Draivi

Kirjoittaja: Tony Rantala

15 lokakuun, 2021

Lähdeteos: Draivi

Lähdeteoksen kirjoittaja: Frank Martela & Karoliina Jarenko

Teoriapisteet: 2

Draivi – Voiko sisäistä motivaatiota johtaa?

Henkilökohtaiset motivaation lähteet ovat merkittävässä asemassa aivan kaikessa tekemisessä, jonka takia niiden tarkastelu ja tunnistaminen on erityisen tärkeää. Mikäli tekemiseen ei löydy mitään motivoivaa tekijää, on varmasti syytä harkita tarkkaan, onko sitä järkevää jatkaa. Esimerkiksi työelämässä motivaation lähde ei välttämättä löydy päivittäisestä työnteosta, vaan motivaation lähteenä voi toimia työstä ansaittava raha. Hyvä johtaja pyrkii kuitenkin sytyttämään työntekijöidensä sisäisen motivaation, jolloin motivaation lähteet löytyvät itse työskentelystä. Tällöin työnteko ei tunnu puurtamiselta ja ihmisillä on halu kehittyä ja kehittää toimintaa kokonaisuudessaan.

Sisäiset ja ulkoiset motivaation lähteet

Yleisimpiä ulkoisen motivaation lähteitä ovat erilaiset palkinnot hyvästä suorituksesta tai rangaistukset epäonnistumisesta. Ulkoiset motivaation lähteet saattavat saada aikaan hyviä tuloksia lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmällä aikavälillä pelkät ulkoiset motivaattorit harvoin tuottavat tulosta. Ainoastaan ulkopuolelta tulevat motivaation lähteet eivät myöskään innosta kehittämään esimerkiksi yrityksen toimintaa, vaan keskittymään ainoastaan omaan tulokseen. Toki raja ulkoisten ja sisäisten motivaation lähteiden välillä saattaa olla häilyvä. Tällainen kokemus minulla on esimerkiksi rahan suhteen, koska koen että minun on hankala motivoitua työhän pelkän rahan takia. Kuitenkin tavoite rikastumisesta sekä tietystä elintasosta motivoi minua kehittämään itseäni.

Sisäiset motivaation lähteet ovat syvemmällä ja niiden tunnistaminen vaatii huomattavasti enemmän henkilökohtaista pohdintaa. Sisäiset motivaation lähteet ovat omia intohimon kohteita, eli niitä asioita, joita haluat aidosti tehdä ilman ulkopuolelta tulevaa painetta. Tällaisia asioita voi olla esimerkiksi harrastukset tai työuran luominen. Kun työntekoa ohjaa sisäinen motivaatio, on tavoitteisiin pääsy ja oma kehittyminen paljon helpompaa.

Sisäisen motivaation löytäminen

Kirjassa nostetaan esiin neljä perustarvetta, joiden täyttyminen auttaa sisäisen motivaation syttymisessä:

Vapaaehtoisuuden tarve, jolla tarkoitetaan sitä, että tekeminen ei tunnu väkinäiseltä tai liian tiukkaan ulkopuolelta ohjatulta. Tavoitteiden tulee olla itse asetettuja, jotta niistä saadaan haluttu hyöty työskentelyyn. Myös työskentelytapa on tärkeä olla itselle sopiva.

Kyvykkyyden tarve perustuu siihen, että tarvitsemme onnistumisen tunteita. Tunne siitä, että hallitsee oman työtehtävän kasvattaa itseluottamusta ja pitää tekemisen positiivisena. On tärkeä muistaa kuitenkin luoda itselleen haasteita sopivassa määrin, jotta jatkuva kehittymisen tunne säilyy.

Hyväntekeminen tarkoittaa työn merkityksellisyyttä. Merkityksellisyyden ei tarvitse olla erityisen laajalle levittyvää, vaan tärkeintä on kokea tekevänsä hyvää jollain osa-alueella. Toisille ihmisille tai yhteiskunnalle hyödyksi oleminen on kannustavaa, kunhan vaikutukset pystytään jollain tavalla havainnoimaan.

Yhteenkuuluvuuden tunne on varmasti jokaisella, toisilla enemmän ja toisilla vähemmän. Erilaisista yhteisöistä on helppo saada apua omaan tekemiseen ja työnteko ei tunnu yhtä raskaalta, kun päivän aikana pystytään jakamaan asioita.

Omat kokemukset ja tavoitteet

Kirjan aihe on mielenkiintoinen, mutta erittäin haastava ja välillä myös ristiriitaisen tuntuinen. Tavallaan olen jo pitkään tiennyt melko selvästi ne asiat, jotka itseäni motivoi, mutta en välttämättä tunnista täysin mitkä tulevat sisältä ja mihin vaikuttaa ulkopuoliset tekijät. Uskon itse, että myös osittain ulkopuoliset motivaation lähteet ovat tärkeitä ja ne täytyy vain osata kääntää positiivisiksi.

Olen itse joskus huomannut oman motivaation kääntyneen sisäisestä ulkoiseksi, jolloin olen tehnyt päätöksen lopettaa omalta osaltani asian. Vaikka koen päätöksen olleen hyvä, on mieleeni kuitenkin jäänyt joitain asioita, jotka motivoisivat palaamaan. Tämän takia olen pyrkinyt pois liiallisesta järkiajattelusta, koska uskon, että oikeat päätökset tapahtuvat pitkälti tunteella tehtyinä.

Tiimiakatemia ja yrittäjyys ovat varmasti asioita, jotka mahdollistavat vapauden kautta draivin löytymisen omaan tekemiseen, koska ”yläpuolelta” ei tule yhtä lailla ohjausta, kuin perinteisessä koulussa tai palkkatyössä. Ymmärrän, että välillä täytyy tehdä töitä, jotka eivät motivoi sisäisesti. Haluan kuitenkin tavoitella itselleni työtä, jota pystyn tehdä aidosti intohimolla ja uskon että tällaisessa työssä yhdistyy moni tämänkin kirjan opeista.

You May Also Like…

Kaikki kuluttamisesta

“Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n tutkimuksen mukaan keskivertosuomalaisen kulutuksen kasvihuonepäästöistä noin puolet...

Inspiroitunut – Petteri Kilpinen

Miten johtaa ja menestyä muuttuvassa työelämässä? ”Hyvä arkijohtajuus ei ole mystiikkaa ja taikatemppuja. Kun jokainen...

0 kommenttia

Lähetä kommentti