Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Kirjoittaja: Iina Laurikainen

29 syyskuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Viisi toimintahäiriötä tiimissä. Kirjan kaikki viisi toimintahäiriötä ovat jollain tapaa kytköksissä toisiinsa. Ei riitä että vain osa niistä olisi tiimissä kunnossa, vaan kaikkien niiden pitää olla kunnossa jotta tiimi voi olla tarpeeksi hyvä ja toimiva. Suurin osa kirjasta oli kuviteltua tarinaa, johon oli sisällytetty näitä toimintahäiriöitä. Lopussa tuli vielä parempi teoria ja kertaus kuhunkin toimintahäiriöön. Tämä loppuosa oli oikeastaan se hyödyllisin osuus kirjasta.

 

Toimintahäiriöt:

 

LUOTTAMUSPULA

 

Eri toimintahäiriöt on kirjassa sijoitettu kolmioon ja alimmaisena kolmiossa on luottamuspula. Luottamus on tärkeimpiä asioita tiimissä. Kun tiimiläiset näyttävät tiimilleen omaa haavoittuvaisuuttaan se nostaa luottamusta tiimiin ja tiimissä. Tietysti jos tästä haavoittuvaisuuden näyttämisestä ei seuraa sitä, että näitä asioita käytettäisiin tiimiläistä vastaan. Jokaisen pitäisi pystyä olemaan tiimissä oma itsensä ja tuntea tietynlaista vapautta, kun tiimissä vallitsee luottamus.

 

KONFLIKTIEN PELKO

 

Kun tiimissä ei ole luottamus pulaa se mahdollistaa pohjan hyvänlaiselle konfliktille. Vaikka konflikti saattaakin ehkä sanana kuulostaa hieman negatiiviselle niin oikeanlaista sellaista tarvitaan myös tiimissä. Hedelmällisessä ja terveessä konfliktissa voidaan olla avoimia ja esittää omat mielipiteensä ilman pelkoa siitä, että ketään tuomittaisiin siitä. Näin kaikki tulisi kuulluksi ja ketään ei jäisi kaihertamaan se, että oma mielipide jäi sanomatta ja huomioimatta. Aina ei voida päätyä kaikkia miellyttävään lopputulokseen konflikteissa, mutta kaikkien täytyy tuntea tulleensa kuulluksi. Hyvässä konfliktissa ei mennä henkilökohtaisuuksiin sekä vältetään politikointia. Kun konflikteja ei pelätä niin vaarana ei myöskään ole keinotekoiset sopusoinnut.

 

SITOUTUMISEN PUUTE

 

”Jonkinlainen päätös on parempi kuin ei päätöstä lainkaan.” Kun takana on onnistunut konflikti niin tiimiläisten on paljon helpompi sitoutua lopputulokseen. Kun tiimissä ymmärretään, että on lähes mahdotonta päästä yksimieliseen lopputulokseen ja sataprosenttiseen varmuuteen asioista ollaan jo lähellä parempaa sitoutumista. Kun tiimillä ei ole sitoutumisen puutetta he pystyvät yhdessä etenemään kohti yhteisiä tavoitteita sekä ylipäätään etenemään paremmin ja asioihin ei jää tulkinnanvaraisuutta. Sitoutuminen parantaa tiimin sisäistä luottamuspulaa.

 

VASTUUN VÄLTTELY

 

Joskus tiimeissä on myös puututtava toisten käytökseen sekä käytävä vaikeitakin keskusteluja. Se ei ole helppoa, mutta sen tekeminen edistää tiimiä. Vastuun välttelystä seuraa todennäköisesti keskinkertaisuutta tiimissä ja alhaisia laatuvaatimuksia sekä takarajoissa epäonnistumista. Tavoitteiden asettaminen tekee toisten vaatimisesta tilille helpompaa. Ja siten myös vastuun välttelystä vaikeampaa.

 

TULOSTEN HUOMIOTTA JÄTTÄMINEN

 

Kun toimitaan tiimissä, on tärkeää jokaisen keskittyä yhteisiin tuloksiin, eikä vain ajamaan omaa etuaan tiimin sisällä ja keskittyä omiin tuloksiin sekä mitä itse saavuttaa. On tärkeää miettiä tiimin tulosta. Jos kaikki eivät ole keskittyneitä yhteisiin tuloksiin tiimiltä jää todennäköisesti paljon saavuttamatta.

 

Vaikka olemmekin olleet tiiminä vasta reilun puoli vuotta, olemme silti mielestäni kehittyneet paljon. Joitain viiden toimintahäiriön kohdista tunnistin meidänkin tiimistämme mutta se on ihan ymmärrettävää, että meillä on vielä kehitettävääkin. Kun otimme tämän kirjan tiimimme lukuprojektiksi ja käsittelemme tätä yhdessä treeneissämme niin luulen että siitä on jo iso apu meille kehittymiseen tiiminä. Kaikkinensa kirja antoi miettimisen aihetta ja se oli hyödyllinen lukea.

You May Also Like…

Dopamine nation

Luin Anne Lembken kirjoittaman kirjan ”Dopamine nation”. Anne Lembke on amerikkalainen psykiatri, joka on Stanford...

0 kommenttia

Lähetä kommentti