Tiimiäly

Kirjoittaja: Yada Ruppert

27 lokakuun, 2021

Lähdeteos: Tiimiäly

Lähdeteoksen kirjoittaja: Ida Hakola ja Ilona Hiila

Teoriapisteet: 2

Minua on aina kiinnostanut psykologia ja erityisesti ihmismassan tuoma ryhmäpaineen vaikutus yksilöihin. Olemme omalla tavallamme olemme lauma eläimiä ja kaipaamme toisten hyväksyntää.  Nykyaikana olemme jatkuvasti sosiaalisessa mediassa emmekä aina huomaa, kuinka paljon käytämme aikaa pelkän näytön katsomiseen. Puhumme jatkuvasti uudistuvasta työskentely tavasta ja kuinka tiimityö on tulevaisuuden työmuoto. Myös hybridi ja etä- työt ovat suhteellisen uusia työskentely tapoja meille. Erityisesti etä-työskentelytavat tulivat käytäntöön pandemian takia. Minulle etäopiskelu oli suhteellisen tuttua ja en kokenut sitä kauhean vaikeana. Totta kai ikävöin ihmiskontaktia ja sosiaalisia tapahtumia. Tunsin eristyksen tuoman yksinäisyyden erityisesti talven tultua. Tiimiäly kirja sisälsi keskustelua niin tiimi toiminnan kuin myös tekoälyn vaikutuksesta työelämässä. Tekoälyä on käytetty ja kehitetään täyttämään ihmiskunnan tarpeita. Teko älyä ja sen hyviä ja huonoja puolia kuten myös eettisyydestä keskustellaan paljon. Milloin raja tulee vastaan ? Näitä keskusteluja tullaan käymään vielä tulevaisuudessakin. Minulle kuitenkin tärkeämpi tieto oli tiimiäly ja tiimin toimintaa käsittelevä osuus.  

Elämme mielenkiintoista aikaa kun teknologia on kehittynyt huimasti vuosien aikana ja tuntuu, että kaikki toimintamme on sidonnaisia jotenkin sosiaaliseen mediaan ja teknologiaan. Vaikka kykenemme tekemään paljon etätyötä ja pystymme olemaan yhteyksissä ympäri maailmaa vain parin napin painaluksen avulla, tulemme yhä enemmän tarvitsemaan kommunikaatio ja tiimi taitoja. Monelle meistä työ tulee jossain määrin tarvitsemaan myös oman äidinkielen lisäksi toisella kielellä, kuin myös työskentelyä erilaisissa tiimeissä. Tiimit joskus voivat rakentua suorittamaan lyhyitä projekteja tai kehittyä pitempi aikaiseksi työyhteisöksi. Tiimin dynamiikka ja kyky muovautua on monesti ajavia tekijöitä tiimin menestymisessä. Ainut rajoittaja tiimin toiminnalle on kyvyttömyys kehittyä ja muovautua tarpeidensa pohjalta.  

Tiimi on elävä mikro yhteisö, joka kehittää itselleen toimintatapoja, joilla pyrkivät yhteisiin tavoitteisiin. Näin olen ymmärtänyt tiimityöskentelyn, mutta todellisuudessa nämä on pelkkiä sanoja eikä tekoja. Uskon siihen, että tulevaisuudessa työskentelemme erilaisissa tiimeissä ja kuulumme moniin tiimeihin uramme aikana. Jotta tiimityöskentely onnistuisi näin teoriassa, tarvitsee tiimi itselleen yhteisiä tavoitteita mutta tärkeämmin syyn miksi toimia tiimissä. Jos tiimille ei ole tarvetta ei löydy tavoitteita joita toteuttaa. Toimiva tiimi tarvitsee kokoelman erilaisia persoonia ja rohkeutta käsittelemään konfliktia. Mielestäni huippu tiimi muovautuu jäseninen tarpeiden ja vahvuuksien pohjalta ja jatkuvasti haluavat parantaa osaamista. Mielestäni hyvä tiimi kannustaa jäseniään kohti tavoitteita, niin omia henkilökohtaisia tavoitteita kuin myös tiimin tai organisaation laatimia tavoitteita. 

