiden korjaamiseen melkein kaikkia näistä viidestä kohdasta.  

Hyvä lähtökohta johtajuuteen on muuttaa ne asiat, jotka ovat pielessä ja vahvistaa sitä mikä toimii. Muutoksen johtamisessa, joka itsellänikin oli kilvoitteluhaasteen alkuasetelmana, ensimmäinen askel on tunnistaa ongelmakohdat ja luoda selkeä suunnitelma ja kirkas suunta tavoitteiden saavuttamiseksi. Viime kesänä oli loistava aika tehdä muutos itseni johtamiseen, kun aloittelin toista kesää yrittäjänä maalausbineksessä. Olin saanut edellisenä kesänä kokemusta huonosti hoidettujen aikataulujen, asioiden välttelyn ja epärehellisyyden aiheuttamista ongelmista. Asentinkin itselleni vaatimuksen ehdottomasta rehellisyydestä kaikissa tilanteissa sekä itseäni, että kanssani asioivia kohtaan, vaikka tekisi kuinka kipeää. Oli todella vaikeaa kertoa asiakkaille ongelmista maalausurakan toteutuksessa tai asiakkaiden arkea haittaavista aikataulumuutoksista. Pääsin kokemaan tämän jo ensimmäisen asiakkaan kanssa ja sain häneltä kiitosta ja kannustavaa palautetta avoimuudesta ja rehellisyydestä, mikä rohkaisi jatkamaan samalla linjalla. 

Olin ensimmäisenä yrittäjäkesänäni ongelmissa myös fokuksen puuttumisen vuoksi. Jätin firman laskuja maksamatta, kun en jaksanut keskittyä pysymään kärryillä kaikista meneillään olevista laskutuksista. En myöskään laskuttanut omia asiakkaitani heti urakan päätyttyä, vaan monesti jopa usean viikon viiveellä. Sain monelta asiakkaalta palautetta laskutuksen viivästymisestä ja puutteellisesta viestinnästä sen suhteen. Viime kesänä tein päätöksen, että tarkistan aina keskiviikkona tai torstaina tulevan viikon eräpäivät ja tulevat urakat sekä pidän aktiivisesti yhteyttä asiakkaisiin ennen urakan alkua ja urakan jälkeen. Tämä helpotti todella paljon oikeisiin asioihin keskittymistä ja vähensi stressiä sekä perintäkuluja erittäin paljon. 

Kaikki pitäisi tehdä niin yksinkertaiseksi, kuin mahdollista, muttei yhtään yksinkertaisemmaksi –Albert Einstein 

Aloittelevana yrittäjänä voi käydä helposti niin, että asioita monimutkaistaa ja spekuloi liikaa. Aloittamista voi haastaa tai jo aloitettua liiketoimintaa häiritä asioiden liiallinen monimutkaistaminen. Itselleni kävi alussa hyvin usein niin, etten osannut pitää päiväohjelmaani ja suunnitelmiani tarpeeksi yksinkertaisina vaan pähkäilin ja suunnittelin aina vain monimutkaisempia visioita, jolloin usein unohdin tehdä sitä mistä nuoren yrittäjän tuleva palkka koostui: myyntiä ja suorittavaa työtä. Viime talvena asiaa pähkäillessäni tajusin, ettei minun kannata käyttää työaikaani turhaan haaveiluun ja yksinkertaisen toimialan yksinkertaisten konseptien äärimmäiseen hiomiseen, kun asiakas kuitenkin maksaa vain siitä seinälle painetusta maalista. Aloin työajalla visioimisen sijaan harrastaa tarpeen mukaan viikoittain tai kuukausittain tajunnanvirtatyylisten muistiinpanojen kirjoittamista (sopii muuten ihan kaikille!) niin, ettei se mennyt muiden töiden kanssa päällekkäin. Nykyään tuo tapa on tarttunut vahvasti ja kirjoitankin yleensä pieniä ajatuksia pitkin päivää joko puhelimelle tai treenivihkoon ja pyörittelen niitä sitten ajan kanssa myöhemmin. 

Arttu Karisto
Sawake 

You May Also Like…

Mindset

Jos olet joskus hakenut youtubesta, tiktokista tai mistä tahansa muusta hakukoneesta ”kuinka menestyä” olet varmasti...

Väärää yrittämistä

Lähdin hakemaan ideoita uuden projektin synnyttämiseen ja kuulin, että tämä kirja olisi yksi hyvä ehdokas juuri tähän....

0 kommenttia

Lähetä kommentti