Työyhteisörinkula

Kirjoittaja: Onni Keiskoski

26 syyskuun, 2022

Lähdeteos: Menestyvän työyhteisön pelisäännöt

Lähdeteoksen kirjoittaja: Järvinen, Pekka

Teoriapisteet: 2

Tiimi on kuin soljuva rinkula, joka jokaisen tiimiyrittäjän panoksella pyrkii muuttamaan muotoaan omannäköisekseen. Tarkoitus ei varmasti ole, että rinkula muodostaisi lopulta täydellisen ympyrän, kaikkien toteuttaessa samaa tulevaisuutta. Pyöreähkö rinkulasta pitäisi kuitenkin tulla.

Alkuvaiheessa rinkula on hyvin aaltoileva, kun jokainen omilla tavoitteillaan muotoilee rinkulaa omaan suuntaansa. Paikoittain, tiimiyrittäjän irtisanoutuessa rinkula saattaa myös revetä. Todennäköisesti revenneet kohdat kuitenkin kasvavat yhteen ja osaltaan myös tasaavat rinkulan aaltoilua (tiimi muovautuu yhtenäisemmäksi).

Yhteiset suuntaviivat johtamisen tukena luovat rinkulaan yhtenäisyyttä, mutta miten jokainen tiimiyrittäjä voi toiminnallaan vaikuttaa tiimin yhtenäisyyteen?

5 pelisääntöä, jotka rakentavat tiimin yhtenäisyyttä:

1. Avoimuus

Yksi tärkeimmistä pelisäännöistä, mikä vaikuttaa vahvasti jokaisen tiimin toimintaan on avoimuus. Jos tiimissä ei haluta tai uskalleta puhua suoraan ja sanoa omia ajatuksiaan, tiimiläiset eivät voi ensinnäkään luottaa toisiinsa, eivätkä siten myöskään sitoudu tiimin toimintaan.

Avoimuuden kulttuuri vähentää myös negatiivisesti varautunutta energiaa tiimien arjessa. Yleensä jakamatta jäävät ajatukset ovat jollain tapaa negatiivissävytteisiä, jos niitä ei sanota kaikille ääneen, negatiivisuus jää hautumaan ja kasvaa jopa vihaksi tai selän takana puhumiseksi.

Selän takana puhuminen luo solmuja tiimin rinkulaan. Kun tämä ihmissuhderinkula ei ole näkyvä, saattaa katkerat ihmissuhteet jäädä huomaamatta. Tiimin toiminta on vaakalaudalla, kun henkilöt eivät täysin tiedä missä mennään.

Viestintä on avain kaiken toiminnan selkeyteen, mutta avoimuus on avain onnistumiseen.

2. Positiivisuus

Tiimityöskentely ei aina ole ruusuilla tanssimista, se on hyvä ymmärtää. Rehellisyys ja avoimuus itsessään tekevät tiimiyrittäjistä haavoittuvaisia toisilleen, mikä ei aina tunnu mukavalta – totuus saattaa sattua. Siksi tarvitaan positiivisuutta.

Positiivisuus on valtava voima, polttoaine jopa, mikä kääntää unelmat todeksi ja tavoitteet saavutuksiksi. Vaikka kommunikointi olisi rehellistä ja suoraa, on hyvä miettiä, miten itseään voisi ilmaista lannistamatta tunnelmaa. Kehuminen ja kannustaminen ovat avaintekijöitä positiiviseen ilmapiiriin. Tunteet ovat tarttuvia, joten itse voi valita, minkälaista tunnetta haluaa muihin tartuttaa.

Seuraavat lauseet voit varastaa omaan käyttöösi:

”Kiitos!”

”Ole hyvä.”

”Hyvää duunia!”

”Pystyt siihen.”

3. Yhdessä toimiminen

Peruskoulussa jo opetettiin, että kaikista ei tarvitse tykätä, mutta kaikkien kanssa on tultava toimeen. Varsinkin Tiimiakatemian kaltaisessa paikassa, erilaisten ihmisten ympäröimänä, löytää helposti henkilöitä, joista ei välttämättä tykkää. Silti on tultava toimeen.