Kirjassa viitattiin googlen tekemään tutkimukseen, jonka tarkoituksena oli ymmärtää mikä teki tiimistä huipputiimin. Olin samaa mieltä erityisesti siitä, että mikro managerointi ja liiallinen ohjeiden antaminen lamauttaa tiimin toimintaa kuin myös luo liikaa rajoitteita kehittymiselle. Minusta tiimin on pakko löytää omat toimintamallit jotka toimivat juuri heille, jotta toiminnasta ei tule liian kuormittava tiimille. Olennaista on muistaa, että tiimit ovat yksilöllisiä ja toisen tiimin tavat eivät toimi omassa tiimissä. Jokainen tiimiläinen tuo tiimiin omaa tieto taitoaan ja toimintatapoja, jota sisällyttää tiimin dynamiikkaan. Ryhmän tiivistyessä dialogi muuttuu ja muovautuu tiimin näköiseksi ja tiimin oppiessa luottamaan itseensä, kuin myös muihin pystytään saavuttamaan tasokkaampaa ja syvällisempää keskustelua. Selvät roolit ja ajatukset auttavat alussa, kuin myös turvallinen ja luottavainen ilmapiiri. Minusta huipputiimi täyttää nämä kaikki kriteerit ja on valmis kehittymään konfliktien ja rohkeiden kokeilujen kautta. On myös tärkeää hyväksyä virheet ja kannustamaan oppimaan niistä. Olemme monesti liian itsekriittisiä omasta työstämme, joka monesti johtaa siihen, että jumitumme liian pitkäksi aikaa samojen ajatuksien pariin. Avun saaminen ei yleensä vaadi muuta kuin että uskaltaa kysyä apuja ja neuvoa. Itselleni avun pyytäminen joskus tuntuu ylitse pääsemättömältä haasteelta itsekriittisyyteni takia. Tuntuu, että peruskoulun aikainen arviointi tapa ja muut toimintatavat ovet luoneet korkean kynnyksen siihen mitä esimerkiksi itse suvaitsen hyväksi työksi. 

Tiimin rakentavat tekijä on ovat tiiminjäsenet ja heidän yksilölliset taidot kuin myös heidän jo opitut toimintatavat ja niiden soveltaminen tiimin arkeen. Kirjassa käsiteltiin todella samanlaisia aiheita kuin lencionin kirjassa viisitoiminta häiriötä tiimissä ja minusta tämä kirja avasi paljon enemmän ajatuksia ja syvensi omaa pohdintaa tiimin toiminnasta. Tiimiäly keskittyi enemmän herättämään omia ajatuksia kuin myös perspektiivin vaihtamista työnantajan ja työntekijän näkökulmasta. Minusta kirja oli hyvä lisäys jo aikaisempaan tietooni ja antoi myös lisää teoriaa tulevaan projektiin, jota kehittelemme tiimin kanssa.  

Lopuksi haluaisin vielä avata vähän enemmän omia ajatuksia erityisesti tiimitoimintaan ja miten itse koen tämän hetkisen oppimiseni tiimin jäsenenä. Tiimissä koen itseni vielä olevan hukassa enkä ole löytänyt rooliani tiimissä vielä. Omia tavoitteitani on joskus vaikea konkretisoida arjessa sen hektisyyden takia. Pidän pohtimisesta ja loogisuudesta ja koen työskenteleväni parhaiten ilta- aikaan. Ilta on minulle tuottoisinta aikaa koska vireystilani on parhaimmillani silloin. Joskus koen myös vaikeaksi keskittyä kokonaista työpäivää (8-16 päiviä), joten olen kokeillut lyhyempiä viiden tunnin päiviä seitsemän kertaa viikossa ja olen huomannut että jaksamiseni on parempi. Silti tunnen, etten saa tarpeeksi työtä tehtyä tai voisin olla produktiivisempi. Tiedän että osittain syynä on tiedon puute, jota koitan kartuttaa kirjoilla ja osittain että olen itsekriittinen omasta osaamisesta ja minun pitäisi luottaa itseeni enemmän. Myös oma jaksaminen on ollut hieman vaakalaudalla ja olen huomannut että se on vaikuttanut tiimiini. Lukiessani tiimiäly kirjaa pohdin miten itse voisin parantaa tiimini toimintaa ja omaa oppimistani tiimissäni. Halusin omalla toiminnalla edistää yhteisön ja tiimin ilmapiiriä kuin myös omaa jaksamistani priorisoinnilla.  

You May Also Like…

Kilpailuetua etsimässä

Selasin Jamkin nettikirjastoa ja kymmenien kirjojen joukosta vastaan tuli Markku Vierulan (2021) teos Löydä...

Sanojen supervoima

Sanojen supervoima kirja on nimensä mukainen tietopakkaus siitä, miten sanat oikeasti vaikuttavat elämäämme. En ollut...

Älykäs intuitio

Luin Asta Raamin kirjoittaman kirjan ”Älykäs intuitio”. Kirja kertoo siitä, kuinka pystyt käyttämään intuitiota...

0 kommenttia

Lähetä kommentti