Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Kirjoittaja: Hannes Vilpponen

4 lokakuun, 2022

Lähdeteos: Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Lähdeteoksen kirjoittaja: Patrick Lensioni

Teoriapisteet: 2

Tiimimme johtoryhmän jäsenet olivat lukeneet kirjan Viisi toimintahäiriötä tiimissä ja pitivät tätä niin hyvänä ja oleellisena tiimiakatemian työskentelyn kannalta, että pitivät kirjasta kirjatreenit. Kirjan kirjoittaja Patrick Lensioni kertoo näistä tiimin toimintahäiriöistä niin tarinan avulla, kuin konkreettisestikin. Tarina auttoi kuvittelemaan näitä toimintahäiriöitä käytännön esimerkkien avulla. Mielestäni tarina oli hyvä, mutta parhaiten opin silti omasta mielestäni lukemalla häiriöistä, kun pystyin reflektoimaan niitä omaan tiimiini. Nämä viisi toimintahäiriötä lueteltiin vasta kirjan loppupuolella kolmiossa, johon häiriöt oltiin kirjattu allekkain. Häiriöitä ovat siis:

  • Tulosten huomioimatta jättäminen
  • Vastuun välttely   
  • Sitoutumisen puute                   
  • Konfliktien pelko
  • Luottamuspula

Kirjan mukaan tasot siis korreloivat toisiaan, jos on luottamuspula, ei voida käydä järkevästi läpi konflikteja. Jos ei voida käydä järkevästi konflikteja läpi, ei voida kunnolla sitoutua. Koko pyramidi siis rakentuu luottamuksen päälle, jota ilman ei voi saavuttaa mitään ylemmistä. 

Nämä häiriöt olen itse kokenut monesti erilaisissa tilanteissa, vaikka kirjan tarina keskittyykin vain yhteen alaan. Jalkapallo on näistä ensimmäinen. Harrastin jalkapalloa miltei kymmenen vuotta, siihen aikaan mahtui paljon kasvamista niin tiimin kanssa kuin yksilölliselläkin tasolla. Aloitin pelaamisen jo nuorena, jolloin luottamus toisiin oli paljon helpommin saavutettavissa. Ajan myötä pelaajat vaihtuivat, taso koveni, murrosikä ravisti monen käytöstä. Silti selvisimme konflikteista jatkuvalla harjoittelulla ja onnistumisilla. Urani lopetin valmentajan vaihtumiseen, jonka moni tunsi murtavan joukkueen hengen. Luottamus siis katosi tason äkkinäisen ja valmentajan joukkueeseen tyytymättömyyden takia.

Toinen esimerkki on armeija, jossa tiimipelaamista päästiin harjoittamaan miltei koko palveluksen ajan. Jo alusta asti olosuhteiden ja harjoituksien sekä yhdessäolon vuoksi luottamus suorastaan kukoisti uusien kavereiden kesken, olimme kaikki osa samaa tiimiä. Vaikka alikersantit valittivat ja harva asia jota teimme tuntui riittävän, ei silti tuntunut että tämä horjuttaisi luottamusta. Armeijan toimintatapojen mukaisesti kun kaikki tulleet henkilöt laitetaan samoihin vaatteisiin, samanlaisiin tupiin sekä pakotetaan olemaan paikalla rangaistuksien uhalla synnyttää ihmisten kesken vahvan sitoutumisen. Harvempi henkilö minun aikanani ainakaan eristäytyi täysin muiden seurasta. Konfliktien pelkoa ei myöskään ollut, sillä viimeistään lähijohtajat huolehtivat niistä ilmoittamisen kaikille. Vastuuta oli myös vaikea vältellä, sillä johtajien antamat käskyt olivat lain mukaan noudatettavia. Tuloksista huomioitiin myös tiuhaan tahtiin, nimittäin monta kertaa päivässä. Jos tupa ei ollut siisti, sai siitä kuulla. Jos päivä oli onnistunut ryhmältä, siitäkin sai kuulla. Armeijassa nämä viisi toimintahäiriötä on onnistuttu eliminoimaan hyvin tehokkaasti sen toimintatapojen ja suunnitelman avulla. Tämä on varmasti yksi syy, miksi miltei kaikki palveluksen suorittaneet ovat löytäneet pitkäaikaisia ystäviä armeijan vihreistä. 

Tiimiyrittäjäopiskelijan näkökulmasta olen myös huomannut näiden toimintahäiriöiden läsnäolon omassa tiimissäni. Vaikka huimaa kasvua tiimissä on tapahtunut yhdessäolon, projektien, palavereiden sekä rennon ajanvieton kautta syntynyt, koen silti tiimimme olevan vielä kokonaisuutena ensimmäisellä tasolla. Tietty yksilöiden kohdalla on tapahtunut isoja harppauksia niin luottamuksen, sitoutumisen sekä avoimuuden kannalta, mutta silti meillä on vielä pitkä taival täydellisen luottamuksen omaavaan tiimiin. Olen omalta osalta koittanut parantaa tätä kertomalla avoimesti mitä minulla on mielessä, ehdottamalla uudenlaisia toimintatapoja, koittanut kuunnella muiden asioita sekä olemalla mahdollisimman avoin. tietenkään tämä ei aina onnistu, joskus saatan huomata olevani joko täysin hiljainen tai sitten liian päällekäyvä dialogeissa. Ja ennen kuin voimme sanoa olevamme kirjan mukaan täydellinen tiimi, on minun, sekä muiden tiimin jäsenten opittava luottamaan toisiimme. tämän uskon kehittyvän ajan kanssa, projekteja tehdessä, LC-matkalla, sekä avointa dialogia harjoittamalla. 

You May Also Like…

Dopamine nation

Luin Anne Lembken kirjoittaman kirjan ”Dopamine nation”. Anne Lembke on amerikkalainen psykiatri, joka on Stanford...

0 kommenttia

Lähetä kommentti