Big Data ja Pilvipalvelut ovat tulevaisuutta!

Kirjoittaja: Samuli Kaidesoja

1 lokakuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Johdanto

Luin siis Immo Salon kirjan Big Data ja Pilvipalvelut. Lähdetäänpä liikkeelle näistä käsitteistä. Mitä on big data ja mitä ovat pilvipalvelut? Big data tarkoittaa käsittämättömän suuren tietomassan keräämistä ja tietomassan analysointia. Pilvipalvelut puolestaan ovat internetin kautta toimivia IT-palveluita yrityksille sekä yksityisille käyttäjille. Isoimpia pilvipalveluja ovat muun muassa Applen iCloud sekä Microsoftin SkyDrive, sekä Googlen Google Drive. Näitä palveluita sekä tietojenkeruuta ja tietojenkäsittelyä käyttävät lähes jokainen työelämässään nykyaikana. Big Data ja pilvipalvelut avaavat yhdessä käytettyinä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja parantavat niitä oikein ja tehokkaasti käyttävien yritysten kilpailukykyä verrattuna kilpailijoihin.

 

Big Data yrityskäytössä

Mihin big dataa voidaan käyttää yrityselämässä? Sitä käytetään konkreettisesti muun muassa tuloksen sekä yrityksen kasvukehityksen ennustamiseen, ja tulosennusteiden kautta päätöksenteon apuvälineenä. Mikäli datan keräys sekä datan analysointi on laajamittaista, yritys voi perustaa toimintaansa ja tulevaisuudensuunnitelmaansa tarkasti analysoituihin numeroihin.

Yrityksen tulevaisuusnäkymien analysoinnin ja ennustamisen lisäksi big dataa voi hyödyntää tehokkaasti yrityksen asiakasymmärryksen kehittämisessä ja sen kautta yrityksen tuotekehityksessä. Viisas yritys yrittää kaikin tavoin lisätä asiakaskuntaan pohjautuvaa datankeruuta, jotta asiakaskokemuksesta pystyttäisiin tuottamaan paras mahdollinen.

 

Pilvipalvelut yritysmaailmassa

Pilvipalveluiden hyödyt yritysmaailmassa ovat laajat. Pilvipalveluita käytetään yrityksissä datan säilömiseen, tiedonsiirron edistämiseen, sekä yrityksen toiminnan läpinäkyvyyden kehittämiseen työntekijöiden kesken. Pilvipalveluiden käyttö yrityksessä edistää yrityksen toimintaa, koska kaikki yrityksen työntekijät pääsevät näkemään yrityksen datan ilman hidastavien välikäsien käyttöä.

Pilvipalveluiden käyttö vapauttaa myös merkittävästi resursseja muuhun yritystoimintaan, koska tehokas pilvipalvelun käyttö vähentää resurssit perinteisistä datan ylläpidoista sekä vapauttaa kustannuksia hankittavista laitteistoista sekä ohjelmistoista. Tämä johtaa myös asiakasetuun, koska yrityksen hyödyntäessä pilvipalveluita asiakkaan ei tarvitse maksaa tietokanta- tai sähköpostipalvelimen ylläpitoon liittyvistä resursseista, eikä näihin aloihin liittyvästä työvoimasta tai varmistusratkaisuista.

 

Big Datan ja Pilvipalvelujen hyödyntäminen Tiimiakatemialla

Koska big dataa sekä pilvipalveluja kyetään hyödyntämään yrityselämässä, sama toimii totta kai myös tiimiakatemialla. Tehokkaat big datan hankintakeinot ja datankäsittelyyn tarkoitetut algoritmit voivat nopeuttaa huomattavasti esimerkiksi prospektointiin liittyviä projekteja ja projektivaiheita. Tiimin toimintaan pilvipalvelut tuovat merkittävän hyödyn, muun muassa Hubspot sekä Microsoft Teams ovat loistavia kanavia parantaa tiimin välistä viestintää sekä tallettaa tietoja tiimin toiminnasta sekä yksittäisten tiimin jäsenten asiakastapaamisista. Projektitiedostojen säilöminen pilvessä vain yhden koneen sijaan mahdollistaa kaikkien tiimin jäsenten mahdollisuuden tutustua projektin sisältöön, johtaen parempaan läpinäkyvyyteen tiimin toiminnassa. Pilvipalvelut valtaavat maailmaa tiedonsäilömisen saralla, ja teknologian kehityksessä on aina syytä pysyä mukana.

You May Also Like…

Dopamine nation

Luin Anne Lembken kirjoittaman kirjan ”Dopamine nation”. Anne Lembke on amerikkalainen psykiatri, joka on Stanford...

0 kommenttia

Lähetä kommentti