Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Kirjoittaja: Johanna Järvelä

15 lokakuun, 2021

Lähdeteos: Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Lähdeteoksen kirjoittaja: Patrick Lencioni

Teoriapisteet: 2

Lenccionin kirjoittama Viisi toimintahäiriötä tiimissä on kirja, joka käsittelee yleisimpiä ongelmia tiimissä: luottamuspula, konfliktienpelko, sitoutumisen puute, vastuun välttely ja tulosten huomiotta jättäminen. Toimintahäiriöt käsitellään kirjassa tarinan avulla ja sen ansiosta mielestäni teksti ei ole vain kuivia faktoja faktojen perään, vaan mielenkiintoinen ja helposti ymmärrettävä tarina työyhteisöstä. Tuntui että olisi ollut kiva olla mukana tilanteissa tarkkailemassa tarinan tiimin toimintaa. Oli silmiä avaavaa huomata, jotta jokainen toimintahäiriö on omasta tiimistä tuttu. Käsittelen tässä reflektiossa kolmea viidestä toimintahäiriöstä, koska niistä minulle heräsi eniten ajatuksia. Tiimimme piti kirjasta treenit, joissa pohdimme yhdessä toimintahäiriöitä ja miten lähdemme korjaamaan niitä.

Konfliktien pelko

Tiimissämme erityisesti konfliktien pelko -toimintahäiriö tuntuu olleen viimeaikoina pinnalla. Tuntuu, ettei meillä ole ollut juurikaan konflikteja. Ennen kirjan lukemista minulla oli ajatus, että ehkä se johtuu siitä, että ollaan asioista samaa mieltä tai ettei kukaan ainakaan ole jyrkästi erimieltä. Oikeastaan en ollut ajatellut asiaa sen enempää. Kun asiaa pohti kirjaa lukiessa hiukan enemmän, aloin ymmärtämään tilannetta ja syitä konfliktien puutteen taustalla. Selvisi, että kaikki toimintahäiriöt linkittyvät toisiinsa ja sen käsittäminen auttoi huomaamaan, että luottamuspula onkin syy siihen, miksi konfliktien pelkoa esiintyy tiimissämme. Ei luoteta omaan tiimiin ja tiimiläisiin niin paljoa, jotta uskallettaisiin olla erimieltä tai tuoda omia ajatuksia rohkeasti ilmi, koska niistä saattaa herätä epämieluisia reaktioita tai aiheutua konflikti. Tämän seurauksena pohdimme treenissä ja niiden jälkeen luottamusta ja tiimin sisäistä turvallisuutta. Ollaan viety tiiminä käytäntöön luottamuksen rakentamiseen panostamista järjestämällä lisää yhteistä aikaa ja selkeyttämällä ajatusta yhteisten keskustelujen tärkeydestä.

Vastuun välttely

Meidän tiimissä viime aikoina pinnalla ollut aihe on vastuun välttely, jonka Lenccioni lukee yhdeksi viidestä toimintahäiriöstä. Tuntuu, että vastuu jakautuu yhtenään samoille henkilöille. Puhuimme tästä treeneissä, ja vaikutti että porukka on valmis ottamaan vastuuta näiden tiimiläisten harteilta, jotka ottavat vastuuta herkimmin. Myös nämä vastuunkantajat lupasivat harjoitella jakamaan vastuuta muille. Toivon että tämä toteutuu ja siten luottamus kasvaa ja tiimiläisten hyvinvointi parantuu. Ennen pitkää se on välttämätöntä hyvinvoinnin turvaamiseksi, jottei kukaan meistä kuormitu liikaa. On ollut ilo huomata, kuinka tämä on jo näkynyt käytännössä. Heti kun asiasta puhuttiin, aloimme kiinnittää huomiota asiaan ja vastuunkantajien taakka on keventynyt. Minua mietityttää, miksi jotkut haalivat niin paljon vastuuta ja tehtävää. Ehkä se lisää tarpeellisuuden tunnetta tai jotain. Mutta miten kävisi, jos vastuuta tulisi otettua vähän vähemmän? Ehkä sitten vastuunvälttelijät joutuisivat ottamaan vastuuta ja vastuunkantajilta vapautuisi resursseja muuhun tekemiseen. Ehkä jotkut tahtovat haalia vastuuta tunteakseen itsensä tärkeiksi, saadakseen tunteen, että saa paljon aikaan tai saavuttaakseen kiireen tunnun, joka tuntuu olevan ikävän pop.

Sitoutumisen puute

Tiimiin sitoutuminen on välttämätöntä sen toimimisen kannalta ja minusta tuntuu vaikealta vaatia sitoutumista muilta. En tiedä, onko vain pikainen ja harkitsematon ajatus, että toisen sitoutumiseen on vaikea vaikuttaa sillä halu sitoutumiseen olisi mielestäni tultava ihmisestä itsestään. Ollaan kuitenkin tiimi, ja on toivottavaa ja tavoittelemisen arvoista, jotta jokainen tiimiläinen kokisi olevansa sitoutunut ja siihen voidaan yhdessä vaikuttaa. On tärkeää, jotta jokainen sitoutuu kantamaan vastuun yhdessä asetettuihin tavoitteisiin pääsemisestä. Luottamus tiimiläisten tekemiseen ja sitoutumiseen on avainasemassa tavoitteita miettiessä. Mikäli tavoitteita laiminlyödään, tulee olo, että tämä tiimiläinen ei ilmeisesti arvosta tiimiä tarpeeksi ollakseen luottamuksen arvoinen. Tätä tulisi pohtia tavoitteiden asetushetkellä ja jokaisen tiimiläisen tulisi saada vaikuttaa tavoitteisiin ja jokaisen ääni tulisi kuulua päätöksiä tehtäessä. Silloin kun näin käy, tavoitteisiin on huomattavasti helpompi sitoutua.

Kirja herätti ajatuksia, miten itse voin olla parempi tiimiläinen ja mitä voidaan tehdä tiiminä, jotta meistä tulisi hyvä yhteen puhaltava poppoo. Jokaisen viiden toimintahäiriön kanssa on parannettavaa, ja kaikki lähtee luottamuksesta. Sitä olemme tiimin kanssa sitoutuneet ja päättäneet ruveta rakentamaan. Oli hyvä että jokainen tiimiläinen luki tämän kirjan yhteisen Akatemia-aikamme alkuvaiheessa, jotta osaamme heti lähteä rakentamaan tiimiä oikeaan suuntaan. Ongelmien korjaaminen vaatii sitoutumista jokaiselta tiimiläiseltä ja uskon että saadaan meidän tiimi toimimaan tosi hyvin, kunhan muistetaan

You May Also Like…

Henkilöstöanalytiikka

Henkilöstöanalytiikka

Jaana Saramies, Maria Törnroos Tässä kirjassa on mielestäni paljon hyviä juttuja, joita Tiimiakatemian rekrypälen...

Business for Punks

Itsevarmasti otin käteeni tämän James Wattin, Brewdog -olutpanimon perustajan kirjoittaman kirjan, jota olen kuullut...

Mikä ihmeen digimarkkinointi?

Mikä ihmeen digimarkkinointi?

En ole koskaan harrastanut digimarkkinointia. Paljon olen siitä kuullut puhuttavan ja nyt minunkin pitäisi alkaa...

0 kommenttia

Lähetä kommentti