Vähemmän kehno pomo

Kirjoittaja: Teemu Hulkkonen

2 joulukuun, 2021

Lähdeteos: Kehnot pomot ympärilläni

Lähdeteoksen kirjoittaja: Thomas Erikson

Teoriapisteet: 2

Marstonin DISC-nelikenttä on ollut viimeisimpien kirjojeni lukuaiheena. Ensin Idiootit ympärilläni opetti minulle värien toimintatavoista ja kuinka kannattaa kohdella tiettyjä värejä. Luettuani Kehnot pomot ympärilläni aloin ymmärtämään enemmän itse nelikenttää johtajuuden näkökulmasta.

Asiakaskeskeisyys vs. ihmissuhdekeskeisyys

Asiakaskeskeisyys keskittyy suoritettavaan tehtävään sataprosenttisesti.

+ Keskittyminen ei herpaannu

+ Tunneperäisiin asioihin ei juututa

– Muiden tiimin jäsenten ajatuksia tai näkökulmia ei välttämättä oteta huomioon

– Jyräämisen mahdollisuus

Ihmissuhdekeskeisyys keskittyy ihmisiin ja suhteisiin.

+ Tiimin jäsenten näkemykset otetaan huomioon

– Pidettyjä henkilöitä kuunnellaan mieluiten

– Kielteisen palautteen antaminen ei ole millään tapaa mielekästä

Introvertti vs. ekstrovertti käyttäytyminen

Ekstrovertit ovat toimintakeskeisiä ja siirtyvät nopeasti ajatuksista tekoihin.

+ Tehokkuus

+ Luontaisia päätöksentekijöitä ja riskinottajia

+ Ulkoiset vaikutteet tuovat uusia ideoita

– Liian tehokas päätöksenteko voi viedä päin honkia

– Liian suuri ego ei anna periksi

Introvertit harkitsevat maltillisesti asioita prosessiin luottaen.

+ Eivät hutiloi

+ Työn tarkkuus

+ Nöyryys ja perusteellisuus

– Liian pitkä harkinta-aika

– Liika hiljaisuus voi vaikuttaa asioiden hyväksymiseltä, vaikka mielessä ollaan eri mieltä

Alla oleva kuva osoittaa värien jakautumisen nelikentälle.

(Kuva. Kimmo Taskinen / HS)

Punaiset pomot / asiakeskeinen ekstrovertti

Punaisilla pomoilla on selvästi lyhyin pinna kaikista väreistä. Kärsimättömyytensä vuoksi he reagoivat nopeasti, muiden viivytellessä heidän aikaansa. Alaiset joutuvat olemaan koko ajan varpaillaan pienten purkausten vuoksi.

+ Energisyys ja kunnianhimoisuus

+ Rakenteet ja järjestys

+ Tilanteen haltuun ottaminen

+ Kirkas tavoite, tuloskeskeisyys

+ Eteenpäin meneminen

– Lyttääminen

– Liika hallitsevuus

– Henkilö mukautuu pelossa, tasapäistyminen

Keltaiset pomot / ihmissuhdekeskeinen ekstrovertti

Luonnostaan liian optimiset keltaiset pomot saattavat positiivisuuslasit päässään olla huomioimatta huonot uutiset. Halutessaan olla koko ajan myönteisessä tilassa he välttelevät negatiivisia asioita. Sen takia he sietävätkin huonosti ilmapiirin ”myrkyttäjiä”. Keltaisilla pomoilla on pitkä pinna, mutta kun se palaa, niin tulivuori räjähtää. Raivokohtaus loppuu nopeaan ja se unohtuu samaa tahtia. Näiden syiden takia alaiset saattavat jättää ongelmat mainitsematta, eihän niillä ole mitään väliä, kun kaikki on loppujen lopuksi aina hyvin.

+ Suunnaton innostus ja energia

+ Tunnelman pitäminen katossa

+ Muiden kannustaminen

+ Osallistuminen

+ Alaisten kohottaminen vahvuuksissa

– Epäselvyys, asiat selitetään moninaisesti ja vaikeasti, uusia tehtäviä tulee jatkuvasti ja muutoksissa on vaikeaa pysyä mukana.

Vihreät pomot / ihmissuhdekeskeinen introvertti

Vihreät pomot piilottavat tunteensa liiaksikin, eikä alaiset tiedä, kuinka vihreä pomo heihin suhtautuu. Kuinka voisi ärähtää mistään, kun pinna melkein loputon? He eivät kuormita ympärillä olevia huolillaan. Tunteet nousevat käyttäytymisessä pintaan vasta pitkän ajan päästä, kaikki on aluksi aina kunnossa. He myös ovat liian ymmärtäväisiä alaisten huonoja piirteitä kohtaan.

+ Alaisten jatkuva huomioiminen

+ Tiimin yhteen kokoaminen

+ Ainainen tuki

+ Ongelmien ratkaisu yhdessä

– Epämääräisyys

– Ei suoria käskyjä

– Omat hyvät välit etusijalla

– Ristiriidoista vetäytyminen

Siniset pomot / asiakeskeinen introvertti

Sinisiä pomoja pidetään tunteettomina, mikä ei ole totta. Siniset vain seuraavat sääntöjä todella tarkasti. Siniset kontrolloivat tunteitaan, eivätkä näytä niitä muille, sehän voisi vaikka vaikuttaa työtehtävään. He suuntaavatkin tunteensa kontrollintarpeena alaisiinsa. Se ilmenee vain yhtenä oikeana tapana suorittaa tehtävä.

+ Perusteellinen analysointi

+ Ongelmanratkaisun ammattilaisia

+ Huomaavat kyvyt

+ Arvostavat ammattitaitoa

– Varautunut, torjuva

– Sulkeutunut

– Työhön jumiutuminen

– Asiantuntijoita, ei niinkään tiimityöskentelijöitä.

Näin olen sukeltanut ensimmäistä kertaa kirjojen parissa johtamiseen syvään kuiluun! Ensi vuosi meneekin Heigan asiakkuuspäällikkönä ja rooli täytyykin muokata heti alusta asti uusiksi minun näköisekseni. Kehnot pomot ympärilläni antoi hyviä oppeja johtamisen psykologiseen puoleen. Tavoitteena onkin olla ”vähemmän kehno pomo”.

You May Also Like…

Dopamine nation

Luin Anne Lembken kirjoittaman kirjan ”Dopamine nation”. Anne Lembke on amerikkalainen psykiatri, joka on Stanford...

0 kommenttia

Lähetä kommentti