Dialogi—Ajatellaan yhdessä!

Kirjoittaja: Samuli Kaidesoja

30 lokakuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

 

Mitä on dialogi?

Välillä mietitään, mikä on pohja, mistä tiimiakatemian treenit koostuvat. Miten siellä opitaan? Miten asioita käsitellään ja päätöksiä tehdään? Kaikki nämä asiat perustuvat dialogiin. Treenit käydään dialogiringissä, ja pyritään käsittelemään kyseisen treenin aihetta syventävän dialogin kautta. Dialogi määritelmänä tarkoittaa William Isaacsin mukaan ”keskustelua, jossa on ydin ja jossa ei valita puolta”. Tämä väite on kiehtova, koska miten luot tiiminä keskustelun ilman puolen valintaa? Koen tämän lauseen tarkoittavan, että dialogin perimmäisenä tarkoituksena on luoda tiimiin laaja ja moninäkökulmainen käsitys. Tiimi koostuu tiimin jäsenten monista eriävistä mielipiteistä, jolloin tiimi ei valitse puolta, vaan kokoaa dialogin avulla tiimin jäsenet ja heidän näkökulmansa yhdeksi laajemmaksi kokonaisuudeksi. Dialogin avulla jokainen tiimiläinen voi rakentaa oman näkökulmansa päälle muiden näkökulmia, jolloin opitaan tajuamaan asian olevan laajempi, kuin mitä yksin näet. Tästä syystä dialogi on tiimiakatemian treeneissä keskeinen ja korvaamaton oppimistyökalu.

 

Dialogin toiminta

Dialogin toiminta tiimissä perustuu täysin dialogiin osallistuvien ihmisten toimintamalliin. Hyvä dialogi vaatii ihmiseltä hyviä vuorovaikutustaitoja ja keskittymiskykyä, sekä ennen kaikkea paljon malttia. Dialogissa maltti on valttia. Neljä keskeistä osaa, mitä dialogiin osallistujan on hallittava ovat:

  1. Kuuntele
  2. Kunnioita
  3. Odota
  4. Puhu suoraan

Kuuntele. Dialogin ytimenä on yksinkertainen, mutta syvällinen kuuntelemisen taito. Kuunteleminen dialogissa ei tarkoita vain sanojen kuulemista, vaan myös niiden merkityksen ymmärtämistä sekä vastaanottoa. Dialogin yksi avain perustuu muiden tiimijäsenten sanomisien miettimiseen ja ymmärtämiseen, jotta oppiminen ja oman näkökulman avartaminen dialogin avulla on mahdollista. Kuuntelussa oleellista on keskittyä, koska on tärkeää pysyä mukana dialogissa eikä antaa sen karata käsistä. Kuuntelemisen avulla opit ymmärtämään muita dialogin osallistujia ja heidän ajatusmaailmaansa.

Kunnioita. Kunnioitus on oleellista kaikessa vuorovaikutuksessa. Kunnioitus on Isaacsin määrittelemänä ”Toisen ihmisen kokemusten alkuperän aktiivista etsimistä”. Itse ajattelen määritelmän tarkoittavan sitä, että pyritään ymmärtämään, miksi toinen ihminen ajattelee kuin ajattelee, ja ajattelee ehkä eri tavalla kuin minä. Etsitään aina mahdollisia vaikutteita ja syitä toisen ihmisen ajatusmaailmaan ja mielipiteisiin niiden tyrmäämisen sijasta, ja annetaan niille mahdollisuus avartaa omaa ajatusmaailmaa. Tämä on yksi avain toimivaan dialogiin. Treeneissä on kunnioitettava toisen tiimin jäsenen mielipidettä ja pyrittävä hakemaan syitä siihen, mistä ajatusmalli koostuu. Toisen ihmisen ymmärtäminen sekä mielenkiinto hänen taustaansa kohtaan on ihmisen kunnioittamista. Kunnioitus tarkoittaa myös ihmisen rajojen hyväksymistä, eli ihmisen oman tilan ja oman mukavuusalueen ymmärtämistä. Konkreettisesti tämä näkyy siinä, että ihmistä ei painosteta liikaa dialogissa eikä häntä ”tentata”, vaan selvitetään hänen ajatusmallejaan hänen kertomansa kautta ja kuuntelemalla häntä.

