Viesti perille

Lähdeteos: Viesti perille

Lähdeteoksen kirjoittaja: Rämö Satu

Teoriapisteet: 2

Viesti perille – tuloksellista markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa

Tapoja tehdä markkinointia on tullut hurjasti lisää esimerkiksi viimeisen kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden aikana. Ja toki koska myös teknologia on mennyt eteenpäin niin nykyään markkinoinnissa täytyy sukeltaa vieläkin syvemmälle ja haastavampiin asioihin kuin ennen. Tietysti myös dataa on saatavilla tämän vuoksi enemmän mikä on hyvä asia. Vaikkakin perusasiat ovat tietenkin pysyneet samana. On jopa syntynyt ihan uusia ”alojakin” markkinoinnin pariin kuten esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttajat. Itse koen markkinoinnin tänä päivänä hyvinkin laajana asiana.

Jotta pystyy luomaan mahdollisimman hyvää ja tuottavaa markkinointia on pohjatyöllä todella iso merkitys. Kun pohjatyön tekee huolella, on itse tekeminenkin sitten paljon helpompaa. Yrityksen markkinoinnin suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi markkinoinnin seitsemän P:tä. Kuten myös yrityksen arvot, strategia, missio ja arvot.

Markkinoinnin 7 P:tä, joista jokainen vaikuttaa omalta osaltaan yrityksen markkinointiin:

Product = tuote 

Millainen tuote on ominaisuuksiltaan? Onko se sellainen mitä asiakkaat haluavat ostaa? Erottuuko se riittävästi kilpailijoista? Kuinka tuotteesta tehdään mahdollisimman houkutteleva asiakkaille?

Place = mistä asiakas ostaa tuotteen

Onko tuotteen myyntipaikka sellainen, joka toimii asiakkaita ajatellen? Mikäli tuote on verkossa, on sen ostaminen oltava mahdollisimman helppoa. Huolellisesti mietitty myyntipaikka on myyntivaltti.

Price = hinta 

Hinta ei voi olla liikaa eikä liian vähän. Tämä on kyllä helpommin sanottu kuin tehty. Millainen on tuotteen laatu sekä asiakkaan mielikuva siitä, niin sellainen pitäisi hinnankin olla. Toki syystäkin hintavammissa tuotteissa asiakkaalle on pystyttävä luomaan kuva siitä, että tuotteen hinta on sopiva. Liian halpa hinta tuotteelle voi taas luoda mielikuvan laadullisesti huonosta tuotteesta.

Promotion = markkinointiviestintä

Millaista markkinointiviestintää yritys tekee? 

People = ihmiset

On tärkeää ottaa hyvin huomioon asiakkaat. Esimerkiksi millaista kieltä käytät, kun puhut tai kirjoitat vaikkapa tekstiä? Jokaisesta kohtaamisesta pitäisi saada paras mahdollinen.

Process = organisaation toimintatavat

Miten yrityksessä on tapana toimia asiakkaiden kanssa ja muutenkin? Kaikki toimintatavat heijastuvat myös ulospäin.

Physical evidence = toimintaympäristö

Millaiset toimitilat teillä on tai millainen verkkokauppanne on asiakas/käyttäjäkokemusta ajatellen? Onko nämä suunniteltu kuinka paljon asiakasta ajatellen?

Myös yrityksen arvojen, vision, strategian ja mission selkeyttäminen helpottaa markkinoinnin suunnittelua. Kun nämä asiat on tehty selväksi niin on paljon helpompi pitää mielessä se millaista viestiä asiakkaiden suuntaan halutaan kertoa. Mitkä ovat ne tärkeimmät asiat mitä haluat kertoa asiakkaillenne?

On kuitenkin myös tärkeää, että yritys ei lupaa esimerkiksi markkinoinnissaan sellaisia asioita mitkä eivät pidä paikkaansa. Luotettavuus on tässäkin asiassa tärkeää ja loppujen lopuksi myös valheetkin tulevat jossain vaiheessa paljastumaan mikä ei näytä hyvältä kenenkään suuntaan, etenkään asiakkaiden. Realistisuus on myös hyvä pitää mielessä.

Ja yhtenä asiana vielä se, että mitä haluat saavuttaa markkinoinnilla? onko se lisää kauppoja vai tunnettavuutta vai mitä? Kun tietää mikä on tavoite, on helpompi miettiä keinoja sen saavuttamiseksi ja tuloksia on helpompi mitata. Esimerkiksi Facebookissa on tähän tosi hyviä työkaluja oman kokemukseni perusteella. Markkinointiinkin kun täytyy pistää jonkin verran euroja niin jottei rahat menisivät aivan hukkaan on hyvä, että toiminnassa on jokin suunnitelma.

Tällaisia ajatuksia itsellä heräsi tästä kirjasta. Vaikka markkinointiin liittyen onkin lukenut melkoisen monta kirjaa jo niin näistä asioista on silti hyvä lukea useinkin. Aina on hyvä muistutella itseään kuinka laaja ja haastavakin aihe markkinointi on.

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti