Sodankäynnin taito

Kirjoittaja: Lauri Koivisto

20 helmikuun, 2022

Lähdeteos: Sodankäynnin taito

Lähdeteoksen kirjoittaja: Sunzi

Teoriapisteet: 1

”Markkinapaikka on kuin sotatanner” Nämä sanat heti kirjan alkuvaiheilla todella herättivät kiinnostuksen kipinän tätä teosta kohtaan. Jo muinaisessa kiinassa tunnettiin menestyvän kaupan – ja sodankäynnin salat ja mielestäni moni kirjan oppi on varsin relevanttia tietoa nykypäivän bisneksen strategiseen johtamiseen. Tästä syystä en myöskään yhtään ihmettele minkä takia monet nykyhistorian suuret sotapäälliköt ja menestyneet bisnesmiehet ovat ottaneet vaikutteita Sunzin sodankäynnin taidosta. Palataan nyt kuitenkin vielä tuohon alkuun pistämääni lainaukseen. Mielestäni kyseinen väite pitää edelleen varsin hyvin paikkaansa. Ennen muinoin varmasti omasta myyntipaikastaan on kauppias joutunut kynsin ja hampain taistelemaan, nykyaikana metodit ovat kyllä vaihtuneet, muta taistelut markkinapaikoista ovat ehkä jopa kiihtyneet. Alati muuttuvassa maailmassa ja kiihtyvässä kilpailussa yrityksen menestyksen tai tuhon määrittävät pitkälti strateginen osaaminen, päämäärätietoisuus ja voitontahto. Nämä samat elementit tekivät myös Sunzi:sta lähes voittamattoman sotapäällikön.

”Erinomaisinta ei ole sata taistelua ja sata voittoa, vaan vihollisen kukistaminen ilman taistelua” Sunzin sodankäynnin taidon yksi edistyksellisimmistä opeista on juuri taistelun voittaminen ilman taistelua. Hänen mukaansa taistelun pitkittyessä miekat tylsistyvät ja niin käydessä armeijan moraali laskee ja kotirintaman varat hupenevat. Tästä syystä viisas kenraali osaa valita taistelunsa tarkasti ja hyödyntää kaikkia mahdollisia keinoja, joilla vastustajan armeija saadaan horjutetuksi ennen varsinaista taistelua. Mielestäni tästä voidaan oppia paljon strategian tärkeydestä. Ilman kunnollista strategiaa ja tarkoin valittuja taisteluita liike-elämässä, yrityksen varat ja voimat hupenevat ja loppujen lopuksi taistelu tullaan häviämään. Tähän liittyen Sunzi onkin kirjassaan listannut viisi asiaa, joista tiedetään kumpi, osapuoli on taistelussa voittoisa.

  1. se joka tietää milloin kannattaa ja milloin ei kannata taistella voittaa
  2. se jonka päällystöllä ja miehistöllä on yhtenäisin päämäärä voittaa
  3. se joka osaa hyödyntää määrällisiä eroja voittaa
  4. se joka valmistautuneena odottaa valmistautumatonta voittaa
  5. se joka on kenraaleista kykenevin ja joka välttää hallitsijan sekaantumisen voittaa

Kaikki nämä pointit voidaan mielestäni kääntää liike-elämän strategiseen johtamiseen. Niin kuin jo aikaisemmin sanoin, viisas johtaja osaa valita hetket, milloin kannattaa ja milloin ei kannata taistella, siksi keskitynkin nyt muutamaan muuhun listaamaani mielestäni parhaimmin liike-elämään sopivaan seikkaan.

Yhtenäisin päämäärä. Jos yrityksen johdolla, sekä työntekijöillä on sama päämäärä ja motivaatio, tulee se mielestäni myös pärjäämään markkinoilla. Jos taas johto ja työntekijät kiistelevät ja päämäärät eivät ole kirkkaat ei menestystäkään pitkällä tähtäimellä ole näkyvissä. Siksi onkin tärkeää, että tahtipuikoissa olevat ihmiset kirkastavat yrityksen päämäärät ja kuuntelevat alaisiaan, jotta suurilta näkemyseroilta vältyttäisiin.

