Tulevaisuuden lukujärjestys

Kirjoittaja: Annareetta Rautio

5 toukokuun, 2022

Lähdeteos: Tulevaisuuden lukujärjestys

Lähdeteoksen kirjoittaja: Perttu Pölönen

Teoriapisteet: 0

Tulevaisuuden lukujärjestys

Maailma on koko ajan murroksessa ja sen takia tulevaisuudessa vaadittavat työelämäntaidot ovat tärkeämpiä tiedostaa kuin koskaan aiemmin. Aihe koskettaa minua, sillä olen nuori vasta työelämään astuva opiskelija, jolla on vielä paljon opittavaa. Sain inspiraation kyseisen kirjan lukemiseen suosituksista, joita olen saanut vanhemmilta tiimiyrittäjiltä. Lisäksi katsoimme työelämäosaamisen treeneissä videon, jossa Pölönen avasi kirjansa teemoja hyvin kiinnostavasti.

Kirjassa oli hyviä poimintoja ja yksi niistä jäi erityisesti mieleen. Ammatti on usein vaikuttavassa tekijässä, kun mietitään ihmisen persoonaa. Usein uuden ihmisen tavatessasi hän esittelee itsensä ammattinimikkeellään, joka ei oikeasti kerro paljoa ihmisen persoonasta. Monet ammatit pitäisi ymmärtää tapana kuin nimikkeenä. Esimerkkinä poliisin nimike voisi olla suojelija ja opettajan kirkastaja. Nämä kuvaavat enemmän tapaa toimia ja siten kertovat enemmän ihmisen toiminnasta ja persoonallisuudesta.

Maailma kehittyy koko ajan, mutta koulunkäynti on pysynyt pitkään melkeinpä ennallaan. Olettaisi kuitenkin, että koulu ja tavallinen koulunkäynti vaihtuisi pikkuhiljaa johonkin hyödyllisempään ja konkreettisempaan oppimiseen. Kuitenkin yliopistoja suositaan vieläkin ja koetaan, että ne ovat jollain tasolla parempia ja valmistavat tulevaisuuteen paremmin. Ammattikorkeakoulut ovat kuitenkin tekemällä oppimista ja varsinkin Akatemia on tekemällä oppimisen kuningas. Teoriat saattavat olla 1900-luvulla keksittyjä ja vuonna 2022 niitä samoja teorioita käytetään vieläkin. Akatemialla kuitenkin opetetaan työelämänkäytäntöjä ja harjoitellaan muuttuvaa yrityskulttuuria ja maailmaa.

Toinen suuri pohdinnan aihe on se, että mitä tulevaisuus oikein pitää sisällään. Monet varmasti pohtivat koneiden ja tekniikan kehitystä ja sitä, että korvaavatko koneet meidät vielä tulevaisuudessa. Mielipiteitä on puolesta ja vastaan, mutta ihmisillä on kuitenkin vielä etu koneisiin nähden. Ihmiset osaavat lukea kehonkieltä sekä omaavat tunneälyä, jota robotit eivät ainakaan vielä osaa tehdä. Toisaalta, kun robotit osaltaan valtaavat työpaikkoja, se antaa myös mahdollisuuden siihen, että ihmiset löytävät töitä, jossa heidän merkityksensä on korvaamaton. Ihmisen luovuus ja intohimot voivat päästä valloilleen, sillä robotit pystyvät esimerkiksi vastaamaan nettisivujen viesteihin asiakaspalvelubottina.

Pölösen kirjassa mainitaan 13 työelämäntaitoa. Ne ovat tulevaisuus ja teknologiat, uteliaisuus ja kokeilu, luovuus ja improvisaatio, ongelmanratkaisutaidot ja sopeutumiskyky, intohimot ja luonne, kommunikaatio ja tarinankerronta, kriittinen ajattelu ja tulkinta, yrittäjyys ja tiimityöskentely, pitkäjänteisyys ja kärsivällisyys, hyvinvointi ja itsetuntemus, myötätunto ja rehellisyys, moraalinen rohkeus ja etiikka sekä rakkaus. Useaa näistä harjoitetaan Tiimiakatemialla päivittäin ja pyritään kehittymään muuttuvassa työelämässä. Uteliaisuus ja kokeilut ovat Tiimiakatemialla tärkeitä, koska rohkeat kokeilut opettavat eniten ja haastavat viemään itseä epämukavuusalueelle.

Yrittäjyys ja tiimityöskentely ovat Akatemialla arkipäivää. Jokainen toimii tiimiyrityksessä, jossa pääsee työskentelemään ja harjoittamaan tiimityöskentelytaitoja päivittäin. Luovuus pääsee kukkimaan tässä ilmapiirissä ja ajatusten vaihto muiden tiimiyrittäjien kanssa on koko jutun suola. Pölösen mukaan luovuus on meissä kaikissa, mutta yhteiskunta vaikeuttaa sen esillepääsyä. Meille opetettu ajattelumalli on se, että teemme asioita, jotta pääsemme haluamaamme lopputulokseen ja kehitys loppuu siihen. Jotta luovuus pääsisi päivittäiseen toimintaan, tulisi miettiä elinikäistä oppimista ja sitä, miten voimme kehittyä koko elämämme ajan. Pitkäjänteisyys ja kärsivällisyys liittyy myös olennaisesti tiimin prosessiin kehittyä tiimiyrityksenä ja tiimiyrittäjinä. Pitkäjänteisyys kaipaa aina kehittämistä, sillä olen nopea innostuja, mutta aina hommia ei ole niin helppoa viedä maaliin asti.

Tiimiakatemia on ainutlaatuinen oppimismalli, jota ei kuitenkaan ole hyödynnetty muualla tarpeeksi. Oman aikataulun rakentaminen ja ohjaaminen on haastavaa, mutta tämä on vapaa ilmapiiri ja epäonnistumisia ei katsota pahalla. Akatemia on loistava tilaisuus päästä testaamaan yrittäjyyttä ja oman arjen aikataulutusta. Täällä virheiden teosta voidaan jopa palkita, koska ne luovat elinikäisiä oppeja. Sen ansiosta saamme jo oppeja elämämme suunnitteluun jo ennen mahdollista työuraa kenties yrittäjänä.

Usein ihmiset kysyvät, että mitä haluamme tehdä tulevaisuudessa ja mitä tulevaisuudensuunnitelmia meillä on ja osaammekin näihin usein jotenkuten vastata. Esimerkiksi voisin vastata, että haluan löytää oman juttuni ja perustaa kenties yrityksen intohimoni aiheesta. Kuitenkaan harva miettii, että mitä minä voin jo tänään tehdä sen eteen, että voisin joskus toimia yrittäjänä haluamallani alalla.

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti