Storytelling työkaluna

Kirjoittaja: Mirva Räsänen

5 maaliskuun, 2022

Lähdeteos: Storytelling työkaluna Vaikuta tarinoilla bisneksessä

Lähdeteoksen kirjoittaja: Mervi Rauhala & Tarja Vikström

Teoriapisteet: 0

Storytelling työkaluna Vaikuta tarinoilla bisneksessä-kirja herätti monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Kirja kertoi minkälaisia vaikutuksia tarinoilla voi olla. Kiinnitin huomiota lukiessani kirjaa, kuinka helposti eläydyn ja samaistun kirjassa olleiden lyhyiden tarinoiden henkilöiden ajatuksiin ja tunteisiin. Kirjassa käytiin syvällisesti läpi tarinoiden merkitystä ja sitä, miten tarinoilla voidaan vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ja oppimiseen. Valitessani markkinoinnista luettavaa kirjaa ajattelin, että Vaikuta tarinoilla bisneksessä kuulosti hyvältä kirjalta. Kirjassa nousevat ajatukset auttoivat hahmottamaan ja ymmärtämään tämän päivän maailmankuvaa ja tarinoiden vaikutusta siihen. Mielestäni tarinat ovat erinomainen vaikuttamisen tapa, jolla voidaan herättää tunteita ja viedä ajatuksia uuteen suuntaan.

Tarinoiden voima

Kun mainitsemme sanan tarina se luo tietynlaisia mielikuvia. Tarina sanaa käytetään monessa eri merkityksessä suomen kielessä.  Tarina sanasta voi tulla mieleen tarina, jonka olet kuullut tai lukenut kirjasta. Muistamme nämä tarinat, koska ne ovat koskettaneet ja vaikuttaneet jossain elämänvaiheessa. Itselleni tulee mieleen ensimmäisenä monta hyvää luettua kirjaa, elokuvia, televisio ohjelmia ja kansantarinoita, joita olen kuullut isovanhemmiltani.

Tarinoiden merkitys on ennen ollut selviytymisen kannalta tärkeää tiedon välittämistä. Tarinoita on aina kerrottu eri kulttuureissa, yhteisöissä, uskonnoissa, kansan keskuudessa ja nykypäivänä viihteessä ja ajanvietteessä. Erilaisilla tarinoilla on erilainen tarkoituksensa ja tavoitteensa. Joidenkin tarinoiden tarkoitus on opettaa uusia asioita, saada uudenlaisia ajatuksia tai saada ihmiset ajattelemaan ja toimimaan.

Olemmeko koskaan tulleet ajatelleeksi, kuinka jokin tietty tarina tai tapahtuma jää mieleen mistäkin syystä. Jos kerromme kymmenelle ihmiselle saman tarinan, jokainen ihminen muistaa tarinan eri tavalla. Se, miksi muistamme tarinan eri tavalla vaikuttaa siihen, miten koemme tarinan, mihin kiinnitämme huomiota ja miten samaistumme tarinaan. Kun tarina herättää tunteita tai ajatuksia, silloin tarina jää mieleen. Esimerkiksi televisiosta tutut Nenäpäivät tai Roosa nauha-keräys käyttävät tarinallista voimaa rahallisen avun saantiin. Kyseiset ohjelmat vetoavat ihmisten tunteisiin todellisilla tarinoilla, jotka saavat ihmiset toimimaan ja lahjoittamaan rahaa kyseiseen toimintaan. Itsessäni huomaan kyseisiä ohjelmia katsoessani, että ohjelman tarinat vetoavat tunteisiin ja mieliala vaihtuu. Mielialan vaihtuminen tarkoittaa sitä, että ohjelman on vaikuttanut minun ajatusmaailmaani ja saanut minut tuntemaan erilaisia tunteita tarinan avulla.

Tunteet tarinassa

Päivittäisiä asioita tehdessämme tarvitsemme järjen lisäksi tunteen mukaan päivittäisiin päätöksiin. Hyvin pieni osa ajattelustamme on tietoista tai analyyttista pohdintaa, jonka tueksi tarvitsemme tunteet. Tunteet auttavat päivittäisiä valintoja tehdessä. Teemme päivittäisiä asioita puhtaasti tottumuksesta. Tottumukset, tavat, muistot ja tunteet ovat ajattelumme tiedostamaton puoli. Tähän tiedostamattomaan puoleen tarinat voivat vaikuttaa huomaamattomasti.

Kun luemme tai kuuntelemme tarinaa, voimme astua tarinan päähenkilön saappaisiin ja siten samaistua päähenkilöön. Unohdamme tuolloin itsemme ja omat näkemyksemme. Samaistumme päähenkilön kokemiin tunteisiin ja ympäröivään maailmaan. Voimme kokea samoja tunteita, mitä tarinassa olevat ihmiset kokevat, esimerkiksi iloa, surua, epävarmuutta tai häpeää. Näin tarinat saavat meidät reagoimaan ja tuntemaan. Tarinoilla on siten vaikutusta meidän asenteisiimme, näkemyksiimme ja uuden oppimiseen. Ilman tunteita emme saa aikaan muutoksia.

