Voittamisen anatomia

Kirjoittaja: Mirva Räsänen

9 helmikuun, 2022

Lähdeteos: Aki Hintsa Voittamisen anatomia

Lähdeteoksen kirjoittaja: Oskari Saari

Teoriapisteet: 0

Voittamisen anatomia on Aki Hintsan elämästä kertova kirja, joka sisältää Akin hetkiä lääkärinä työelämässä, hänen oivalluksiaan ja hänen luomastaan hyvinvointimallista ”menestyksen ympyrä”. Aki on auttanut omalla osaamisellaan ja kokonaisvaltaisella hyvinvointi mallilla eri urheilumaailman urheilijoita kuten formula kuskeja, juoksijoita ja johtajia parempaan elämään. Kirja kertoo Aki Hintsa keksimästä hyvinvointi mallista, jonka hän keksi lähetystyössä ollessaan Etiopiassa. Hän hyödynsi metodia työssään, jolla sai formulakuskeista fyysisesti ja henkisesti vahvoja, jotka pärjäsivät siten omassa työssään. Tässä esseessä pureudumme Aki suunnittelemaan hyvinvointimalliin menestyksen ympyrään ja sen saloihin.

Oivallus

Uransa aikana Aki Hintsa teki paljon havaintoja ihmisten menestykseen, elämäntapaan ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Hintsan lähdettyään Etiopiaan lähetystyöhön hän tutustui siellä etiopialaiseen kestävyysjuoksijaan. Hän pääsi tutustumaan juoksija arkeen, elämäntapaan ja hänen perheeseensä. Hintsa teki huomiota pistäviä merkintöjä siitä, miksi kyseinen etiopialainen juoksija menestyi olympiakisoissa verrattuna suomalaisiin. Hän huomasi, että elämäntapa, säntillinen vuorokausi rytmi, asennoituminen juoksemiseen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi on menestyksen salaisuus. Tästä kyseisestä havainnoimisesta hän huomasi ”Menestys on hyvinvoinnin sivutuote” josta hän sai idean hyvinvoinnin ytimeen.

LFA-taulukko (logical framework approach)

Akin Hintsa tutustui Fidalla lähetystyössä ollessaan heidän käyttämää LFA-taulukointi menetelmää, jota käytetään projektien tai hankkeiden suunnittelussa. LFA-tauluko on moni vaiheinen suunnittelumenetelmä, jonka perusajatuksena on kertoa miten, jokin tavoite saavutetaan sen sijaista, että kerrottaisiin mitä tehdään. Isolta kuulostava projekti jaettaan pienenpii osatavoitteisiin, pienimmästä isoimpaan. Osatavoitteiden saavuttamiseksi on laadittava toimintasuunnitelma ja mittaristo millä mitataan osatavoitteisiin pääsyä. Tärkeää on löytää objektiivinen tapa mitata tavoitteeseen pääsyä, kuten ajalliset tavoitteet. On hyvä merkata mitä tarvitaan, että päästään kyseiseen tavoitteeseen kuten työvoimaa, resurssia vai koulutusta. Tavoitteiden seuranta on mahdollista vasta silloin, kun se on konkreettisesti kirjattu ylös.

LFA-taulukon ydin on tavoite, jota kohti ollaan menossa. Jotta tavoite ei tuntuisi liian suurelta on laadittava pienempiä osatavoitteita, jotka auttavat ja edistävät tavoitteeseen pääsyä. Osatavoitteisiin on hyvä kirjata miten kyseiseen tavoitteeseen päästään ja miten sitä mitataan, että tiedetään päässeen tavoitteeseen.

Aki Hintsa käytti oman elämänsä analysointiin LFA-nimistä taulukointi menetelmää, jolla hän jäsenteli oman elämänsä prioriteetit. Hintsa halusi selkeyttää kyseistä taulukkoa, jotta se kävisi paremmin ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamiseen. Hän kehitti LFA-taulukosta siihen sopivan mallin ”menestyksen ympyrä”.

Menestyksen ympyrä

Menestyksen ympyrää voidaan ajatella ympyränä, jonka ulkokehä muodostuu kuudesta eri osakokonaisuudesta ja keskellä ympyrää on ydin ”Core”. Nämä kuudesta koostuvaa osakokonaisuuksia ovat:

Yleinen terveys, lähtöruutu ja päätepiste

Biomekaniikka, kehon ja tukirakenteiden liikkuvuus

Palautuminen, unen tärkeys

Ravinto, syö sateenkaari päivässä

Fyysinen aktiivisuus, hyötyliikunta

Henkinen energia, läheiset ihmiset

Ydin eli Core (Circle of succeess) kuvaa ihmisen sisintä, joka vaatii selkeää käsitystä minuudesta.  Ydin koostuu kolmesta kysymyksestä:

1.Tiedätkö, kuka olet?

2. Tiedätkö, mitä haluat?

3. Hallitsetko omaa elämääsi?

Nämä kolme kysymystä auttaa tuntemaan minuutensa. Ensimmäinen kysymys auttaa hahmottamaan oman identiteetin. Identiteetti ei koostu Hintsan mielestä pelkästään ulkoisista seikoista kuten työstä, opiskelusta tai harrastuksesta. Identiteetti koostuu vaan sisäisistä arvoista, jotka ovat itselleen tärkeitä. Toinen kysymyksen vastaus tulisi vastata oman elämänsä tarkoitusta. Kolmas kysymys kertoo mahdollisista esteistä ja haasteista omalle elämälle. Oman identiteetin tunteminen ja ytimen hahmottaminen auttaa elämän valinnoissa ja on motivaation alkulähde. Yleisen hyvinvoinnin myötä ihmisen tehokkuus ja tuottaminen paranevat huomattavasti. Omien arvojen ja tavoitteiden tiedostaminen ja ymmärtäminen, miksi tekee jotakin. Muutos tapahtuu pienistä askelista kohti isompaa ja kokonaisvaltaisempaa päämäärää.

Pohdinta

Aloittaessani äänikirjan kuuntelemista ensimmäiset sivut kertoivat formulakuskeista. Odotukseni kirjan sisällöstä ei ollut silloin korkealla. Päästyään pidemmälle tajusin, ettei kirjassa kerrota kenestä tahansa ihmisestä vaan Aki Hintsasta, joka teki omien uskomusten ja intohimon kautta omaa uraansa. Hänen kokemuksensa ja havainnoinnit kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista oli puhuttelevia. Kirjassa kerrottiin mistä kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu ja miten siihen voidaan kiinnittää huomiota omassa arjessaan. Henkilökohtaisesti haluan kokeilla kyseistä metodia ja edetä pienillä askelilla kohti isompaa päämäärää kohti hyvinvointia.

Kirja sai herättämään ajatuksia minuutensa tunnistamisen ja identiteettinsä löytämisestä. Kirjassa kuvailtujen urheilijoiden identiteetti kriisien ja identiteetin löytäminen vaikutus urheilijan motivaatioon ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin oli vaikuttava. Mielestäni jokaisen ihmisen tulisi ajatella ydintään ja tiedostaa mitä haluaa elämältään ja hallitseeko sitä.  Tajusin, ettei voida itsestään selvyytenä pitää sitä, että tiedostamme ketä olemme vaan, joskus joudumme antamaan aikaa kysyä itseltäni kuka ole ja mitä minä haluan. Seuraava lause on otettu suoraan kirjasta, joka kuvaa sitä, että itsensä löytämiseen menee aikaa.

”Usko itseesi, kuuntele itseäsi, ole rehellinen itsellesi, käytä loputon määrä tunteja itsensä analysoimiseen, koska kehittyäksesi sinun on tunnettava itsesi. Et voi kehittää jotain sellaista, jota et ymmärrä. Rakenna oma unelma joukkueesi. Löydä tapa, joka toimii juuri sinulle.”

Erityisesti sanonta, joka jäi kirjasta mieleen ”hyvinvoinnin sivutuote on menestys”. Itse olen aina unelmoinut suuria ja tavoitteeni ovat korkealla. Jos lausetta noudattaisin pitäisi kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, joka mahdollistaa menestyksen.  Joten kokeilen vastata ydintä kuvastaviin kysymyksiin ja parantaa kokonaisvaltaisesti hyvinvointia, jolloin voin menestyä.

FLA-taulukoinnin ydin ideaa hyödynnän ehdottomasti opiskelussa, joka auttaa pääsemään isoihin tavoitteisiin tai päämääriin. On hyvä tiedostaa mikä on konkreettinen päämäärä mitä kohti on menossa. Sen alle sijoittaa pienempiä osatavoitteita, jotka siten auttavat isompaa päämäärää kohti menemistä.

You May Also Like…

Digital Garage

Google digital garage on monelle akatemialaiselle tuttu Googlen ilmaiskurssi, joka käsittelee muun muassa...

Uteliaisuuden taito

Hanna Siefenin Uteliaisuuden taito käsittelee uteliaisuutta psykologin näkökulmasta ja sitä, kuinka uteliaisuus on...

Matkan opas

Johdanto Nappasin Tiimiakatemian kirja hyllystä tämän Saku Tuomisen ja Risto Kuulasmaan kirjoittaman kirjan...

0 kommenttia

Lähetä kommentti