Odota. Kun kuuntelet toisen tiimijäsenen puhumista, sinun on tehtävä tärkeä valinta. Ensimmäinen vaihtoehto on, että luot kuulemastasi heti mielipiteen ja aloitat puolustamaan omaa näkemystäsi. Tämä johtaa yleensä vastaan väittämiseen ja dialogin hajoamiseen. Toinen vaihtoehto on lykätä oman mielipiteen muodostamista, eli odottaa, mitä toisilla on sanottavaa. Rauhassa odottaminen ja muiden kuunteleminen antaa sinulle tilaisuuden miettiä, mistä tässä asiassa on todella kyse. Voit luoda oman mielipiteesi kuunneltuasi muiden ajatukset, muttet välittömästi heidän aloitettuaan. Odottaminen edistää tiedonsaantia sekä lisää vaihtoehtoisia näkökulmia omaan ajatusmaailmaasi.

Puhu suoraan. Suoraan puhuminen on mahdollisesti dialogin haasteellisin tehtävä. Suoraan puhuminen tarkoittaa oman itsensä ilmaisemista aidosti, riippumatta muista vaikuttavista tekijöistä mitä tilanteessa on. Puhumalla suoraan ilmaiset oman mielipiteesi ja oman näkökulmasi, koska toimiva dialogi perustuu kaikkien dialogin jäsenten näkökulmiin, mukaan lukien omaasi. Suora puhe vaatii rohkeutta, päättäväisyyttä, itseluottamusta sekä luottamusta dialogin muihin osallistujiin. Sinun on uskottava, että juuri sinun sanomisellasi on merkitystä, ja muut kuuntelevat sinua osana dialogia kuten sinä heitä. Kun kaikki osapuolet dialogissa puhuvat suoraan, saadaan dialogiin maksimaalinen syvyys sekä kokonaisuus.

Kun jokainen osapuoli dialogissa ymmärtää nämä neljä dialogin peruspilaria, aikaan syntyy osallistujien ajatusmaailmaa avartava ja käsiteltäviä aiheita syventävä dialogi. Onnistuneen dialogin yhtenä mittarina voi käyttää vaikkapa sitä, että kokivatko osallistujat saaneensa uutta näkökulmaa itselleen tai oppineensa lisää dialogissa käsitellyistä aiheista. Tällöin tiimiakatemian treenioppimismetodi toimii, ja tiimi muodostaa jatkuvasti itselleen uusia oppikokonaisuuksia treenidialogin avulla.

 

Dialogin edistäminen tiimissä

Dialogi on opeteltava asia. Tiimit lähtevät aloittaessaan tasolta, jossa dialogia ei pystytä toteuttamaan. Dialogi kehittyy ajan kanssa tiimin kehittyessä, mutta tätä kehitystä tiimin on mahdollista nopeuttaa tai hidastaa. Millä keinoilla tätä tiimin dialogia voitaisiin edistää tehokkaasti? Kirja antaa tähän muutaman konkreettisen vinkin. Ensimmäisenä jokaisen tiimin jäsenen on käytävä päässään asennemuutos, että mikään minun ajatusmallini ei ole täydellinen, vaan vajavainen, joka vaatii täydennystä. Seuraa oman ajatusmallin puutteellisuuden hyväksyminen, joka avaa ovet omaa ajatusmallia avartavalle dialogille. Jos ei kykene myöntämään puutteellisuutta omissa ajatuksissaan tai näkökulmissaan, dialogin avulla oppiminen on haasteellista. Toinen keino dialogin edistämiseksi on ilmapiirin kehittäminen dialogin osapuolien kesken. Osapuolien on tunnettava itsensä kotoisaksi, jotta esimerkiksi suora puhuminen dialogissa on mahdollista. Tämä konkretisoituu ajanviettoon tiimin kesken. Mitä enemmän tiimi viettää aikaa keskenään, sitä enemmän tapahtuu ryhmäytymistä tiimin kesken ja ryhmäytyminen laskee kynnystä suun avaamiselle dialogia toteuttaessa, sekä tiimin jäsenet oppivat tuntemaan toistensa toimintatavat dialogissa paremmin.

You May Also Like…

Digital Garage

Google digital garage on monelle akatemialaiselle tuttu Googlen ilmaiskurssi, joka käsittelee muun muassa...

Uteliaisuuden taito

Hanna Siefenin Uteliaisuuden taito käsittelee uteliaisuutta psykologin näkökulmasta ja sitä, kuinka uteliaisuus on...

Matkan opas

Johdanto Nappasin Tiimiakatemian kirja hyllystä tämän Saku Tuomisen ja Risto Kuulasmaan kirjoittaman kirjan...

0 kommenttia

Lähetä kommentti