Olen lukenut, kuunnellut ja katsonut monia hyviä tarinoita. Mieleeni tulee Arman Alizadin  televisio-ohjelma, joka herättää tarinan avulla oivalluksia, ymmärrystä ja tunteita.  Olen joskus oivaltanut tarinoiden kautta ihmisten käyttäytymismalleja, miksi jotkut ihmiset käyttäytyvät tietyllä tavalla.  Yllättävää on, miten voimakkaasti tarinassa nousseet tapahtumat voivat vaikuttavat tunteisiin, ajatuksiin ja ymmärrykseen. Tiedostan, kuinka helposti tunteisiin vetoavat tarinat vaikuttavat minun ajattelutapaani.

Tarinan hyödyntäminen

Törmäämme päivittäin tarinoihin. Joku kertoo sinulle tämän päivän tapahtumista, luet aamulla puhelimelta yritystarinan tai kuuntelet äänikirjaa. Joka päivä ihmiset kertovat tarinoita heidän elämästään ja kokemistaan. Mikseivät yritykset hyödyntäisi näitä tarinoita kehittyäkseen?  Lukiessani kirjaa tajusin, kuinka vähän käytämme yritysmaailmassa tarinoiden voimaa vaikuttaaksemme ihmisiin ja heidän ajatuksiinsa. Voisimme hyödyntää tarinoita ja sen piirteitä yrityksissä esimerkiksi yritystarinassa, markkinoinnin eri osa-alueissa, uuden asian opettamisessa tai kehittääksemme yritystä paremmaksi. Mieleeni tulee yksi esimerkki tarinan hyödyntämisestä, jota voitaisiin soveltaa yrityksissä.

Hyvin monelle ovat tuttuja toimintaohjeet palohälytyksen tullessa tai elvytystilanteissa. Jos luettelemme toimintatapoja, miten pitäisi toimia, suurin osa asioista ei jäisi muistiin. Näissäkin tilanteissa tarinankerronta auttaa muistamaan toimintatavat paremmin. Kertomalla tarinaa ja kuvittamalla kyseisen tilanteen osaamme toimia paremmin kuin muistamalla opittuja sääntöjä. Esimerkissä oli uuden asian oppiminen, jossa voisi käyttää tarinan voimaa. Mielestäni uuden asian oppimiseen asioiden luettelun sijasta olisi hyvä käyttää tarinaa, joka auttaisi muistamaan paremmin. Yrityksissä tätä voisi hyödyntää uusien toimintatapojen tai vaaratilanteiden ohjeistuksessa.

Tarinan sisältö on ratkaisevassa roolissa siinä, miten tarina vaikuttaa ihmisiin. Siksi tarinaa pitää suunnitella tietylle kohdeyleisölle sopivaksi. Kun lähdemme suunnittelemaan tarinaa, on hyvä miettiä muutamien kysymysten avulla sitä, mitä haluaa tarinalla saada aikaan. Näin on helpompi lähteä suunnittelemaan tarinaa ja sen kulkua.  Jos tarina on suunniteltu kohdeyleisölle,  tarina  vaikuttaa ja saa aikaan muutoksen kuulijoissa.

Tavoitteet

Mitä haluat saada aikaan?

Mitä haluat tapahtuvan?

Miten tarinan pitää vaikuttaa ihmisiin?

Tunne yleisö

Kuka on yleisö?

Tarinan kohderyhmä?

Mikä toimii yleisöön? Mihin voivat samaistua?

Mikä heidät vakuuttaa?

Mielestäni yrityksissä ja markkinoinnissa käytetään vielä vähän tarinoita. Markkinoinnissa hyödynnetään kuvien vaikutusta ostopäätöksiin. Mielestäni kuvien lisäksi markkinoinnissa voitaisiin hyödyntää enemmän tarinoita, kuten asiakaskokemuksia. Selatessani uusia nettikauppoja huomaan lukevani asiakaskokemuksia kyseiseltä sivulta. Nämä asiakaskokemukset antavat mielikuvan kyseisen yrityksen luotettavuudesta. Näiden asiakaskokemusten tarinallistaminen olisi mielestäni hyvä lisä markkinointiin. Tarinat lisäävät mielenkiintoa, kun ne ovat todellisia ja kertovat asiakkaiden kokemuksista.

Olen kiinnostunut markkinoinnista ja sen vaikuttamisen keinoista. Tämä kirja antoi ymmärrystä ihmisiin vaikuttamiseen tarinan keinoin. Minun on kuitenkin ensin opittava lisää markkinoinnista ennen kuin itse osaan hyödyntää tarinallisia keinoja.

