viisitoimintahäiriötä

Kirjoittaja: Matias Alsio

1 helmikuun, 2021

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Viisitoimintahäiriötä tiimissä – Patrick Lencioni

 

 

Kirjassa käydään läpi 5 yleisintä toimintahäiriötä ja niiden vaikutus tiimityöskentelyyn. Jokaisen tiimin tulisi ottaa oppeja tästä kirjasta saavuttaakseen oman tiimin maksimaalinen potentiaali.

 

Tiimin viisi toimintahäiriötä

 

1 Tuloksen huomiotta jättäminen

2 vastuun välttely

3 sitoutumisen puute

4 Konfliktien pelko

5 Luottamuspula

 

Aloitetaan pyramidin huipulta. Ylimpänä ongelmana tulee esille itsekäs käyttäytyminen. Kenenkään tiimiläisen ei tulisi käyttäytyä itsekkäästi. Urheilu toimii hyvänä esimerkkinä, joukkuelajeissa kuten jalkapallossa jokainen valinta on joko itsekästä tai tiimiyttävää ajattelua. Omassa tekemisessään tulee jatkuvasti tehtyä valintoja, syötänkö pallon vai koitanko itse tehdä maalin.

Tiimissä on aina yhteinen tavoite, päästä perille tavoitteeseen. Jos henkilöille ei ole tehty selväksi mikä on tavoite ja anneta kehuja hyvästä tiimiyttävästä tekemisestä voi tiimityöskentelyä ajautua helposti itsekkääseen ajatteluun.

 

Toisena tulee vastuun välttely. Jotta vastuun väittelyltä psytytään välttymään, on asetettava selkeät peli säännöt ja raamit mitä tulee noudattaa tiimin sisällä. Jos tilanteissa jää tulkinnan varaa toimintamallien suhteen, ei silloin voi muilta vaatia sovittua tekemistä/käyttäytymistä. Meidän tiimissä vastuun välttely on erittäin suuri ongelma. Tuntuu ettei vastuuta haluta ottaa, sitä kirjaimellisesti vältellään. Uskon tämän johtuvan siitä, ettei meillä ole asetettu tiimiä kunnioittavia sääntöjä ja toimintamalleja tarpeeksi selkeiksi ja varsinkin se, ettei muilta uskalleta vaatia niiden noudattamista.

Hyvänä esimerkkinä toimii meidän uusi sopimus muiden kunnioittamiseen ajoissa saapumisen suhteen. Treeneihin jos tulee myöhässä, saa mukaan tulla vasta seuraavalla tauolla. Pidimme siitä alkuun hyvin kiinni, iso kiitos tästä paavolle joka piti asiasta huolen mutta pikku hiljaa aloimmekin lipsua siinä. Huomasin isoa hyötyä siitä koko tiimille. Ensimmäistä kertaa tiimissä vaadittiin ajoissa olemista ja pian jokainen alkoi tulla ajoissa paikalle ainakin parhaansa mukaan. Vastuun kantamisesta tulee huomattavasti helpompaa kun tietää joutuvansa kantamaan vastuuta ja kun tiimi antaa aiheesta palautetta. Tämän täytyy tapahtua ei vain Nellan (teamleaderin) vain jokaisen Kaukassa olevan toimesta. Kun kaikki vaatii toisiltaan yhtäpaljon, ei kukaan halua tuottaa pettymystä tiimilleen.

 

Seuraavaksi tulee alhaiset sitoutumisen puute. Tiimi, jossa ei vaadita ihmisiä antamaan parastaan, ei myöskään kannusta sitoutumiseen. Kun jokaiselta vaaditaan tiimityöskentelyä, kunnioitusta ja rehellisyyttä päästään pitkälle. Sitoutumisen puute voi pilata tiimin täysin. Kun pitäisi tehdä vaikka projekteja mutta tiimi ei ole sitoutunut, ei projekteista tule mitään. Omalla kohdalla huomaan oman sitoutumiseni vaihtelevan todella paljon omaan tiimiin. Kun aloimme vaatimaan toisiltamme, en halunnut olla se henkilö joka ei täytä vaatimuksia. Sitouduin enemmän tiimiin sillä en halunnut tuottaa pettymystä. Tämän huomaa myös projekteissa. Mitä enemmän projektiryhmältä vaaditaan läsnäoloa ja hyvää toimintaa, sitä enemmän saa aikaan, sitä motivoituneemmin tekee töitä. Paavo on projektipäällikkönä meidän kesäpassi projektissa ja paavo vasta vaatiikin projektiryhmältään paljon. Muiden akatemia menojen peruminen tai missaaminen ei tunnu yhtään niin pahalta kuin vaikak kesäpassi tapaamisen, sillä projektiryhmän sisällä vaaditaan toisiltaan paljon ja kun vaatimuksia ei täytä huomaa muiden pettymisen samantien. Tämä kannustaa antamaan itsestään vielä enemmän kuin mitä prjektiryhmä vaatii ja sen huomaa meidän kaikkien tekemisessä. Olemme sitoutunut projektiryhmä ja saamme todella paljon aikaan meidän tapaamisissamme. Tälläistä sitoutumista tarvitaan koko tiimille.

