Tie menestykseen

Lähdeteos: Tie menestykseen- 7 toimintatapaa henkilökohtaiseen kasvuun ja muutokseen

Lähdeteoksen kirjoittaja: Stephen R. Covey

Teoriapisteet: 2

Päätin lukea Stephen R Coveyn kirjoittaman kirjan nimeltä ”Tie menestykseen”. Kirja kertoo seitsemästä eri toimintatavasta, jotka auttavat henkilökohtaiseen kasvuun ja muutokseen. Heti, kun näin kirjan kirjastonhyllyllä ajattelin, että kirja on minun elämäntilanteeseeni täydellinen. Minulla on ollut paljon vaikeuksia omissa elämäntavoissa, joten ajattelin, että tämä kirja sopisi minulle. Kirja antoi minulle paljon uusia oppeja ja vinkkejä, joita voin alkaa käyttämään tulevaisuudessa. Kerron tässä kirjareflektiossa kirjan tärkeimmistä opeista ja miten voin hyötyä niistä.

Seitsemän toimintatapaa

Kirjassa esitellyt seitsemän toimintatapaa olivat seuraavat:

  1. Ole proaktiivinen

– Ota aloite omiin käsiisi! Ota vastuu itsestäsi ja itsesi kehittämisestä!

2. Aloita tavoite mielessä

Ole itsesi johtaja ja muista mihin pyrit!

3. Pane asiat tärkeys järjestykseen

-Opi kieltäytymään! Delegoi ja järjestä ajankäyttösi oikein!

4. Tähtää siihen, että kumpikin voittaa

-Auta muita niin autat samalla itseäsi!

5. Yritä ensin ymmärtää, sitten tulla ymmärretyksi

-Kuuntele muita empaattisesti!

6. Hyödynnä synergiaa

-Tee yhteistyöstä luova prosessi!

7. Teroita saha

-Uudistu ja kehitä itseäsi kaikilla tasoilla

 Mielestäni ensimmäiset kolme toimintatapaa ovat minulle tärkeämpiä, koska niissä minulla on kaikista eniten kehitettävää. Tämän takia keskityn tässä tekstissä pääasiassa kolmeen ensimmäiseen toimintatapaan. Ensimmäiset kolme toimintatapaa liittyvät yksityiseen tekemiseen, kun taas muut liittyvät ihmisten kanssa käymiseen. Minulla on jo mielestäni aika hyvä käsitys hyvästä kanssa käymisestä, minkä vuoksi uskon henkilökohtaisesti oppivani enemmän yksilön toimintaan liittyvistä toimintatavoista.

Ole proaktiivinen

Kehotus olla proaktiivinen oli kirjan ensimmäinen ja ehkä tärkein toimintatapa henkilökohtaiseen kasvuun ja muutokseen. Mielestäni minulla on eniten kehitettävää tämän toimintatavan kanssa. Ennen tätä kirjaa en edes tiennyt mitä proaktiivisuus tarkoittaa. Nyt tiedän, että se tarkoittaa perimältään aktiivisuutta ja aloitteellisuutta mutta lisäksi sitä, että olemme ihmisinä vastuussa omasta elämästämme. Huomasin kirjaa lukiessani, että olen enemmän reaktiivinen ihminen, kuin proaktiivinen ihminen. Reaktiivisuus on proaktiivisuuden vastakohta. Proaktiiviset ihmiset pystyvät valitsemaan omat reaktionsa, kun taas reaktiiviseen ihmiseen vaikuttaa hänen sosiaalinen ympäristönsä. Kirja suositteli lähtemään harjoittamaan proaktiivisuuden taitoa, joten päätin tehdä juuri niin. Tulevaisuudessa alan keskittymään omaan vaikutuspiiriini ja tekemään pieniä sitoumuksia ja noudattamaan niitä. Kirja myös antoi monia muita vinkkejä toimintatavan kehittämiseen, joita aion alkaa noudattamaan.

Aloita tavoite mielessä

”Aloita tavoite mielessä” toimintatapa liittyy tavoitteellisuute ja tulevaisuuden suunnitteluun. Myös tämä toimintatapa on minulle haastava. Tavoitteeni yleensä epäonnistuvat. Syynä epäonnistumiseen on joko liian korkea tavoite tai sitten henkisen- tai fyysisen luomisen epäonnistuminen. Tavoitteellisuudessa ensimmäisenä vuorossa on henkinen luominen ja sen jälkeen fyysinen luominen. Jos en kehitä tietoisuutta itsestäni ja en ymmärrä vastuuta henkisessä luomisvaiheessa, syyllistyn laiminlyöntiin ja sallin muiden ihmisten ja olosuhteiden muovata elämääni. Tulevaisuudessa alan käyttämään henkisen ja fyysisen luomisen periaatetta. Alan myös kirjoittamaan muistiin tavoitteita sekä askeleita, jotka on otettava niiden saavuttamiseksi.

Pane asiat tärkeysjärjestykseen

”Pane asiat tärkeysjärjestykseen” toimintatapa on fyysinen luomus. Se on tapojen 1 ja 2 luonnollinen seuraus. Toimintatavassa keskitytään ajankäytön hallintaan ja suunnitteluun. Viereisessä kuvassa ilmenee ajankäytön hallinnan neljä sukupolvea. Taulukon toinen kohta muodostaa pohjan menestykselle. Kun käytämme kaiken energian taulukon toiseen kohtaan, ennaltaehkäisemme suurimman osan ensimmäisen kohdan ongelmista. Pystymme priorisoimaan toisen kohdan, kun osaamme laatia hyvän aikataulun ja asettaa realistiset tavoitteet. Kirja suosittelee minulle viikoittain suunnittelemaan tulevan viikon ohjelmaa. Viikko-ohjelman tulisi priorisoida toisen kohdan asiat. Viikkoa suunnitellessa on tärkeää miettiä myös viikon tavoitteita ja luoda suunnitelma tavoitteita tukevaksi. Tästä lähtien olen varannut itselleni sunnuntailta ajan, milloin voin suunnitella koko viikon ohjelman ja tavoitteet.

Loppu mietteet

Mielestäni sain paljon uusia oppeja kirjasta. Seitsemän toimintatavan noudattaminen tulee olemaan minulle vaikeaa. Niiden ymmärtäminen on paljon helpompaa, kuin niiden johdonmukainen toteuttaminen. Ei ole mielestäni realismia, että kykenisin noudattamaan kirjan kaikkia toimintatapoja täydellisesti. Uskon siitä huolimatta, että kirjan ohjeet auttavat minua kehittymään monissa asioissa.

You May Also Like…

Somevaikuttajaksi!

(Markkinoinnin koulutusohjelma) Viimeaikoina somevaikuttajan työ on kiehtonut minua, siksi päätin lukea Emmi Lehtomaan...

0 kommenttia

Lähetä kommentti