Valmentava johtaminen

Kirjoittaja: Pyry Pelli

21 syyskuun, 2022

Lähdeteos: Petteri Nykky-Menestyksen tie

Lähdeteoksen kirjoittaja: Oskari Saari

Teoriapisteet: 2

Menestyksen tie kirja valikoitu luettavaksi, koska halusin lukea johtamisen kirjan ja aihe näytti kiinnostavalta. Kirja kertoo salibandy valmentaja Petteri Nykystä, joka on valmentanut Suomen maajoukkueen kolmeen salibandyn maailmanmestaruuden.

Nykyn tapa valmentaa ja johtaa

Nykyn tapa valmentaa salibandyjoukkuetta oli erilainen mihin pelaajat olivat tottuneet. Nykky ei keskittynyt valmennuksessaan pelkästään pelillisiin asioihin, vaan hän halusi valmentaa pelaajia kokonaisvaltaisesti. Pelaajien piti kehittyä ihmisinä, jotta he voivat kehittyä pelaajana. Pelaajien kehityksen piti lähteä heistä itsestään. Ei auta valmentaa pelaajaa, joka ei tiedä mitä hän tavoittelee. Nykky sanoi, että motivaatio harjoitteluun tulee syvältä ihmisen arvomaailmasta ja vankka arvopohja auttaa vastoinkäymisissä.

Pelillisesti Nykky halusi jokaisen pelaajan ymmärtävän miten peli toimii kokonaisvaltaisesti, eikä vain pistänyt pelaajia suorittamaan jotain tiettyjä taktiikoita. Tämä siksi, että jokainen salibandypeli on aina erilainen tilanteet ovat aina uniikkeja. Pelaajan ymmärtäessä pelistä paljon hän pystyy tekemään joustavampi ja järkevämpi ratkaisuja hankalissa tilanteissa. Nykyn huomatessa pelissä ongelman, hän ei kertonut pelaajille suoraan mikä pelissä oli vikana, vaan hän antoi pelaajien miettiä mikä ongelma on ja miten se ratkaistaan. Näin syntyy älykkäitä pelaajia.

Nykylle oli tärkeää, että pelaajat olivat yksilöinä motivoituneita ja älykkäitä, mutta he eivät saaneet pelata yksilöinä. Oli tärkeää, että pelaajat pelasivat tiimin parhaaksi, eivätkä yrittäneet vain saada omia tilastoja näyttämään paremmalta. Tähän pyrittiin luomalla paljon dialogia pelaajien välille. Pelaaja saivat ketjunsa kanssa itse sopia, miten halusivat pelata. Hyvä yhteishenki ja luottamus tiimiläisiin ei kuitenkaan synny pelkästään dialogissa, jossa puhutaan pelillisistä asioista. Tästä syystä Nykky halusi, että palaajat pääsisivät viettämään mahdollisimman paljon aikaa yhdessä. Hyvänä esimerkkinä tästä oli, että Nykky vei uuden maajoukkueen aina ennen kisoja lämpöleirille, joka muistutti enemmän aurinkolomaa, kuin harjoitteluleiriä. Kyllä lämpöleirille harjoiteltiinkin, mutta keskiössä oli rentoutuminen ennen kisoja ja yhteisen ajan viettäminen. Näihin kolmeen perusasiaan perustuu Nykyn johtaminen ja tiimin kehittäminen.

Nykyn johtamis ja valmentamistavan reflektointi

Nykyn tavassa johtajaa ja valmentaa näen paljon yhtäläisyyksiä toimintaamme tiimiakatemialla. Täällä valmentajat ohjaavat meitä oppimaan käytännön kautta ja tekemisen kautta. Opittua asiaa sitten jaamme muille dialogin kautta.

Miten toisin Nykyn johtamistapoja sitten omaan johtamiseen? Nykyllä on hyviä ajatuksia siitä, miten saadaan pienestä tiimistä tehtyä yhtenäinen ja älykäs. Tiimiä luodessa on hyvä saada tiimin motivoituneita jäseniä, joita projekti, jota olemme toteuttamassa kiinnostaa. On vaikeaa tehdä töitä yhdessä, jos tiimissä on jäseniä, joita projekti ei lainkaan kiinnosta. Tulokset ovat varmasti parempia, kun jäsenet uskovat siihen mitä tehdään ja ovat aidosti kiinnostuneita.

Yksilöiden ymmärrys on tietenkin tärkeää projekteja tehtäessä. Johtajan on tarkoitus saada tiimin jäsenet oppimaan tosiltaan ja ymmärtämään miksi jotkin asiat tehdään. Väärä ilmapiiri on, että tehdään kun käskettiin. Tällainen johtamistyyli on siis oikeastaan enemmän valmentamista, kuin johtamista. Tämä on se suunta mihin haluan omaa johtamistyyliänikin viedä. Hyvä johtaja/valmentaja kehittää yksilöitä, luo tiimin hyvän ilmapiirin ja auttaa tiimiään kaikilla mahdollisilla tavoilla.

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti