Johda tunteita, menesty työelämässä

Kirjoittaja: Pyry Karjalainen

5 marraskuun, 2021

Lähdeteos: Johda tunteita, menesty työelämässä

Lähdeteoksen kirjoittaja: Camilla Tuominen

Teoriapisteet: 2

Camilla Tuomisen tiivis, mutta asiapitoinen kirja toimii johtajalle sekä työmyyrälle tunteiden tulkkina. Kirja antoi monia oivalluksia, mutta monissa kohdissa myös kertausta jo tiedetyistä asioista. Tuominen haluaa teoksessaan pitää horisontin avoinna ja aineiston laajana. Silmiin pistivät viittaukset tuttuihin nimiin, kuten Eckhart Tolleen, Patrick Lensioniin & Aki Hintsaan. Elämänfilosofioiden lisäksi teos viittaa myös lukuisiin tieteellisiin tutkimuksiin, jotka koskevat tunne-elämää ja sen hallintaa. Kirja päättyy kirjalistaan, joka johdattaa teoksesta luonnollisen sillan uuden tiedon äärelle.

Kirja tähtää laajalla perspektiivillään maailmaan, jossa ihminen kukoistaa tekoälyn mahdin rinnalla. Mielekkyys, empaattisuus ja merkityksellisyys olisivat Tuomisen utopiassa keskiössä. Tätä hahmottelisin modernista työstä vieraantumisen kritiikkinä ja roadmappina siitä ulos. Tuomisen resepti ei ole kuitenkaan marxilainen työväen vallankumous, vaan enemmänkin työväen ja esimiesten matka sisimpään ytimeen, tunteisiinsa.

Matka alkaa tunteiden kohtaamisella, tunnistamisella ja nimeämisellä. Tutkimustieto viittaisi siihen, että tunnistamisella ja nimeämisellä saa tunteet paremmin hallintaan. “Name it to tame it” toimii mm. agression pulpahtaessa pintaan. Negatiivisia tunteita ei ole syytä turruttaa tai kieltää, vaan kuten meditatiivisessa tilassa ajatusten kanssa, antaa niiden tulla ja mennä nimeten neutraalisti negatiivisetkin niistä. Tuominen hahmottaa lukijalle, miksi tunnetyötä on tärkeä tehdä pohjaten evoluutioon asti.

Uhkatila ja vaara ovat motivaatiotekijöinä luovuutta tappavat, ja johtajuutta tukahduttavat lähtökohdat. Luovuus & flow syntyy turvallisessa & rennossa mielessä. Vankka perusturva on oltava pohjalla ja tiimille on luotava tila jossa saa olla haavoittuvainen. Itse pyrin johtajana päivittäin parhaani mukaan siihen, että nämä seikat täyttyvät ja pyrin vaistoamaan mikäli näitä syö mikä tahansa asia tiimissä. Tässä punnitaan tunneäly ja intuitio sillä Tuominen viittaa, että jopa pelkkä hiljaisuus voi olla piikki tiimin lihassa. On paljon rakentavampaa, että tiimi saa heittäytyä hankalaksi ja puhua rehellisesti epäkohdista, kuin että konflikteja vältettäisiin, samalla juoruten salassa, jotta pysyisi yllä illuusio yhtenäisyydestä.

Johtajan on tiimin lisäksi tunnettava itsensä ja hallittava tunteitaan, jotta voisi pitää yllä laadukasta itsejohtamista, joka heijastuu suoraan muiden johtamiseen. Stressin ja paineen keskellä painiessa, voi aloittaa kahdesta lähtökohdasta. 80-90 % kärsimyksestämme on kuvitteellisia päänsisäisesti luotuja uhkakuvia & tutkitusti nuoruusiän positiivisuus korreloi pidemmän eliniän kanssa. Mielikuvituksellamme on siis valtaa ja valtavia vaikutuksia elämiimme.

Valitsemme tietämättämme usein negatiivisen paineen, koska aivomme ovat evolutiivisella autopilotilla. Autopilotin laukka on kuitenkin mahdollista pysäyttää mm. aktiivisella läsnäololla, meditoinnilla ja mindfulnessilla. Muita johtaessa on aloitettava matkalla sisäänpäin. Tärkeää on ymmärtää, että ulkoinen menestys tulee sisäisen rauhan sivutuotteena & sisältä käsin eläessämme, ulkoiset vaikeudet aiheuttavat huomattavasti vähemmän hätää. Kun johtaja sisäistää nämä seikat, on hänen mielekästä ottaa johtajuudellaan askeleita kestävän perusturvan tunteen rakentamiselle. Perusturva on kirjassa esitetyn tutkimustiedon mukaan yksittäisenä seikkana tärkein huipputiimien menestystä määrittävä tekijä, josta käsin ihmiset ja heidän luovuutensa voivat kukoistaa.

You May Also Like…

Laiskuus haisee

Laiskuus haisee

Leo Straniuksen kirjoittama kirja edustaa kaikkea muuta, mitä minä teen. Tehokkuuden taika on selfhelp tyylinen opas,...

0 kommenttia

Lähetä kommentti