Sinisen meren strategia

Lähdeteos: Sinisen meren strategia

Lähdeteoksen kirjoittaja: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Teoriapisteet: 3

Tämä kirja löytyi luettavaksi minulle, siten että päätimme viikkopalaverissa valita seuraavien kirjatreenien aiheeksi juuri tämän W. Chan Kim & Renée Mauborgnen: Sinisen meren strategian. Kirja perustuu siihen, miten luoda markkinoilla semmoinen tilanne, että kilpailu muiden kanssa ei ole enää tärkeää ja se menettää ”merkityksensä”. Tämän kirjan kohdalla otin pieni muotoisen haasteen, koska luin tämän englanniksi. Osittain lukeminen tuntui hieman hankalalta, mutta päänsääntöisesti tykkäsin. Monipuolinen kirja.

Sininen meri

Sinisen meren hyviä puolia on aivan uusi ajattelumalli. Siinä ei enää mietitä sitä, miten voitamme kilpailijan tai verrata toimintaa muihin. Sen pääajatuksena on löytää paikka uusilta markkinoilta, missä ei yksinkertaisesti ole kilpailua, koska sille ei anneta arvoa.  Tämä perustuu siihen, että tavoitteena ei ole lähteä taistoon kilpailijoiden kanssa vaan tehdä heidän asemansa merkityksettömäksi. Arvoinnovaatio kuuluu sinisen meren toimintaan, koska sen avulla pyritään laskemaan kustannuksia ja lisättyä asiakkaan kokemaa arvoa. Siniseen mereen päätyminen ei kuitenkaan ole välttämättä helppo tie. On pystyttävä havainnoimaan ne asiat, mitkä erottavat yrityksen muista kilpailijoista. Kirjassa mainittiin neljä kysymystä, jonka avulla tätä pystyy lähteä miettimään.

Vähennä-Mitä toimintaa voisimme vähentää?

Luovu-Mistä voitaisiin luopua kokonaan?

Vahvista- Mitä olemassa olevaa täytyy vahvistaa?

Luo- Mitä uutta täytyy luoda?

Välillä on vaikeata huomioida omassa yrityksessä selkeitä painopiirteitä, siitä mihin suuntaan konseptia viedään. Tai on vaikea ”keksiä pyörää uudelleen”, mutta nämä kysymykset ovat helpottamassa juuri sitä pulmaa, mitä näkökantoja lähteä miettimään.  Kysymykset ohjailevat ”out of the box” tyyppiin, jotta olisi helpompi saada uutta näkökantaa.

Kun mietimme markkinoissa uusiutuvuutta, niin on selkeää, että jos pääset sinisen meren pisteeseen, on mahdollista, ettet ole siinä kauaa yksin. Joten on pyrittävä uudistamaan toimintaa jatkuvasti, jotta pysyisi edellä kävijänä mahdollisimman pitkään. Markkinathan juuri toimivat näin, että joku löytää mahdollisuuden ja toteuttaa sen, jonka jälkeen muut huomaavat tämän ja alkavat äkkiä tekemään samaa = kilpailijat. Arvoinnovaation yhtenä seikkana on myös se, että pyritään hankkimaan omien markkinoiden mukana olevat asiakkaat, mutta myös muidenkin markkinoiden asiakkaat .

Miten itse hyödynnän?

Lähden ensi kesänä yhdeksi vetäjäksi pyörittämään kahvila myllytupaa. Kirjaa lukiessa lähdin miettimään sitä, että nyt on oikeasti sopiva projekti viedä tästä kirjasta saatuja oppeja käytäntöön, koska mylliksellä tapahtuu omistajien vaihdos ja ikään kuin uusi sivu tullaan kääntämään. Ennen projektin alkua aion ehdottaa, että istumme alas ja käymme nämä kysymykset läpi, koska ensin täytyy saada oma näkökanta selkeäksi siitä, mitkä tekijät meistä erottaa meidät muista kahviloista sillä tienoolla. Toiseksi tämän jälkeen on minusta tärkeä kysyä näitä myös asiakasrajapinnasta. Halutaksemme olla sen tienoon suosituin paikka on meidän pystyttävä jatkuvasti kehittämään asiakkaan saatavaa lisäarvoa. Tätä tukee se, että on jatkuvasti pysähdyttävä projekti tiimin kesken reflektoimaan toimintaamme, jotta pysymme jatkuvassa kehityksen liikkeessä.

Lopuksi

Kirjaa lukiessa ja tätä reflektiota kirjoittaessa minulle syntyi valtavasti ajatuksia, siitä miten tärkeätä on olla jäätymättä mihinkään yhteen muottiin vaan pyrittäjä jatkuvasti kehittämään omaa toimintaansa. Ajoittain kirja oli hieman kuivahko, mutta toi aivan valtavasti tietoa jatkoa varten. Maailma liikkuu eteenpäin, joten niin on yrityksien ja ihmisten myös.

You May Also Like…

21 oppituntia maailman tilasta

Yuval Noah Hararin teos 21 oppituntia maailman tilasta herätti valtavasti ajatuksia ja kiinnostusta. Kirjassa...

Markkinointi boksin ulkopuolelta

Tällä hetkellä olemme käynnistämässä yhteistyötä asiakkaan kanssa ja he tarvitsisivat meiltä muun muassa...

0 kommenttia

Lähetä kommentti