Spotlight 2021 – Ilkka Halava

Kirjoittaja: Joel Tiainen

27 lokakuun, 2021

Lähdeteos: Spotlight 2021

Lähdeteoksen kirjoittaja: Ilkka Halava

Teoriapisteet: 1

Osallistuin vuoden 2021 Spotlight-tapahtumaan Jyväskylän Pavilijongissa. Tämä oli ensimmäinen kertani kyseisessä tapahtumassa. Tutustuessani tapahtuman ohjelmaan mielenkiintoni herätti Ilkka Halavan puheenvuoro aiheesta ”tulevaisuus”. Minua on viime aikoina alkanut kiinnostamaan tulevaisuus ja se millaisia mahdollisuuksia tulevaisuus tuo liiketoiminnalle. Olen viimeisen vuoden aikana kuunnellut paljon esim. Futucast-podcastia, jossa teemana on myöskin tulevaisuus ja tämä on herättänyt paljon uusia ajatuksia ja mielenkiintoani. Ilkka Halava oli kuitenkin minulle uusi nimi, joka ei ollut ainakaan päähäni aiemmin jäänyt. Ilkan puheenvuoro oli ehkä inspiroivimpia puheenvuoroja mitä olen aiemmin kuullut. Kirjoitin puheen aikana kynä sauhuten useamman sivun erilaisia nostoja Ilkan puheesta, joista muutamia nostan myös tähän reflektioon.

Historia on koulussa oppiaine, tulevaisuus ei

Puheenvuoron alkupuolella Ilkka nosti esiin hyvän pointin. Kouluissa opetetaan paljon historiaa, tärkeitä historian tapahtumia ja innovaatioita, mutta tulevaisuudesta puhutaan ja opetetaan huomattavasti vähemmän. Ilkka oli sitä mieltä, että tulevaisuuden pitäisi olla kouluissa oppiaineena, ja se kuulosti mielestäni todella hyvältä pointilta. Olisi hyvä, jos nuorten opiskelijoiden katseet ja ajattelu saataisiin käännettyä tulevaisuuteen ja sen mahdollisuuksiin sen sijaan, että pohdittaisiin vain sitä, mikä on joskus aiemmin toiminut.

Monet puheen avainsanoista kuten; tekoäly, kryptovaluutat, lohkoketjuteknologia ja robotiikka, aiheuttavat etenkin vähän vanhemmissa usein negatiivisen suhtautumisen. Puheenvuoron jälkeen Ilkalta kysyttiin, että jos uusi teknologia on niin hyvä asia, miksi siitä puhutaan ja kirjoitetaan kuitenkin aika negatiiviseen sävyyn. Tähän Ilkka nosti pointiksi, että on hyvä tarkastella ketkä ja mitkä tahot tällaista viestiä levittävät. Mediataloille uudet teknologiset innovaatiot ja teknologian nopea kehitys on riski heidän aikaisemmalle liiketoimintamuodollensa. Tällaiset tahot haluavat hidastaa uuden teknologian käyttöönottoa, jotta itse pysyvät mukana muutoksessa.

Jos se et ole sinä nyt, kuka ja milloin?

Ilkan puheen pääpointteja oli, että tällä hetkellä meidän sukupolvellamme on käytettävissä isot resurssit ja tulevaisuudessa vielä isommat uusien innovaatioiden kehittämiseen. Nyt on aika tehdä toimenpiteitä maapallon ja ihmiskunnan pelastamiseksi.

Ilkka käski kuuntelijoita haastamaan ja tutkimaan ympäristöä. Meidän ei kannata mennä ja tehdä aina vain totuttujen kaavojen mukaan, vaan yrittää myös rikkoa rajoja ja kokeilla uutta. Tähän liittyen Ilkka nosti esimerkiksi Elon Muskin SpaceX-yhtiön. Mitä siitä pitäisi oppia? SpaceX siirsi avaruusmatkailun uudelle aikakaudelle haastamalla NASAn ja alkoi toimimaan alalla eri tavalla, kun muut. Tämä johti siihen, että SpaceX onnistui luomaan itselleen 90 % kustannussäästön Nasan kustannusarvioihin verrattuna. Yksityisen sektorin tekijät voivat haastaa isoja ja vanhoja toimijoita tutkimalla enemmän ympäristöä, ajattelemalla asioita eri tavalla ja kokeilemalla. Näin voidaan muuttaa aloja ja kehittää toimintaa paljon kustannustehokkaammaksi.

Suomessa on maailman parhaat turvaverkostot

Ilkan mukaan Suomessa on maailman parhaat turvaverkostot yrittämistä varten. Tästä huolimatta Suomessa ei ole tarpeeksi kunnianhimoisia yrittäjiä. Meidät on lapsesta asti opetettu välttämään riskejä. Tämä herätti omaa ajattelua ehkä eniten. Jos Suomessa on parhaat turvaverkostot yrittämiseen ja me opiskelemme Tiimiakatemialla, joka on ehkä Suomen turvallisimpia ja parhaimpia ympäristöjä kokeilla yrittämistä ja uusia projekti-ideoita, miksi me teemme niin paljon sitä samaa vanhaa, varmaa ja tuttua. Helposti tulee peilattua ja mietittyä, että mitä muut on tehnyt ja sitten yritetään tehdä samaa paremmin tai edullisemmin. Toki on tärkeää, että tehdään myös varmempia projekteja, jotta yritys pysyy hengissä ja on taloudellisesti vakaa, mutta sen lisäksi pitäisi olla kunnianhimoisempia ja rohkeampia kokeiluja. Rohkeat kokeilut ovat Tiimiakatemian yksi tärkeä arvo, mutta käytännössä se mielestäni näkyy vielä liian vähän, ainakin omalla kohdallani.

Joel Tiainen, Osuuskunta Sentia

You May Also Like…

Tieto on valtaa

Tieto on valtaa

Mikko Hyppönen Suomen ehdottomana tietoturvaylijumalana avaa kirjassaan internetin toimintalogiikkaa, tietoturvaa ja...

Päivässä on tunti liian vähän

Päivässä on tunti liian vähän

Jotkut ovat introvertteja, jotkut ekstroverttejä. Jotkut pitkiä pitkiä, toiset pätkiä. Jotkut joutuvat etsimään unen...

Ole tänään elossa

Mitä tarkoitusta varten minä olen elossa? Noin 24 vuotta sitten kaksi toisiaan rakastavaa ihmistä päätti harrastaa...

0 kommenttia

Lähetä kommentti