Valmistautuminen. Ne yritykset, jotka laativat pitkän tähtäimen strategiat ja valmistautuvat tarkoin jokaiseen eteen tulevaan neuvotteluun, ongelmaan ja haasteeseen, tulevat pärjäämään parhaiten. Yrityksen johdon on mielestäni ensiarvoisen tärkeää luoda hyvät menettelytavat ja strategiat kaikkiin mahdollisiin ja jopa mahdottomiin skenaarioihin. Tällä tavalla vältetään mahdolliset ”yllätyshyökkäykset” ja pysytään toimimaan tehokkaasti kriisin iskiessä. Hyvä ennalta laadittu suunnitelma ja valmistautuminen takaavat onnistumisen ja selviytymisen.

Sunzi on myös näiden viiden tekijän lisäksi listannut kolme lisätekijää, jotka hänen mukaansa määrittävät taistelun kulun

  1. Kun tunnet vastustajasi ja tunnet itsesi, et ole vaarassa sadassakaan taistelussa
  2. Jos et tunne vastustajaasi mutta tunnet itsesi, mahdollisuudet voittoon tai tappioon ovat samat
  3. Jos et tunne vastustajaasi etkä itseäsi, olet jokaisessa taistelussa vaarassa

Nämä kolme seikkaa kuvaavat hyvin sitä kuinka tärkeää on tuntea itsensä lisäksi vastustaja. Tähän voidaan hyvin nostaa esimerkiksi neuvottelutilanne liike-elämässä. Jos tunnet itsesi ja yrityksesi hyvin, sekä olet perehtynyt kattavasti vastapuolen neuvottelijaan ja yritykseen, on sinulla silloin voiton avaimet (neuvotteluvaltit) käsissäsi. Jos taas et tunne omia vahvuuksiasi, etkä vastapuolen toimia, tulet todennäköisesti neuvotteluihin suurena altavastaajana ja todennäköisyydet neuvotteluissa häviämiseen ovat korkeat. Tästä syystä kuten jo aikaisemmin mainitsin, on tärkeää valmistautua ja suunnitella tulevaa, jotta voittamiselle on parhaimmat mahdolliset edellytykset

Strateginen johtaminen. ”Liika jäykkyys tuhoaa joukkojen moraalin, ja liiallinen joustavuus hajottaa armeijan” Tämä lainaus kuvastaa mielestäni täydellisesti Sunzin strategisen johtamisen taidon. Monesti varsinkin muinaisina aikoina armeijoissa vallitsi todella kova ja säälimätön kuri. Kuitenkin Sunzi taitavana kenraalina ymmärsi, että liika jäykkyys, kuri ja sääntöjen pilkuntarkka noudattaminen laskee sotilaiden taistelutahtoa merkittävästi, samalla hän myös painottaa, että liika säännöistä joustaminen tekee sotilaista vaikeasti hallittavia ja taistelussa hyödyttömiä. Tämänkin opin voi hyvinkin kääntää nykyaikaiseen yritysjohtamiseen. Mielestäni johtajalta täytyy löytyä pelisilmää ja uskallusta valita jokaiseen tilanteeseen parhaiten sopiva lähestymistapa. Joskus on hyvä olla jämäkkä johtaja, joka ottaa ohjat käsiinsä ja kertoo miten alaisten täytyy toimia, kun taas joskus selkeästi paremmin toimii joustava ja ymmärtäväinen lähestymistapa. Tämän oppiminen vaatii johtajalta paljon. Aina ei ole helppoa ymmärtää milloin on hyvä mennä sääntöjen mukaa ja milloin on hyvä joustaa niistä. Siksi onkin tärkeää, että johtajalla on psykologista näkemystä ymmärtää ja hyödyntää niin jäykkää kuin myös joustavaa johtajuutta.

Ajattelin tähän lopuksi vielä kirjoittaa muutamia mietteitä kirjasta. Minusta sodankäynnin taito on erittäin silmiä avaava teos. Vaikka se ei suoraan liitykään liike-elämään on sen opit helposti sijoiteltavissa erilaisiin tilanteisiin yritysmaailmassa. Itse suosittelen kirjaa suurella lämmöllä niille, joita strateginen johtaminen kiinnostaa. Toivoisin myös, että tämä kirja saisi paikan tiimiakatemian kirjalistalta. Sen opit ovat kuitenkin todella hyviä ja jos tätä kirjaa luetaan maailman suurimmissa liiketalouden oppilaitoksissa, täytyy sen myös ansaita paikkansa akatemialla.

You May Also Like…

Innostuminen

Innostus on positiivista pulppuilevaa tunnetta ihmisen sisällä. Innostuneena ihminen on energinen ja motivoitunut...

0 kommenttia

Lähetä kommentti