The 7 Habits of Highly Effective People

Kirjoittaja: Vili Selenius

17 joulukuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

 

 

1.     Ole proaktiivinen

 

Elämä on omien valintojesi summa ja olet itse vastuussa valinnoistasi. Proaktiiviset ihmiset tietävät miten ja mihin pystyvät vaikuttamaan omilla valinnoillaan, kun taas reaktiiviset ihmiset keskittyvät valittamaan asioista mihin eivät pysty vaikuttamaan. Proaktiivisen ihmisen toiminta perustuu sille mihin he pystyvät, mitä he aikovat ja vaihtoehtojen etsimiselle. Reaktiivinen ihminen puolestaan etsii syitä sille miksi hän ei pysty johonkin, mitä hänen täytyy tehdä tai jos vain asiat olisivat toisin. Käytä siis aikasi ja energiasi asioihin, joihin pystyt vaikuttamaan, sen sijaan, että syyttäisit olosuhteita.

2.     Toimi halutun lopputuloksen mukaan

 

Kun osaat havainnollistaa mielessäsi haluamasi lopputuloksen, on sinun paljon helpompi tehdä asioita sen saavuttamiseksi. Haluan itse saavuttaa röyh.™ projektin parissa 100 viikottaista toimitusta tammikuun loppuun mennessä ja kun olen tiedän mikä on haluamani lopputulos, pystyn muovata toimintaani ja asettaa välitavoitteita, joiden avulla pystyn saavuttamaan sen.

Covey vertaa lopputuloksen havainnollistamista rakennussuunnitelmaan. Kun havainnollistat lopputuloksen mielessäsi, se ohjaa toimintaasi, kuten talon rakennus rakennussuunnitelmaa.

3.     Laita asiat tärkeysjärjestykseen

 

Mieti mitä ovat asiat, jotka haluat saavuttaa ja laita ne tärkeysjärjestykseen. Et pysty antamaan 100% panosta kaikelle, mikä sinua inspiroi, joten on hyvä tietää mikä on ”ultimaattinen” tavoitteesi. Gary Kellerin kirja ”The One Thing” sivuaa tätä yhtä tehokkaiden ihmisten tapaa. Kellerin kirjan opetus on käytännössä: ”Jos pyrit kehittymään monessa asiassa, kehityt parhaimmillaan vain keskinkertaiseksi. Jos haluat menestyä, keskity yhteen asiaan.” Saavutat siis parhaita tuloksia, kun tiedät mitkä ovat prioriteettisi ja panostat asioihin, millä on sinulle eniten merkitystä.

4.     Win-Win ajattelumalli

 

Win-Win ajattelumallilla pyritään purkamaan perinteistä kilpailuasetelmaa, mikä on näkyvillä lähes kaikkialla, esim. urheilussa toisen joukkueen voittaessa, toinen joukkue häviää. Ihmisluonteeseen kuuluu kilpailu ja ajatus siitä, että voitto = muiden päihittäminen. Win-Win ajattelumalli muovaa kilpailuasetelmasta yhteistoiminnallisen asetelman, minkä lopputulemana kaikki osapuolet voittavat. Jos Tiimiakatemialla järjestettäisiin esim. myyntikilpailu, Win-Win ajattelumallin omaava henkilö ei keskittyisi siihen kuka myi eniten, vaan siihen kuinka paljon kaikki saivat yhdessä myytyä.

 

5.     Ymmärrä tullaksesi ymmärretyksi

”People don’t listen to understand. They listen to reply.”

Jos haluat parantaa ihmissuhteitasi, sinun täytyy pyrkiä ymmärtämään vastapuolta, ennen kuin pyrit tulla ymmärretyksi. Hyvät kommunikaatiotaidot ovat välttämättömät yleisen tehokkuuden kehittämiseksi ja ne ovat Coveyn mukaan tärkein taito, jota pystyt harjoittamaan. Ihmiset käyttävät vuosia kehittyäkseen lukemisessa, kirjottamisessa ja puhumisessa, mutta harvoin annetaan samanlaista panostusta kuuntelemiselle.

Käytännössä sinun tulisi siis pyrkiä asettumaan vastapuolen asemaan, ymmärtää mistä hänen kantansa kumpuaa ja vasta sen jälkeen pyrkiä saada vastapuoli ymmärtämään sinun kantasi. Kun vastapuoli kokee tulleensa ymmärretyksi, on hän vastaanottavaisempi sinun sanomallesi.

 

 

6.     Synergia (kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa)

 

Tulkitsin tämän tavan tiimipelitaidoksi. Synergia on käytännössä luova prosessi, jonka saavuttamiseksi tiimin jäsenten täytyy pystyä olemaan haavoittuvaisia ja avoimia. Synergialla pyritään maksimoimaan tiimin sisäinen luovuus, sekoittamalla kaikkien tiimin jäsenten henkiset, emotionaaliset ja psyykkiset eroavaisuudet.

Tiimiakatemialla synergiaa pyritään kehittämään mm. treeneillä. Minulle viikoittaisten dialogirinkien tarkoitus on yhdistää yksilöiden erilaiset ajatteluprosessit tiimin yhteiseksi ajatteluprosessiksi ja näin ollen muodostaa ratkaisuja, joihin jokainen yksilö pystyy vaikuttamaan omalla arvomaailmallaan.

7.     ”Teroita saha”

 

Seitsemäs ja viimeinen tapa liittyy yksilön ”perustusten” kunnossa pitämiseen ja vaalimiseen. Ihmisten tulee pitää huolta omasta kehosta fyysisesti, sosiaalisesti, psyykkisesti sekä henkisesti, sillä sen laiminlyöminen yhdellä osa-alueella vaikuttaa negatiivisesti suorituskykyyn kaikilla osa-alueilla. Sahan teroittamisella viitataan näiden osa-alueiden kunnossa pitämiseen ja näiden laiminlyöminen on Coveyn mukaan, kuin sahaisi puuta tylsällä sahalla.

 

You May Also Like…

Kilpailuetua etsimässä

Selasin Jamkin nettikirjastoa ja kymmenien kirjojen joukosta vastaan tuli Markku Vierulan (2021) teos Löydä...

Sanojen supervoima

Sanojen supervoima kirja on nimensä mukainen tietopakkaus siitä, miten sanat oikeasti vaikuttavat elämäämme. En ollut...

Älykäs intuitio

Luin Asta Raamin kirjoittaman kirjan ”Älykäs intuitio”. Kirja kertoo siitä, kuinka pystyt käyttämään intuitiota...

0 kommenttia

Lähetä kommentti