Sisältömarkkinoinnin työkalut

Kirjoittaja: Sasha Vilenius

28 huhtikuun, 2022

Lähdeteos: Sisältömarkkinoinnin työkalut

Lähdeteoksen kirjoittaja: Mikko Rummukainen, Ida Hakola, Ilona Hiila

Teoriapisteet: 3

Sisältömarkkinointi. Tämän hetken tärkeimpiä ja tehokkaimpia tapoja saada tilaa ja näkyvyyttä markkina-alustoilla kuten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. On todella tärkeää pystyä luomaan arvoa esimerkiksi viihteen tai tunteiden vetoamisen kautta, ja jättää pelkkä suora kaupittelu vähemmälle.

Ihmisen aika katselijana ja kuluttajana somessa on hyvin arvokasta ja sen myötä kilpailtua. Saamme jatkuvasti myös uusia alustoja älypuhelimemme näytöille ja tätä kautta mainostajat saavat jatkuvasti uusia alustoja luoda kilpailuetua toisiinsa. Sisältömarkkinointi perustuu asiakkaan mielenkiinnon kohteisiin ja se suunnitellaan vastaamaan asiakkaan tarpeita, jotta ostotapahtuma saadaan aikaan asiakkaan puhtaasta mielenkiinnosta.

Omissa markkinoinnin tai sisällön luonnin projekteissa olen pitkään keskittynyt täydellisyyteen, vaikka tosiasiassa jatkuvuus ja säännöllisyys olisivat paljon tärkeämmät osa-alueet, joihin panostaa. Sisältömarkkinoinnin tärkeimpiä kulmakiviä onkin se, että olet koko ajan esillä ja kuluttajien saatavilla. Myös omassa tekemisessä olen huomannut, ettei toiminta ole ollut kovin suunniteltua ja strategista, vaan enemmänkin aina kertaluontoista puuhastelua jotta saadaan tulevat julkaisut tehtyä. Tähän täytyy jatkossa panostaa huomattavasti enemmän, sillä sisällön täytyy mennä jatkuvasti eteenpäin ja kehittyä, jotta katselijat saadaan pidettyä kiinnostuneina. Ylipäätään tuota osa-aluetta voisi kehittää kaikessa omassa tekemisessä, jotta henkilökohtainen kehitys olisi tasaista.

Kirjassa mielenkiintoiseksi ja hyvinkin potentiaaliseksi omaan käyttöön tulevaksi työkaluksi nousi REAN-malli. REAN-mallilla pyritään mallintamaan ja täten ymmärtämään asiakaspolun eri vaiheet. REAN koostuu sanoista reach, engage, activate ja nurture.

Reach – Tavoita kohderyhmäsi

Reach-vaiheessa asiakkaalla syntyy tarve tuotteelle tai palvelulle, ja hänet on hyvin tärkeää saada tietoiseksi yrityksesi tarjonnasta. Tässä vaiheessa on monia eri kanavia, mistä asiakas voi tietoa saada Näitä ovat mm. perhe, ystävät, kollegat, sosiaalinen media ja mainonnan muut eri kanavat. Reach vaiheessa on tärkeää olla niissä kanavissa, missä kohderyhmäsikin ovat. Kaikki alustat eivät ole potentiaalisia kaikille kohderyhmille, jonka olen saanut omissa projekteissanikin huomata. Sosiaalinen media ja sisältömarkkinointi ovat oikein käytettynä tehokkaita työkaluja tietoisuuden lisäämiseen.

Engage – Sitouta toimintaasi!

Engage-vaiheessa asiakas aloittaa tiedon etsimisen tuotteesta. Lisätietoa etsitään tyypillisimmin eri hakukoneista, joista yleisin on Google. Tässä vaiheessa auttaa suuresti, että sivustosi hakukoneoptimointi on toteutettu niin, että Googlen ensimmäisen sivun hakutulosten kärjessä olet sinä sillä ne, jotka ovat ensimmäisen sivun ylimpänä, saavat suurimman osan klikkauksista.

Näkyvyyttä hakutulosten kärjessä voi parantaa oikein tehdyn hakusanamainonnan avulla, joka toimii tehokkaana keinona tavoittaa potentiaaliset tulevat asiakkaat. Asiakkaat tekevät vertailua eri löydettävissä olevien yritysten kesken. He vierailevat verkkosivuillasi ja mahdollisesti sosiaalisen median kanavissasi, jonka pohjalta he tekevät päätöksen jatkavatko seuraavan vaiheeseen polkua kanssasi vai.

Activate – Aktivoi ostamaan!

Activate-vaiheessa verkkosivulla ja sen käyttökokemuksella on todella suuri merkitys. Verkkosivun ostoprosessia kannattaakin tarkastella myös asiakkaan silmin. Verkkosivuston jatkuvaan kehittämiseen ja optimointiin kannattaa panostaa alusta alkaen. Sivuston konversio-optimointiin tulisikin varata osa markkinointibudjetista konversioiden lisäämiseksi.

Nurture – Huolehdi asiakassuhteesta!

Nurture-vaiheessa on tärkeää olla asiakkaaseen säännöllisesti yhteydessä, jotta asiakassuhde säilyy ja vahvistuu. Näin asiakas kokee olevansa tärkeä ja haluttu. Asiakkaalle kannattaa tarjota häntä kiinnostavia lisäpalveluita ja sisältöjä, jotka tuovat lisäarvoa jo kehittyneeseen suhteeseen. Tyypillisimpiä kanavia tässä vaiheessa ovat sähköposti ja sosiaalinen media.

Kirja oli minulle hyvin ajankohtainen sisältönsä puolesta. Se tarjoaa suoraan konkretian kautta neuvoja, kuinka kehittää omia projekteja markkinoinnin parissa. Suosittelen kirjaa ehdottomasti jos teet mitä vaan projektia markkinoinnin saralla.

You May Also Like…

Inspiroitunut

Inspiroituneena olen innostunut ja valmiina luomaan uutta. Näen, kuulen ja aistin uusia ideoita, kehitettävää tai...

VIHERPESUOPAS

Viherpesuopas - Jani Niipola, Antti Isokangas ja Riku Vassinen Löysin Nextorystä tänä vuonna (2022) julkaistun...

100 faktaa myynnistä

Toinen vuosi tiimiyrittäjänä tiimiakatemialla alkoi nyt syksyllä ja päätin ensimmäiseksi kirjaksi lukea Andrei...

0 kommenttia

Lähetä kommentti