Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Lähdeteos: Viisi toimintahäirötä tiimissä

Lähdeteoksen kirjoittaja: Patrick Lencioni

Teoriapisteet: 2

Tulosten huomiotta jättäminen

Tulosten huomiotta jättämine ei mielestäni ole ollut tiimissämme suuri ongelma. Pyrimme aina kehumaan ja onnittelemaan onnistuneesta suorituksesta. Toki kaikkien kaikkia onnistumia ei ole mahdollista huomata, jos niitä ei tuoda esille. Voi tuntua hankalalta tuoda esille asia jossa on itse vasta onnistunut ja moni muu tiimiläinen on tehnyt niin jo pitkään. Mielestäni on myös vaikeaa kehua itseään onnistuneen suorituksen jälkeen.

Vastuun välttely

Vastuun välttelyä on tiimissämme ollut aika paljon ja vastuu kasautuu aina samoille henkilöille. Myönnän itsekin usein vältteleväni vastuuta ja siihen on tultava muutos! Olemme keskusteleen tiimissämme tästä useamman kerran ja nyt tuntuu, että olemme päässeet asiassa hieman eteenpäin. Vastuuta on ottanut myös me kenelle sen on ollut aluksi hankalaa. Tiimissämme on myös annettu vastuuta esim. treenien vetämisestä kaikille mikä on mielestäni hyvä juttu ja madaltanut kynnystä pyytää lisää vastuuta tulevaisuudessa.

Sitoutumisen puute

Sitoutumisen puute on ollut tiimissämme paljon puheen aiheena varsinkin viime keväänä, sillä tiimissämme oli henkilöitä, jotka eivät olleet sitoutuneita tiimiimme. Tästä syystä tiimistämme poistui kesän aikana jopa neljä jäsentä. Mielestäni tällä hetkellä sitoutumisen puutetta ei ole niin vahvasti läsnä tiimissämme ja jokainen tietää olevansa oikeassa paikassa.

Konfliktien pelko

Konflikteja syntyy varmasti jokaisessa näin isossa tiimissä ja niiden esille nostaminen voi olla alkuun haastavaa. Viime keväänä tiimillämme ei juurikaan ollut konflikteja johtuen varmaan juuri pelosta tuoda ongelma kohtia esiin. Ainoana suurempana konfliktina tulee mieleeni kassajärjestelmä keskustelu, jossa tiimimme jakautui aikalailla kahtia, saimme kuitenkin asian selvitettyä sillä kaikki kertoivat oman mielipiteensä ja perusteli sen. Päädyimme hybridi kassajärjestelmään, koska enemmistö oli sitä mieltä. Mielestäni olisi kuitenkin tärkeää ruveta nostamaan myös muita virhekohtia esille ja tiiminä keskustella niistä rakentavasti, jotta päästään kohti parempaa tiimitoimintaa.

Luottamuspula

Tiimissämme on ollut paljon luottamuspulaa menneen kevään aikana, joka on heijastunut tiimityöskentelyyn negatiivisella tavalla. Luottamus pulaan on ollut muihin tiimin jäseniin ja monella myös varmasti itseensä ja omiin taitoihinsa. Ilman luottamusta ei toimi tiimityöskentely toimi parhaalla mahdollisella tavalla, on vaikeaa jakaa tehtäviä tiimin kesken, jos ei pysty luottamaan tiimiläisen tekevän sovittuja hommia. Vasta kun tiimi on saanut luottamuksen toimivaa voidaan ruveta rakentamaan toimivaa tiimiä. Ison tiimin kesken on luottamuksen rakentaminen vaikeaa ja se vaatii oman aikansa. Tiimin keskeinen luottamus rakentuu kaikilla eritavoilla joillekin paras tapa on näyttöjen kautta, kun taas joillekin se vaatii paremmin tutustumista henkilöön.

Mielestäni tiimimme on kulkenut pitkän matkan luottamuksen suhteen viime keväästä. Olemme ruvenneet luottamaan toisiimme ja itsemme enemmän. Apua tarjotaan helpommin, kun luottaa omiin taitoihinsa ja siihen, että osaa myös auttaa toista. Dialogimme on, myös parantunut, kun kaikki uskaltavat osallistua keskusteluun.

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti