Tulevaisuuden lukujärjestys

Kirjoittaja: Susanna Soini

27 tammikuun, 2021

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Maailma muuttuu todella nopeaa vauhtia ja sen mukana pysyminen on haastavaa. Perttu Pölönen on kirjoittanut kirjan Tulevaisuuden lukujärjestys, jossa käsitellään tulevaisuudessa vaadittavia taitoja. Olen itse nuori ja tulevaisuuden työelämäntaidot koskettavat minua, joten tämän takia otin kirjan lukuun.

Pölönen avaa kirjassaan 13 erilaista työelämän taitoa ja taitoaluetta: tulevaisuus ja teknologiat, uteliaisuus ja kokeilu, luovuus ja improvisaatio, ongelmanratkaisutaidot ja sopeutumiskyky, intohimot ja luonne, kommunikaatio ja tarinankerronta, kriittinen ajattelu ja tulkinta, yrittäjyys ja tiimityöskentely, pitkäjänteisyys ja kärsivällisyys, hyvinvointi ja itsetuntemus, myötätunto ja rehellisyys, moraalinen rohkeus ja etiikka sekä rakkaus. Kirjan alussa pohditaan paljon sitä, miten robotiikan tarkoitus on helpottaa arkista työtämme, jolloin me voimme keskittyä siihen mihin robotit eivät pysty eli luovaan työhön.

Tiimiakatemialla yrittäjyys ja tiimityöskentely, ongelmanratkaisutaidot ja sopeutumiskyky sekä uteliaisuus ja kokeilut ovat osana meidän jokapäiväistä toimintaamme. Meitä rohkaistaan olemaan uteliaita ja kokeilemaan erilaisia asioita. Olen vasta nyt todella ymmärtänyt sen ainutlaatuisen mahdollisuuden mikä meille on täällä annettu. Nytkin voin tehdä töitä oman tulevaisuuteni eteen ja opintotuet takaavat pärjäämiseni. Kuinka monella yrittäjällä normaalissa elämässä olisi näin? Moni yrittäjä ottaa ison taloudellisen riskin ensimmäisien vuosien aikana ennekuin liiketoiminta alkaa pyörimään ja palkkaa voi itselle maksaa. En pelkää kokeilla erilaisia asioita ja tarttua eteeni tuleviin tilaisuuksiin. Ensimmäisenä vuotenani tiimiakatemialla lähdin kaikkeen mukaan mihin pystyin. Nyt toisen vuoden alettua tiedän tasan tarkkaan mistä tykkään ja mistä en, mitä en halua tehdä ja mitä haluan tehdä.

Opiskelumuotomme on erilainen kuin muilla opiskelijoilla. Olemme käytännössä jokainen itse vastuussa omasta oppimisestamme, ja meillä on vastuu sekä valta aikatauluttaa viikkomme juuri sellaiseksi kuin itse haluamme. Monella on todella iso haaste sopeutua akatemian oppimistapaan, joten kyseinen taito on todella keskeisessä roolissa. Jos et pysty sopeutua jatkuviin muutoksiin ja omaksumaan uutta tietoa, olet ongelmissa.

Kirjassa nostetaan esille tiimityöskentelyn tärkeyttä ja kuinka tulevaisuuden työelämässä dialogitaidot ja siellä tiedon jakaminen ovat avaintaitoja. Koko kirjan lukemisen ajan ajattelin vain sitä, miten mahtavassa paikassa opiskelen. Miksi tiimiakatemian kaltaisia paikkoja ei ole suomessa enemmän? Miksi vielä 2020 luvulla ajatellaan, että vanha opettamistapa olisi hyvä? Miksi, miksi ja miksi? Tulevaisuuden työelämä vaatii sitä, että osaat työskennellä tiimissä ja tehdä yhteistyötä. Kuinka nopeasti opin omassa tiimissä treenien aikana, kun siellä on lisäksi 14 muuta ihmistä jakamassa tietoa sekä kokemuksiaan asioista.

Tulevaisuuden lukujärjestys on kirja minkä jokaisen pitäisi lukea. Se rohkaisee olemaan luova ja kehittämään taitoja mitkä ovat tärkeitä työelämässä. Varsinkin nyt korona aikana meidät on haastettu sopeutumaan jatkuviin muutoksiin sekä tilanteisiin. Näemme siis jo nyt miten pääsemme soveltamaan Pölösen kertomia tulevaisuuden taitoja arjessamme.

You May Also Like…

Alustatalous

Ajattelin kokeilla uutta aluevaltausta ja paneutua alustatalouden maailmaan. Ajat ovat todella muuttuneet ja...

Johtajuuden ristiriidat

Johtajuus on monimutkainen laji, jossa kaikkia ei koskaan voi miellyttää tasapuolisesti ja pettymyksien kohtaamiseen...

Myy enemmän – myy paremmin

Myynti on taitolaji, josta Mika D. Rubanovitsch on kirjoittanut useammankin kirjan. Viime syksynä luin kyseiseltä...

0 kommenttia

Lähetä kommentti