Tarinabrändi

Kirjoittaja: Pavel Popov

20 lokakuun, 2021

Lähdeteos: Building a StoryBrand

Lähdeteoksen kirjoittaja: Donald Miller

Teoriapisteet: 2

Kirjassa Building a story brand pureudutaan tarinabrändin luonnin keinoihin. Kirja tarjoaa useita käytännön vinkkejä ja varsin mielenkiintoisia oivalluksia markkinointiin sekä tarinan luontiin liittyen. Otin tämän kirjan lukuun, koska uskoin ja toivon sen antavan minulle työkalun brändin luontia varten.

Sankari

Tarinassa on oltava sankari jolla ilmenee ongelma ja hänellä tulee erittäin palava halu ratkoa tämä ongelma. Elämän ulkoiset tekijät painostavat häntä kehittämään itseään ja ratkaisemaan oma ongelma käyttäen omia sekä muiden voimia. Tarina on yksi vanhimmista kerronnan muodoista. Se on tunteita herättävä ja mukaansa tempaava, juuri näitä elementtejä hyvään markkinointiin kuuluu. Kun meidän tiimi oli pölyttämässä, treenin sisällössä tuli esille draaman kaari. Draaman kaari oli itselleni jo entuudestaan tuttu käsite. Tehokkaasti luodun kaaren avulla katsojan huomio pystytään pitämään tiukasti elokuvan tapahtumissa. Tarinabrändin luomisessa käytetään draaman kaarta vahvasti hyödyksi. Tarinabrändistä löytyy sankari (asiakas), vihollinen (esim. Korkeat hinnat), ulkoinen tekijä joka saa sankarin tekemään urotekoja (rahat loppuu), valmentaja/mestari (yritys) joka tarjoaa hänelle työkalun vihollisen voittamiseen (verkkokauppa.com). Markkinointia rakennetaan siis tarinan muodossa draaman kaarta hyödyntäen pitäen asiakkaan huomion tiukasti tuotteessa/palvelussa, jota yritys tarjoaa markkinoinnissaan.

Käytännön tason koikeilu

Yhdessä minun tämän hetkisessä projektissa teemme brändi uudistusta ja me havaitsimme, että vision ja mission määrittäminen ja luonti ovat kaikkein vaikeimpia asioita brändin luomisessa, sillä ne ovat brändin sielu. Tämän kirjan luettuani mietin meidän uudistettua brändiä,analysoin, mitkä asiat me olimme jo ehtineet kerätä kokoon, kuten esimerkiksi yrityksen arvot ja minkälaisia markkinointikampanjoita me olimme suunnitelleet tekevämme. Hetken mietinnän ja analysoinnin jälkeen tiesin mitkä meidän projektin/yrityksen visio ja missio ovat. Toin nämä minun mietinnät esille meidän yhteisessä palaverissa, jossa hioimme niitä vielä loppuun, mutta me saimme luotua vision ja mission alle puolessa tunnissa tämän kirjan opeilla. Tämä seikka on varsin yllättävä, sillä olimme jo miettineet meidän visiota ja missiota edellisissä

palavereissa ja olimme aina törmänneet seinään suunnittelu/mietintä vaiheessa, koska aidosti hyvän vision ja mission keksiminen on vaativaa. Se runko, jonka tämä kirja antoi minulle ja meidän tiimille auttoi meitä varsin konkreettisella tavalla ratkaisemaan meidän ongelmamme ja saimme luotua meidän vision ja mission varsin nopealla aikataululla.

Toimiva työkalu

Minun on pakko myöntää, että kirjan antamat työkalut/opit ovat suoraan käyttökelpoisia käytännön tasolla. Olen monesti miettinyt markkinoinnin voiman juontuvat nimenomaan tarinan ympärille, ei niinkään hienojen sanojen ja värien esittetuontiin, vaikka hienojen sanojen ja värien käyttö kuuluu myös ilman muuta myös tarinabrändiin, mutta mukaansa tempaava yrityksen tuotteen ja palvelun ympärille luotu tarina on mielestäni kaikkein tehokkain keino herättää asiakkaan mielenkiinto jotakin tiettyä tuotetta tai palvelua kohtaan.

Kirja tarjosi myös todella monia vinkkejä korkean konversion omaavan nettisivun luontiin. Nettisivujen kotisivujen yläosaa kirjailija luonnehti ensi treffeiksi, sillä asiakas näkee ne ensimmäisenä, kun hän saapuu sinun nettisivuilesi. Kun asiakas menee alaspäin kotisivu ikkunassa, jokainen uusi esiin tuleva tekstin pätkä ja kuva on hänen mielestään seuraavia treffejä muistuttava efekti. Nettisivujen tulee olla johdatteleva, konversioprosessin on oltava loppuun asti viilattu tai yritys on vaarassa menettää asiakkaansa, sillä he eivät tiedä mitä heidän pitäisi sinun nettisivuillasi tehdä. Niin nettisivujen kuin minkä tahansa muunkin markkinointimateriaalin tulee olla helposti ymmärrettävää. Tarkka viestintä on toimivan markkinoinin edellytys.

Markkinoinnin ja myynnin symbioosi

Myynnissä on olemassa monia keinoja vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen, tunteiden herättäminen on yksi parhaimmista keinoista saada asiakas ostamaan. Markkinoinnin tehtävänä on jäädä asiakkaille mieleen, herättää heissä tunteita, luoda heille tarve jotakin tiettyä tuotetta ja palvelua kohtaan. Marrkinointi ja myynti ovatkin usein parhaimpia kavereita keskenään, sillä ne ajavat meilkeinpä samaa asiaa. Mitä enemmän olen opiskellut markkinointia sitä enemmän olen huomannut, että myynti ja markkinointi auttavat toisiaan ja parhaimmassa tapauksessa ne luovat symbioosin keskenään, jos tämä symbioosi on laadukkaasti luotu yrityksen sisällä.

Suositus

Aion ehdottomasti suositella tätä kirjaa minun tiimiläisilleni ja olenkin jo suositellut tätä kirjaa minun projektiryhmälleni, jossa teemme brändi uudistusta parhaillaan. Kirja antoi juuri sen mitä siltä odotinkin, oivan työkalun, jota voin käyttää tulevaisuudessa melkeinpä kaikissa markkinointiin liittyvissä projekteissa.

You May Also Like…

Alustatalous

Ajattelin kokeilla uutta aluevaltausta ja paneutua alustatalouden maailmaan. Ajat ovat todella muuttuneet ja...

Johtajuuden ristiriidat

Johtajuus on monimutkainen laji, jossa kaikkia ei koskaan voi miellyttää tasapuolisesti ja pettymyksien kohtaamiseen...

Myy enemmän – myy paremmin

Myynti on taitolaji, josta Mika D. Rubanovitsch on kirjoittanut useammankin kirjan. Viime syksynä luin kyseiseltä...

0 kommenttia

Lähetä kommentti