Tarinan kääntöpuoli

Tarinalla on monia hyviä puolia, mutta tarinaa voidaan käyttää myös väärin. Väärin käytetty tarina voi olla jopa vaarallinen. Tarinoilla voidaan motivoida, opettaa, innostaa, manipuloida ja johtaa harhaan. Tarinoilla on helppo yksinkertaistaa todellisuutta ja vääristää asioita todentuntuisesti.

Joskus voimme nähdä mainoksen, joka vaikuttaa todelliselta, mutta jälkikäteen tuleekin ilmi, ettei mainos ollutkaan totta. Tuolloin kyseinen mainos on vaikuttanut ihmisten tunteisiin enemmän kuin arvaammekaan. Kun tiedämme että tarina on kuvitteellinen, suhtaudumme tarinaan avoimemmin ja vastaanottavaisemmin. Kun hyödynnämme tarinan voimaa, on hyvä kertoa, onko kyseinen tarina totta vai tarua.

Tarina yksinkertaistaa monimutkaiselta tuntuvaa maailmaa. Diktaattorit ja heidän propagandaministerinsä käyttävät tarinankerrontaa omien näkökulmiensa levittämiseen. Nämä propagandatarinat yksinkertaistavat todellisuutta ja vetoavat ihmisten tunteisiin. Tämän päivän maailmassa voimme havainnoida, kuinka Venäjän presidentti Vladimir Putin on hyödyntänyt tarinan voimaa väärin. Tarinalla voi olla siten väärin käytettynä valtavatkin seuraukset.

Pohdinta

Ennen kirjan lukemista, en ole tajunnut, kuinka paljon tarinalla voidaan saada aikaan.  Kirja sai miettimään tilanteita, joissa on hyödynnetty tarinankerrontaa. Ensimmäisenä tuli mieleeni peruskoulussa olleet tilanteet, jossa palokunta tai poliisi on tullut kertomaan todellisista tilanteista heidän työstään. He käyttivät tarinan tukena kuvia, joka havainnollisti tarinaa ja sen sanomaa. Tarinan jälkeen on ollut keskustelua, miten kyseistä tilannetta voitaisiin välttää. Kyseiset tarinat saavat aikaan uudenlaista ymmärrystä ja uuden oppimista.

Innostuin kirjojen lukemisesta ala-asteella. Lukiessani hyvää kirjaa haluaisi, ettei kirja loppuisi koskaan. Huomaan itsestäni kuinka hyvät kirjat, niiden tarinoiden voima ja samaistumiskyky imaisee itseni mukaan kirjojen syövereihin. Huomaan, kuinka helposti voin samaistua tarinan päähenkilön tunteisiin ja ajatusmaailmaan unohtamalla omat ajatukseni. Tarinoiden voima on vastustamatonta, jos ne vievät mukanaan. En ole enne tiedostanut, kuinka paljon luetut tarinat ovat vaikuttaneet ajatusmaailmaani.

Kirjasta jäi mieleen, eritysiesti kohta ”Esittele itsesi tuntemattomille ihmisille tarinanmuodossa”. En ole koskaan tullut ajatelleeksi, että itsensä voisi esitellä tarinamuodossa. Tuolloin ensimmäinen ajatus oli, miten esittelisin itseni tarinassa. Yllätyin, kuinka moneen asiaan tarinaa voidaan hyödyntää.

Kirjoittaessani reflektiota huomasin, kuinka haastavaa on tuottaa omia ajatuksia tekstimuotoon. Kirjassa oli monia ajatuksia tuottavaa oivallusta, joita oli hankala sanoittaa tekstimuotoon sopivammaksi. Ajatuksia oli kirjoittaessa niin paljon, etten tiennyt mistä lähteä liikkeelle ja mitkä asiat jättäisin vähemmälle huomiolle. Sain onneksi koottua muutamia ajatuksia reflektioon.

Tarinoilla on iso vaikutus meidän elämäämme, toimintatapoihin, uuden oppimiseen ja ajatteluun vaikuttamiseen. Voisin sanoa, että tarinoiden ovet ja niiden ymmärrys avautuivat tämän kirjan myötä.  Osaan havainnoida ja oivaltaa tarinoiden sisältöä paremmin kirjan lukemisen jälkeen. Suosittelen ehdottomasti kyseistä kirjaa niille, jotka ovat kiinnostuneet tarinoiden vaikutuksesta ja niiden hyödyntämisessä erilaisissa tilanteissa.

You May Also Like…

Dopamine nation

Luin Anne Lembken kirjoittaman kirjan ”Dopamine nation”. Anne Lembke on amerikkalainen psykiatri, joka on Stanford...

0 kommenttia

Lähetä kommentti