Voittamaton – 11 avainkykyä menestykseen ja mielenrauhaan

Kirjoittaja: Mikki Huttunen

5 toukokuun, 2022

Lähdeteos: Voittamaton - 11 avainkykyä menestykseen ja mielenrauhaan

Lähdeteoksen kirjoittaja: Ilkka Rajala, Davide Floreno, Petri Matero

Teoriapisteet: 0

Voittamaton – 11 avainkykyä menestykseen ja mielenrauhaan

Ilkka Rajala, Davide Floreno, Petri Matero

Valitsin tämän kirjan osaajana kehittymisen kirjalistasta koska kirjan nimi kiehtoi sekä olin saanut jo kirjasta suosituksen kaverilta. Kirjassa käydään läpi nimen mukaisesti yksitoista avainkykyä menestykseen, käyden osa-alueet läpi ensiksi harjoituksien kautta, jonka jälkeen osa-alueen ”resepti” ja lopuksi profiloidaan asia. Kirjassa on tutuksi tullutta self-help tekstiä, mutta harjoituksien avulla voi konkreettisesti kehittää itseään osaajana. Kuten voi odottaa, kirjasta löytyy uusia ajatuksia, mutta myös asioita, joita käydään suuressa osassa tämän kaltaisissa kirjoissa. Tästä huolimatta kirjasta sain varmasti opin, jos toisenkin mukaan. Itselleni hyödyllisintä antia tarjosi kirjan loppupuoliskon asiat, jotka keskittyivät oman ajattelun vaikuttamiseen, stressin hallitsemiseen sekä häpeän voittamiseen. Avaan hieman näiden kykyjen herättämiä ajatuksia.

Kyky vaikuttaa omaan ajatteluun.

Kyky vaikuttaa omaan ajatteluun-osion pohjustus resonoi erityisesti minua. Sisäisestä, negatiivisesta äänestä kerrotut esimerkkitilanteet muistuttivat paljon itseäni ja omaa sisäistä ääntäni. Olen ollut niin pitkään kuin muistan todella kriittinen omasta toiminnasta, olkoon se sitten koulun tai jalkapallon suhteen. Mentaalinen puoli on kuitenkin niin tärkeää kilpaillessa itseään vastaan kokeessa tai vastustajaa vastaan kentällä, joten lannistava sisäinen ääni antaa kilpailuedun jo kättelyssä muille. Sisäisen äänen ollessa kannustava, ei ensimmäinen epäonnistuminen tai heikompi ratkaisu vaikuta myöhemmin tuleviin tilanteisiin, mutta negatiivinen sättiminen vie itseluottamusta pois, sekä saattaa viedä keskittymisen pois seuraavasta mahdollisuudesta. Tätä kirjassa kuvaillaan seuraavasti: ”Keskustelit hiljaisesti ja sujuvasti oman sisäisen kriitikkosi kanssa huomaamatta, että puhuit itsellesi ja menneisyydessä oppimillesi uskomuksille.”. Tämän minä tulkitsen epäonnistumiseen valmistumiseksi aiempien kokemusten pohjalta. Tämän ajattelutavan jatkuessa pitkään, alkaa todella uskomaan, että nämä epäonnistumiset ovat vääjäämättömiä ja alkaa ehkä jopa pelkäämään vastuun ottamista. Oman kokemuksen perusteella mahdollisesti jopa alkaa uskomaan, että on huono esimerkiksi kouluaineessa tai harrastuksessa.

Tämän sisäisen äänen valjastamiseen negatiivisesta positiiviseen kirja kehottaa itsetutkiskeluun, miten sisäinen ääni puhuu, millaisella äänensävyllä. Kriittinen arviointi on erittäin tärkeää, sillä muussa tapauksessa sama kaava toistuu eikä korjausta ole mahdollista tehdä. Kirjassa käsitellään uskomusten piirtämää karttaa. Tämä kartta muodostuu jokapäiväisestä elämästämme, omista havainnoista ja kokemuksista. Esimerkiksi negatiivinen kokemus paikkakunnan asukkaasta maalaa helposti olettamuksen muista paikkakuntalaisista. Nämä ovat automatisoituja olettamuksia, joiden tarkoitus on päästää aivot helpommalla. Uskomusten murskaamiseksi kirjassa kehotetaan kysymään kaksi kysymystä itseltäsi: miksi ja miksei. Näiden kysymysten avulla voit päästä olettamuksiesi alkuperään kiinni ja kitkeä ne sieltä tarpeen tullen.