Tiimin toiminnan tulos on suoraan yhteydessä tiimin henkilöiden yhteistoimintaan. Kysymys kuuluu: Pystytkö työskentelemään ammattimaisesti, vaikkei työkaverisi jakaisikaan samoja arvoja kanssasi? On hyvä ymmärtää, että irti päästäminen lopulta helpottaa enemmän kuin mukana kantaminen. Sama pätee ”ihmisvihaan”. Toista ei voi kukaan muu kuin hän itse muuttaa, joten älä edes yritä. Palautetta voi ja täytyy antaa, mutta muutoksen tekee kukin itse.

On kyse hyväksymisestä. Pitää pyrkiä hyväksymään ristiriidat ajatusmalleissa, jos tavoittelee negatiivisista ajatuksista ja turhasta stressistä irtaantumista. Kaunan, ärtymyksen ja mielipahan kantaminen aiheuttaa stressiä, varsinkin kun niiden aiheuttajan toimintatapoja ei voi muuttaa. Siksi täytyy estää erilaisten ajatusten ja toimintatapojen pääsemistä vaikuttamaan negatiivisesti omaan mieleen.

Jokainen meistä on erilainen, sen voi kääntää myös voimavaraksi.

4. Omien rajojen tunteminen ja vastuun kantaminen

Tekemiseen orientoituneessa ympäristössä jää helposti työtehtävien alle. On siis hyvä ymmärtää, minkä kokoista työtaakka pystyy harteillaan kantamaan. Rehellisyys ja avoimuus tukevat tehtävistä kieltäytymistä, kun osataan sanoa myös ei.

Oman kyvykkyyden ja stressin kestämisen tunnistaminen onnistuu vain kokeilemalla. Kokeilla voi vain keräämällä itselleen tehtäviä siihen pisteeseen, ettei koe enää suoriutuvansa. Kun oma raja on tullut vastaan, on päästettävä irti kuormittavasta työstä. Tällöin on löytänyt oman ”sweet spotin” työntekoon.

Tehtävistä kieltäytymisen taito ei kuitenkaan tarkoita, että voisi aina tehdä vain mielekästä työtä. Jokaisen täytyy kantaa vastuu, muuten sitä vältellään ja ajaudutaan omille raiteille.

5. Vastuiden jakaminen

Yhteiset tavoitteet ohjaavat tekemistä ja näyttävät suuntaa, mutta tavoitteet itsessään eivät vie haluttuun pisteeseen. Tehtävät ja vastuu on jaettava, jotta jokainen tiimissä tietää oman osansa. Kun jokaisella on oma vastuu kannettavana, tiimiyrittäjät sitoutuvat toimintaan.

Jos jokaisella ei ole vastuutehtäväänsä tai tehtävät on epäselkeästi määritelty, tiimin jäsenet alkavat ajatella tehtäviä omalta kannaltaan, jolloin ei tehdä töitä enää yhteisten tavoitteiden eteen.

Yksin pääsee nopeasti, yhdessä pitkälle.

You May Also Like…

Tieto on valtaa

Tieto on valtaa

Mikko Hyppönen Suomen ehdottomana tietoturvaylijumalana avaa kirjassaan internetin toimintalogiikkaa, tietoturvaa ja...

Aidosti viisas

Aidosti viisas on on ruotsalaisen kirjailijan Stefan Einhornin mielenkiintoinen teos, joka tarjoaa syvällistä...

Vaikuttajamarkkinointi

Somevaikuttajat, tiktokkaajat ja julkisuuden henkilöt ovat nykypäivän somekulttuurin keskiössä. Heidän suosionsa...

1 Kommentti

  1. Elisa Häkkinen

    Tää oli hyvä ja selkee! Hyvin kiteytetty pelisääntöjen teemat. Ajatukset ”ihmisvihasta” osu kohdalleen

Lähetä kommentti