Google Digital Garage – Digimarkkinoinnin perusteet

Kirjoittaja: Joel Tiainen

27 lokakuun, 2021

Lähdeteos: Digimarkkinoinnin perusteet

Lähdeteoksen kirjoittaja: Google Digital Garage

Teoriapisteet: 4

Päätin suorittaa Googlen Digimarkkinoinnin perusteet kurssin, koska sitä suositeltiin minulle Tiimiakatemialla jo keväällä. Aloitin myös kesällä markkinointiprojektin, jossa hoidan AlhoIT nimisen IT-yrityksen digimarkkinointia. Ajattelin, että tämä maksuton kurssi antaa varmasti hyviä työkaluja myös tuohon projektiin.

Kurssi koostui yhteensä 26 eri moduulista, josta jokainen sisälsi muutaman ”oppitunnin” eli muutaman minuutin mittaisen videon ja siihen liittyvän lyhyen tehtävän. Mielestäni opetusvideot olivat pitkästyttäviä ja sen takia katsoin niitä huomattavalla nopeutuksella. Alkuun tuntui, että en juurikaan opi uutta kurssilla, sillä etenkin kurssin alkupuoliskolla käytävät asiat olivat pitkälti minulle jo tuttuja. Kurssilla tuli kuitenkin myös paljon hyödyllistä ja uutta tietoa. Eniten itse opin hakukonemarkkinoinnista, nettisivujen optimoinnin tärkeydestä ja analytiikan hyödyntämisestä.

Suunnitelma

Kun haluaa aloittaa digimarkkinoinnin, ensimmäisen vaiheen kuuluisi olla suunnitelman laatiminen. Kun määrittelee heti alkuun selkeitä tavoitteita mitä markkinoinnilla halutaan saavuttaa, on paljon helpompi laatia hyvä suunnitelma, joka sisältää relevantteja toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemisen suhteen. Ja kun on tavoitteet ja suunnitelma on tulosten seuraaminen paljon helpompaa.

AlhoIT:n markkinointiprojektissa yhtenä tehtäväni oli luoda markkinointisuunnitelma Visman palveluille. En rehellisesti sanottuna oikein tiennyt minkälainen on hyvä markkinointisuunnitelma ja mitä kaikkea siinä tulisi käydä ilmi. Nyt osittain tämän kurssin myötä tajusin, että suunnitelmassa tavoitteet ja tulosten mittaaminen eivät olleet tarpeeksi selkeitä ja konkreettisia. Jatkossa aion tehdä selkeämpiä ja konkreettisempia markkinointisuunnitelmia, jossa on selkeät tavoitteet, toimenpiteet ja mittaustavat.

Hakukoneoptimointi (SEO) ja -markkinointi (SEM)

En tiennyt aiemmin, miten hakukonemarkkinointi ja hakukoneoptimointi toimii. Kurssilla käytiin hyvin läpi sitä, miten mm. sivun sisältö ja relevanssi vaikuttaa hakukoneiden toimintaan. Hakukoneoptimoinnilla pyritään nostamaan sivusto hakutuloksissa mahdollisimman korkealle orgaanisesti eli siis ilman maksettua mainontaa. Tärkeää on, että sivuston otsikot ja tekstit vastaavat hakusanoja. Hakukoneet selaavat ja käyvät läpi nettisivuja, joten olennaista on, että esim. sivustolla näkyvät kuvat on nimetty kuvaavasti. Tälläiset pienetkin asiat nostavat sivuston osuvuutta ja auttavat nostamaan sivua hakutuloksissa ylöspäin. Kannattaa myös selvittää, millä hakusanoilla asiakkaasi etsivät tarjoamiasi palveluita. Tähän hyvä työkalu on Googlen Keyword Planner.

Sain myös paljon hyödyllistä tietoa hakukonemarkkinointiin liittyen. Hakukonemarkkinoinnilla tarkoitetaan mainostilaa, joka sijaitsee varsinaisten ”orgaanisten” hakutulosten yläpuolella. Kun tehdään hakukonemarkkinointikampanjaa, tulee määritellä avainsanat ja paljonko on valmis maksamaan yhdestä klikkauksesta. Kun hakukoneen käyttäjä tekee haun, taustalla käy ns. huutokauppa siitä kenen mainos haun yhteydessä näytetään. Tähän vaikuttavia tekijöitä on sivuston osuvuus ja mainostajan määrittämä enimmäishinta klikkaukselle. Hakukonemarkkinoinnissa mainostaja joutuu maksamaan vain silloin kun joku klikkaa hänen mainostaan. Eli rahaa ei siinä mielessä mene täysin hukkaan. En ole aiemmin luonut hakukonemarkkinointikampanjoita, mutta pääsen viemään näitä oppeja käytäntöön AlhoIT:n markkinointiprojektissani.

Analytiikan hyödyntäminen

Olen aina ollut kiinnostunut analytiikasta ja tilastoista. Mielestäni on mielenkiintoista seurata omien nettisivujeni ja somekanavieni analytiikkaa. Tämän kiinnostuksen takia Googlen Analytics ja Facebookin Business Suiten analytiikkaosiot ovat tulleet itselleni tutuksi. Tykkään siis katsella analytiikkoja kävijöistä ja liikenteestä sivuillani, mutta miten tuon kaiken datan saisi hyötykäyttöön?