Kyky hallita stressiä

Stressin hallitseminen on nykypäivän kiireessä ja hulinassa erittäin tärkeä, myöskin minulle. Huomaan usein stressaavani asioista, joko suoraan tai oltuani hetken stressaantunut alitajuntaisesti ja sitten reagoidessani tähän tavalla, joka poikkeaa normaalista käytöksestäni. Kohtaan kuitenkin arjessani hyvin erilaista stressiä, ja reagoin niihin eri tavalla. Joissakin tilanteissa, esimerkiksi koulutehtävien kasaantuessa saatan ajoittain ryhtyä toimeen tehokkaammin, sillä tiedän tehtävien kasaantuvan entistä enemmän, jos en toimi, sekä stressin kasvavan, jos jätän vastuun tehtävistä myöhemmäksi. Toisinaan taas tehtävät jäävät viimeiseen mahdolliseen aloitushetkeen, jolloin stressin ja aikapaineen avulla saan tehtyä tehtävät, kuitenkin todennäköisesti huonommalla lopputuloksella. Stressi vaikutti taas jalkapallouran aikana vaihtelevasti suorituksiin. Joissain tärkeissä otteluissa, etenkin nuorempana jännitin ja stressasin pelaamista niin paljon, että se rajoitti pelirohkeutta sekä toi epävarmuutta otteisiin. Tämän stressin valjastaminen positiiviseksi energiaksi, innostukseksi oli ajoittain vaikeaa. Stressitasot laskivat kyllä päästessä flow-tilaan, mutta koulutehtävien kanssa harvemmin tämä tapahtuu.

Kirjassa kehotetaan hallinnoimaan stressiä muuttamalla kielteinen, negatiivinen stressistä aiheutuva tunne innostukseksi. Näin näemme stressaavan tilanteen haasteena ja stressin saa valjastettua lisäenergiaksi. Hyvästä itsetuntemuksesta on myös apua, sillä kun tietää mihin on itse kykeneväinen ja mihin ei, mistä aiheutuu kuormittavaa stressiä liikaa, on helpompi priorisoida tehtävälistaa, johon sitoutuu.

Stressinhallinnan resepti 7 askeleen muodossa koostuu:

  1. Ymmärrä steissisi eli tunnista omat reaktiosi sekä stressinsietokykysi.
  2. Yksilöi stressin aiheuttajat.
  3. Opi tunnistamaan stressisignaalit, mitkä ovat juuri sinun sisäiset stressisignaalisi.
  4. Tunnista stressinselätystaktiikkasi eli miten rauhoitut paineen alla ja päästät stressin aiheuttamat höyryt ulos.
  5. Kehitä terveellisiä keinoja hallita stressiä.
  6. Aseta oma hyvinvointisi etusijalle.
  7. Pyydä apua.

Kyky voittaa häpeä

Häpeä on yksi vahvimmista tunteista, jopa jonkun vanhan nolon tilanteen ajattelu voi tuoda pintaan käsinkosketeltavaa inhoa. Minulla on kokemusta asiasta sillä edelleen katsoessani useamman vuoden takaisia tallenteita jalkapallo-otteluista, en kykene seuraamaan omia virheitä tai tyhmiä ratkaisuja ilman jonkinlaista reaktiota. En osaa hallita häpeän tunnetta ja hyvin usein kokiessani jotain hävettävää, en kykene pääsemään siitä yli ennen kuin useamman päivän päästä unohtaessani hiljattain tilanteen. Monet yöt on tullut valvottua analysoidessa mielessä mitä olisi voinut tehdä toisin sekä mitä muut ajattelivat tilanteesta. Toisessa esimerkissä jään miettimään jotain arkista tilannetta jossa sanon jotain vahingossa väärin tai teen jotain todella merkityksetöntä isossa kuvassa, mutta silti jään kiinni häpeän tunteeseen enkä tunnu pääsevän irti siitä. Tämä häpeän tunne voi saada pelkäämään epäonnistumisia ja jättää yrittämisen vähemmälle. Eikä ilman rohkeaa itsensä haastamista voi saada oikeaa kehittymistä, ainakaan jalkapallossa.

Kirja suosittelee asennoitumisen muutosta tietoisella itsensä haastamisella, epämukavuusalueelle menemisellä. Uskallus epäonnistua on myös taito, jonka voi oppia! Epäonnistumisten tarkasteleminen ja niiden asettaminen mittakaavaan tuo myös helpotusta häpeän tunteeseen. Tässäkin häpeän voittamisen kyvyssä tärkeässä roolissa on oman toiminnan tunnistaminen ja tarkasteleminen. Usein kannattaa myös pyrkiä asettumaan tilanteesta ulkopuoliseksi ja tarkastella siitä näkökulmasta tilannetta, oliko se niin merkittävä kuin miltä se tuntuu.

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti