Sisältömarkkinoinnin työkalut

Kirjoittaja: Tony Rantala

5 joulukuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Sisältömarkkinoinnin työkalut

Digitalisaation seurauksena törmäämme päivittäin valtavaan määrään erilaisia mainoksia. Mainostajilta on mahdotonta välttyä, mutta vain pieni osa mainonnasta jää mieleemme. Lähdin Sisältömarkkinoinnin työkalut- kirjan avulla tutustumaan, millaisia asioita markkinointia mietittäessä olisi hyvä ottaa huomioon. Kirjassa käydään kattavasti läpi sisältömarkkinoinnin tarkoitus, sisällöntuotannon strategiaa, kuinka sisältöä luodaan ja mihin kanaviin sekä lopussa kerrotaan myös esimerkkejä sisältömarkkinoinnista yrityksissä.

 

Sisältömarkkinointi tarkoittaa eri kanavissa tapahtuvaa viestintää potentiaalisille asiakkaille, mutta ei ole suoranaisesti myyntiä. Sisältömarkkinoinnilla pyritään luomaan yleisöä esimerkiksi yrityksen sosiaalisen median kanaviin.

 

Sisältömarkkinointia voi olla esimerkiksi inspiroivat tai opettavat sisällöt, jotka ovat mietitty vastaamaan oman kohderyhmän tarpeita. Yksi vaihtoehto on luoda myös puhtaasti viihdyttävää sisältöä, joka houkuttelee ihmisiä yrityksen sisällön pariin. Sisältömarkkinoinnin tulisi aina luoda jollain tavalla lisäarvoa asiakkaille.

 

Suunnitelmallisuus kaiken perustana

Sisältömarkkinointi on tärkeää suunnitella huolella, jotta sillä voidaan saavuttaa haluttuja tuloksia. Yrityksien eri kanaviin julkaisemat sisällöt luovat aina katsojissa myös mielikuvaa yrityksestä, eli rakentaa brändiä. Yrityksen brändiä voidaan vahvistaa tarkkaan mietityllä sisältömarkkinoinnilla, mutta on tärkeä muistaa huolehtia, että julkaistava materiaali on yhdenmukaista.

 

Julkaistavaa sisältöä suunniteltaessa on oleellista tiedostaa, millaisista henkilöistä oma kohdeyleisö koostuu. Ikä, sukupuoli, paikkakunta ja elämäntilanne ovat asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota omassa kohderyhmässä. Näiden asioiden selvittämiseen sekä seuraamiseen löytyy helppoja työkaluja ainakin suosituimmissa sosiaalisen median kanavissa. Täytyykin siis tiedostaa, missä kanavissa oman kohderyhmän tavoittaa parhaiten. Vaikka suurin osa mainonnasta keskittyy nykyään nettiin, on kuitenkin suuri merkitys myös oikean sovelluksen/sivuston löytämisellä. Mikäli oma kohderyhmä on vanhempaa ikäluokkaa, saattavat perinteisemmät mediat olla tehokkaimpia kanavia heidän tavoittamiseen.

 

Sisältö ja tavoitteet markkinoinnissa

Sisältöä suunniteltaessa tulee miettiä tärkeimmät asiat, joiden ympärillä erilaiset julkaisut pyörivät. Hyvänä apukysymyksenä voidaankin pitää ”missä asioissa olemme ammattilaisia?”. Kun yritys käsittelee julkaisussaan tiettyjä aiheita mahdollisimman laajasti, luo se asiakkaille luotettavaa sekä ammattitaitoista vaikutelmaa yrityksen toiminnasta. Näin ollen myös yrityksen brändi vahvistuu. On oleellista myös muistaa, että asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti, joten julkaisut pitää pystyä toteuttamaan nopeasti. Nykyteknologian ansioista lähes jokainen pystyy onneksi tuottamaan laadukastakin materiaalia pelkästään omalla puhelimellaan.

 

Tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta ovat myös sisältömarkkinoinnissa tärkeässä roolissa. Tavoitteita olisi hyvä seurata viikoittain, jotta sisällön julkaisu pysyisi mahdollisimman aktiivisena, joka taas auttaa näkyvyyden saavuttamisessa sekä pitää yrityksen oman yleisönsä muistissa. Kirjassa suositellaan kuukausittaisia palavereita, joissa suunnitellaan julkaistavaa sisältöä pidemmälle aikavälille sekä päätetään julkaisuajankohdat. Sisältömarkkinointia ei voida ajatella satunnaisena työnä vaan toiminnan täytyy olla pitkäjänteistä, koska asiakkaan kiinnostus ei välttämättä herää vielä ensimmäisellä näkemällä. Olen itsekin huomannut kiinnostuneeni jostain sisällöstä vasta kun olen törmännyt saman yrityksen sisältöön useamman kerran. Uusilla yrityksillä saattaa kestää useita kuukausia ennen kuin sisältömarkkinointi alkaa tuottaa tuloksia.

 

On myös tärkeä osata lukea julkaisujen analytiikkaa, jotta sisältöä pystytään muokkaamaan kohderyhmää kiinnostavaksi. näyttökerrat, tykkäykset ja kommentit sekä sisällön parissa vietetty aika kertovat suoraan sen, kuinka kiinnostavana ja hyödyllisenä katsojat ovat sen kokeneet.

 

Sisältömarkkinointi ei missään tapauksessa ole helppoa, mutta oman kohderyhmän tunteminen ja huolellisesti suunniteltu sisältö auttavat yrityksiä kohti tavoitteita. Nykyään sisältö tulvii kuluttajien silmille joka paikassa, jonka takia myös pienillä asioilla voi olla suuri merkitys oman sisällön tavoittavuudessa. Esimerkiksi julkaisuajankohdan tarkkaan miettiminen sekä erilaisten värien ja niiden psykologisten merkityksien hyödyntäminen omassa sisällössä voi vaikuttaa oleellisestikin siihen, kuinka hyvin ihmiset pysähtyvät katsomaan sisältöä.

You May Also Like…

Alustatalous

Ajattelin kokeilla uutta aluevaltausta ja paneutua alustatalouden maailmaan. Ajat ovat todella muuttuneet ja...

Johtajuuden ristiriidat

Johtajuus on monimutkainen laji, jossa kaikkia ei koskaan voi miellyttää tasapuolisesti ja pettymyksien kohtaamiseen...

Myy enemmän – myy paremmin

Myynti on taitolaji, josta Mika D. Rubanovitsch on kirjoittanut useammankin kirjan. Viime syksynä luin kyseiseltä...

0 kommenttia

Lähetä kommentti