Vehreät markkinoinnin laitumet

Kirjoittaja: Onni Keiskoski

8 huhtikuun, 2022

Lähdeteos: Kestävä markkinointi

Lähdeteoksen kirjoittaja: Petteri Lillberg, Riku Mattila

Teoriapisteet: 1

  • Kestävä synnytys (kestäviä innovaatioita) 
  • Markkinointi on samaa shitiä kuin ennenkin, ilmastonmuutos pitää ottaa vain huomioon 

Jätin nuo muistiinpanot tuohon, koska niiden vähyys huvitutti minua. Oletin, että kirja olisi herättänyt enemmän ajatuksia, kun aiheena on niinkin tärkeä aihe kuin kestävyys ja ilmastonmuutos. 

Aloitetaan jälkimmäisestä. Vaikka pidin kirjan sanomaa tärkeänä ja relevanttina, koin että kirja toitotti sanomaansa liikaa. Tärkeästä asiasta on hyvä puhua paljon, jotta se menee kaikille kalloon, mutta sivujen kääntäminen alkoi turhauttamaan, tajutessani ettei uutta asiaa enää seuraavilta sivulta tule lukemaan. 

Kirjan sanoma on mielestäni erittäin helppo tiivistää seuraavaan: 

Markkinointi toimii mahdollisesti samoilla periaatteilla tulevaisuudessakin, ainoastaan huomio täytyy keskittää ilmastonmuutokseen ja siihen, miten sen ratkaisemme. 

Saatoin rivien välistä – ehkä joiltain riveiltäkin – myös ymmärtää, että ilmastonmuutos ei ole ainut ongelma yhteiskunnassamme, jota ratkaisemalla voisimme markkinoida yritystä. Niin. Eihän Ekologinen kestävyys ole ainut kestävyyden ulottuvuus. Näistä olisin mielelläni lukenut kirjassa lisää. 

Ovatko Brändit häviämässä? 

Jos tällä hetkellä asiakas määrittelee suuressa osin markkinaa, ja tulevaisuudessa yritysten on toimittava enemmän samojen normien mukaan, muuttuvatko brändien värit samankaltaisiksi ja myyntilauseet yhtä vihreiksi?  

Jos brändit tosiaan tulevat samankaltaistumaan ja markkinointiviestinnästä tulee monin osin yhtä kestävää, koen että asiakaspalvelun merkitys kasvaa. Brändin luoma arvo – kestävyyden lisäämän arvon lisäksi – määrittyy yhä enemmän asiakkaan saamasta palvelusta.  

Kun kestävyys alkaa luomaan yhä enemmän arvoa palvelun tai tuotteen ostopäätökseen kuin statuksen tuoma arvo, markkinoiminen ihannekuvilla ja tunteilla ei enää toimi. Tällöin arvoa on lisättävä myös palvelulla.  

Palvelun olettaisi myös kehittyvän asiakasystävällisemmäksi, kun vihreiden arvojen kanssa huono asiakaspalvelu ei oikein sovi yhteen. Jos vertaan tätä visuaaliseen ilmeeseen, vihreä ja punainen eivät mukavasti sulaudu yhteen. Punainen on vihreän rinnalla hyvä korostusväri, mutta haluammeko vihreiden arvojen päälle liimata punaisen huomiotarran huonosta asiakaspalvelusta? 

Kestävä synnytyspalvelu 

Kirjan lopun inspiroivat puheet Suomen mahdollisuuksista olla edelläkävijä kestävässä toiminnassa, mieleeni heräsi ajatus kestävien innovaatioiden palvelusta. 

Nyt jo Tiimiakatemialla tuttu Synnytys olisi hyvä mahdollisuus tarjota apua niin markkinointiin kuin liiketoimintaankin synnyttämällä yrityksille innovatiivisia ratkaisuja kestävän kehityksen kasvattamiseen. Koen että nykyisiltä akatemialaisilta löytyisi tarvittavat taidot innovoida luovia ratkaisuja kehittää yrityksien toimintaa kestävältä kantilta. Samalla myös näen, että kysyntä tällaisella palvelulle voisi olla hyvä, ottaen huomioon tilanteen, jossa olemme – jos emme lähde mukaan vastuulliseen kestävän kehityksen junaan, jäämme matkasta. 

You May Also Like…

0 kommenttia

Lähetä kommentti