Intohimona brändit

Kirjoittaja: Tony Rantala

25 marraskuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Intohimona brändit -kirjassa Marina Vahtola avaa brändien merkitystä ja brändäyksen hyötyjä. Kirja sisältää sopivissa määrin teoriatietoa, joka oli liitetty esimerkkitarinoihin todellisten yritysten brändeistä. Esimerkkitapaukset yrityksistä teki kirjan lukemisesta mielenkiintoista.

Markkinointi ja visuaalisuus ovat toki oleellisia osia yritysten brändissä, mutta vahvan brändin rakentuminen vaatii paljon muutakin. Menestyvän brändin luominen alkaa jo yrityksen sisältä ja vaatii vahvaa liiketoimintaosaamista. Yrityksen arvot, toimintamallit ja tavoitteet on tärkeä osata määrittää, koska niiden ympärille brändi lähtee rakentumaan, jonka jälkeen lopulliset palvelu- ja tuotekonseptit luovat brändin.

Vahtola nostaa kirjassa esiin nimenomaan suomalaisten ongelmat brändäyksen merkityksen ymmärtämisessä. Suomessa ei yleisesti osata hyödyntää tarpeeksi brändien voimaa, joka näkyy yritysten laajenemisessa, vaikkakin poikkeuksia löytyy. Vahvan brändin omaavia ulkomaalaisia ketjuja rantautuu jatkuvasti lisää suomeen, joka aiheuttaa tuntemattomampien suomalaisten yritysten ahdingon. Koen itse, että liian monet pitkäaikaiset yritykset suomassa tyytyvät omaan asemaansa ja luottavat asiakkaiden uskollisuuteen, jonka takia liiketoimintaa ei kehitetä aktiivisesti. Kansainvälisiä yrityksiä tulee jatkuvasti lisää suomeen, jonka takia suomalaisten yritysten olisi myös tärkeä miettiä omaa asemaansa kansainvälisesti, vaikka yritys ei tavoittelisikaan laajentamista suomen rajojen ulkopuolelle.

 

Brändin tärkeys ja asiakkaiden kuuntelu

On selvää, että tunnetun brändin on vahva kilpailuetu markkinoilla ja vahvan brändin omaava yritys pystyy vakiinnuttamaan asiakaskuntaansa, joka luo säännöllistä kassavirtaa. Tällaistenkin yritysten on kuitenkin pysyttävä kiinni nykyajassa, koska kilpailu kasvaa jatkuvasti lähes jokaisella alalla. Asiakaslähtöisyys yrityksen toiminnassa nostettiin kirjassa vahvasti esiin. Nykypäivänä yritysten on ennen kaikkea pystyttävä toimimaan asiakaslähtöisesti, koska asiakkaat odottavat yhä enemmän personoituja kokemuksia. Mikäli oma yritys ei pysty vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin, joku toinen tekee sen.

Pelkästään asiakkaiden toiveiden kuuntelu ei välttämättä aina riitä kilpailun kasvaessa, vaan yritysten olisi hyvä osata havainnoida asiakkaiden tarpeita jo ennen kuin asiakas niitä itse tiedostaa. Tähän kirjasta löytyy hyvä esimerkki vuosien takaa, jo toimintansa lopettaneesta Anttila tavaratalosta. Anttila oli vuosien ajan yksi suosituimmista ja isoimmista tavarataloista suomessa, koska se pystyi jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin uusilla tuotteilla ja laajalla valikoimalla. Anttila onnistui myös luomaan vahvan brändin omalle lastenosastolleen, joka perustui täysin asiakaslähtöisyyteen ja asiakkaille uusien tarpeiden luomiseen. Tämä vakiinnutti lisää asiakkaita ja edisti koko tavaratalon toimintaa. Anttila myös panosti musiikki- ja elokuvaosastoon ennen suoratoistopalveluiden saapumista. Tämä onkin minulle ensimmäinen asia, joka Anttilasta tulee mieleen, joten sanoisin että brändäys on onnistunut myös tässä.

Uuden tarpeen luominen tuntuu toki vaikealta nykymaailmassa, jossa elämää helpottavia ja viihtyvyyttä lisääviä tuotteita ja palveluita tuntuu olevan tarjolla loputtomasti, etenkin maailmanlaajuisten verkkokauppojen lisääntyessä. Vaihtoehtojen saatavuuden lisääntyessä brändillä on mielestäni erityisen tärkeä rooli nykymaailmassa. Vaikka tiedän netin olevan pullollaan erilaisia tuotteita, olen kuitenkin huomannut, että minulla on tietyt sivustot, joita lähden kerta toisensa jälkeen selaamaan. Nämä samat sivustot ovat olleet pitkään ensisijaisia paikkoja minulle, toki niiden toimivuuden vuoksi, mutta myös vahvasti sen takia millainen mielikuva minulla niistä on. Sanoisinkin, että toimiva brändäys on ennen kaikkea mielikuvan luomista.

 

Luovuus brändäyksessä

Myös erilaisuus ja yllättävyys korostuu jatkuvasti enemmän brändäyksessä, ei tarvitse keksiä kokonaan uutta tuotetta vaan voidaan tehdä kaikkien jo käyttämistä tuotteista sopivan erikoisia ja muista erottuvia. Tällaisissa tapauksissa on usein tavoiteltavaa luoda oman brändin ympärille ilmiö, jonka seurauksena asiakkaat ostavat tuotetta, vaikka todellista tarvetta sille ei välttämättä olisi. Nykyajan teknologia ja sosiaalisen median merkitys huomioiden on oleellista miettiä missä kanavassa ja millaisella tyylillä markkinointi on tehokkainta. Usein ilmiötä brändin ympärille tavoitellessa vaikuttajamarkkinointi on tehokasta.

Brändi edustaa usein henkilöä brändin takana, joka yleensä lisää luotettavuutta tuotteita ja palveluja kohtaan. Tämän vuoksi onkin hyvä miettiä myös yrityksen edustajan henkilöbrändiä. Korkeiden tavoitteiden asettaminen brändiä luotaessa on tärkeä muistaa motivaation säilyttämiseksi sekä säännöllisen uusiutumisen saavuttamiseksi. Tunnetun brändin luominen ja sen ylläpitäminen vaatii aina myös oikeanlaista asennetta kaikkeen tekemiseen, jotta mielikuva välittyy ulospäin ja säilyy asiakkailla.

You May Also Like…

Vaikuttajamarkkinointi

Somevaikuttajat, tiktokkaajat ja julkisuuden henkilöt ovat nykypäivän somekulttuurin keskiössä. Heidän suosionsa...

0 kommenttia

Lähetä kommentti