Kurssin loppupuolella käytiin läpi analytiikkaa ja sen hyödyntämistä. Verkkoanalytiikkaa tarkastelemalla saa paljon tietoa esim. käyttäjän käyttäytymisestä nettisivuilta ja siitä miten hän on nettisivuille päätynyt. Parhaiten verkkoanalytiikkaa pystyy hyödyntämään, kun määrittelee etukäteen asiat mitä haluaa seurata ja mitata.

Datasta voi saada selville paljon. Esimerkiksi, jos verkkokaupassasi käydään paljon sekä tietokoneella mobiililaitteilla, mutta lähes kaikki tilaukset tehdään tietokoneilla, saattaa mobiiliverkkokaupassa olla jokin vika, minkä takia tilauksia ei voida tehdä mobiililaitteilla.

Analytiikkaa voidaan hyödyntää myös, kun halutaan selvittää, millainen sisältö uppoaa kohderyhmään. Koen, että markkinointi on paljon testaamista ja kokeilemista. Ei voi koskaan varmasti tietää mikä toimii ja mikä ei. Kurssilla puhuttiin A/B testaamisesta. Tätä tekniikkaa voidaan hyödyntää esimerkiksi uutiskirjeiden lähettämisessä. Eli lähetetään esim. kaksi sähköposti viestiä, joissa on muuten sama sisältö, mutta eri otsikko. Puolet asiakkaista saa toisen viestin ja puolet toisen. Tämän jälkeen voidaan tarkastella analytiikasta, kumpi sähköposti sai enemmän klikkauksia ja tehdä sen perusteella jotain johtopäätöksiä otsikon relevanssista. A/B testauksessa tärkeää on, että muutetaan vain yhtä muuttujaa kerrallaan, jotta pystytään tekemään oikeanlaisia johtopäätöksiä.

Haluan oppia tulkitsemaan ja hyödyntämään analytiikkaa somekanavissa ja nettisivuilla tehokkaasti. Tämä Googlen kurssi avasi asiaa ja antoi hyvä perustaitoja, mutta haluan opiskella aihetta lisää. Nyt jatkossa voin harjoitella tätä myös käytännössä kehittäessämme Sentian markkinointia ja myös AlhoIT:n markkinointiprojektissa.

Mobiililaitteet

Kurssilla korostettiin useita kertoja mobiililaiteoptimoinnin tärkeyttä. Koska mobiililaitteita käytetään nykyään kaikessa netin ja somen selaamisessa on tärkeää, että myös sisältö on suunniteltu ja optimoitu mobiililaitteille. Tärkeintä on, että sivusto on helposti käytettävä, selkeä ja nopea. Mobiilisivulle ei kannata siis ladata isoja kuva- ja videotiedostoja, sillä ne hidastava sivun latausnopeutta.

Googlen työkaluja digimarkkinointiin

Listaan tähän muutaman hyvän työkalun, joista opin kurssilla ja jotka ovat olennaisia työkaluja digimarkkinoinnissa.

Google Analytics

Tällä työkalulla voidaan seurata ihmisten käyttäytymistä nettisivuillasi. Datan avulla nähdään miten käyttäjät ovat liikkuneet eri sivuilla, kuinka kauan he viettävät kullakin sivulla ja mistä he ovat sivuillesi päätyneet.

Google Analyticsiä olin käyttänyt jo ennen tämän digimarkkinointikurssin aloittamista mm. AlhoIT:n projektissa ja omien nettisivujeni kävijämäärän seuraamiseen. Minulla on vielä paljon opittavaa ja opeteltavaa Analyticsin kanssa, sillä nyt olen saanut vain pienen pintaraapaisun sen käyttämisestä.

Google Search Console

Tämän työkalun avulla voi seurata sivustonsa näkyvyyttä Googlen-hakutuloksissa ja esim. millä hakusanoilla ihmiset etsivät sivustoasi.

En ollut kuullut Google Search Consolesta ennen tätä kurssia, mutta kurssin aikana tutustuin tähän työkaluun ja tutkin sen avulla liikennettä omille nettisivuilleni.

Google Ads

Tämä on Googlen verkkomainontatyökalu, jonka avulla voi mainostaa omaa yritystään Google-haussa, YouTubessa ja muilla verkkosivustoilla.

Lopuksi

Tämä kurssi on varmasti hyödyllinen kurssi kaikille yrittäjäuransa alkupuolella työskenteleville. Se antaa hyvin peruskäsityksen digimarkkinoinnista ja sen mahdollisuuksista. Tämä toimii myös hyvin perustana syvemmälle digimarkkinoinnin opiskelulle. Aion viedä tämän kurssin oppeja käytäntöön Sentian markkinoinnissa ja AlhoIT:n projektissa, sekä tutustua eri aihealueisiin syvemmin muiden teorialähteiden avulla.

You May Also Like…

Tekoälyätkö?

TEKOÄLY JA SEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Tekoäly on aihelma, joka jollain tavoin nelistää meitä kaikkia kohti varman...

Innostuminen

Innostus on positiivista pulppuilevaa tunnetta ihmisen sisällä. Innostuneena ihminen on energinen ja motivoitunut...

0 kommenttia

Lähetä kommentti