 

Tästä päästänkin konfliktien pelkoon. Kaikki nämä 5 toimintahäiriötä kulkevat käsikädessä, uskon tämän olevan suurin syy sitoutumisen puutteeseen. Tällä meinaan sitä, että kun yhdessä suunnitellaan tulevaa, on tärkeä sanoa mitä mieltä oiekasti on asioista. Jos miettii että on hiljaa vaikka oma mielipide eroaa muiden mielipiteestä, aiheuttaa tämä vakavia sueraamuksia. Miksi kukaan olisi motivoitunut ja sitoutunut tekemään asiaa, mistä ei ole samaa mieltä. Ei miksikään. Tämän takia onkin tärkeää kertoa oma mielipide varsinkin silloin kun se eroaa massasta. Itse välillä jätän sanomatta asioita, sillä koen että tiimi ei ole valmis kuulemaan mielipidettäni ja ottamaan sitä vastaan. Oma kokemus on se, että kun sanon jotain, menee se joillakin tunteisiin ja heti mennään puolustus tai hyökköys linjalle. Tämä ei vie tiimiä eteenpäin vaan aiheuttaa vain lisää ongelmia. Mistä tämä johtuu on luottamus pula, ei pystytä luottamaan siihen, että toinen ei tarkoita pahaa sanomillaan tai siihen, että hän ajattelee sinun parastasi.

 

Viimeisenä tulee luottamuspula. Juuri aikaisemmin mainitsinkin luottamuspulan aiheuttavan kommunikointi ongelmia. Kun ei pysty luottamaan tiimiin, on vaikea olla oma aito itsensä. Tämä on varsin vaikeaa, sillä tuntemattomat ihmiset päätyvät perustamaan yrityksen ja pyörittämään sitä eri ajatuksineen ja näkemyksineen. Meidän tiimi onkin päässyt luottamuksessa pitkälle, koen varsinkin nyt syksyn aikana luottamuksen kasvaneen todella paljon. Ihmiset ovat alkaneet kertomaan enemmän omia mielipiteitään ja haastamaan muita enemmän. Jakamaan omaa elämäänsä tiimiläisille ja ottavan tiimiläisiä mukaan omaan elämään. Huomaan että moni viettää jo enemmän vapaa-aikaakin keskenään ja tämä on oikein loistavaa. Ehkä me joskus hengaillaan kokoporukalla ilman virkkareita tai muita velvoittavia asioita vaan vain sen takia että ollaan kaikki toistemme ystäviä… toiveajattelua? Mahdollisesti, mutta silti uskon miedän luottamuksenkasvavan vielä entistä enemmän. Nyt vain haastamaan jokaista tiimiläistä näyttämään hyvää esimerkkiä siitä, ettei kukaan ole täydellinen, jokaisella on omat heikkoudet. Jokaisen tiimiläisen tulee näyttää omaa haavoittuvaisuuttaan muille, näyttämään mallia ja osoittamaan omaa luottamustaan. Kirjassa on kyllä hyvin avattu luottamuksen ongelmat ja huomaan kaikki nämä meidän tiimissä. Nyt onkin paljon helpompi huomioida niitä ja seuraavaksi alankin osoittamaan haavoittuvaisuutta ja luottamusta kaikille tiimiläisille.. kaverijohtamisella tai miksi ikinä kutsuukaan. Ainakin nyt tuli taas selkeä suunta itselle, miten vaikuttaa omaan tiimiin positiivisella tavalla.

 

Ps. Unohdin puhua tiimin vaihdoksesta yhteiskassaan, mutta näin vielä lyhyesti koen sen olevan paras ensiaskel toimivan tiimin saavuttamiseksi.

 

 

 

 

Matias Alsio

 

You May Also Like…

Somevaikuttajaksi!

(Markkinoinnin koulutusohjelma) Viimeaikoina somevaikuttajan työ on kiehtonut minua, siksi päätin lukea Emmi Lehtomaan...

0 kommenttia

Lähetä kommentti