Seth Godin – This is marketing

Kirjoittaja: Mikki Huttunen

7 maaliskuun, 2022

Lähdeteos: Seth Godin - This is marketing

Lähdeteoksen kirjoittaja: Seth Godin

Teoriapisteet: 0

Seth Godinin: This is marketing-kirja tarjoaa usean tunnin edestä ajatuksia herättäviä ajatuksia ja näkemyksiä Godinin markkinointikokemuksen pohjilta. Faktapohjaista, tutkimuksiin perustuvaa tietoa ei tässä kirjassa ilmene, vaan Godin käy läpi erilaisia teorioita työuransa varrelta, sekä kokemuksia, jotka ovat muovanneet hänen käsitystään markkinoinnista. Hän käsittelee erilaisia oletuksia markkinoinnista, avaa väärinymmärryksiä sekä kertoo miksi tietyt elementit ovat säilyneet markkinoinnin maailmassa läpi vuosien muutoksien.

Seth Godin:in mukaan markkinoinnissa on kyse tuotteen tai palvelun kasvattamisesta, mutta myös vastata kysymykseen, ”ketä minä palvelen?” ja ”ketä minä voin auttaa?”. Markkinointi on muutosta, muuta kulttuuria, muuta maailmaasi. Godin:in mukaan jokaisella on mahdollisuus tehdä enemmän ja paremmin kuin mitä uskotkaan. Godin toteaakin heti kirjan alussa karkeasti suomennettuna, ”korkeilla ja vahvoilla kukilla on laajat ja monihaaraiset juuret pinnan alla.” Godin painottaa sitä, miten uudistavien ideoiden läpilyönti kestää, sillä niiden täytyy muuttaa ihmisten näkemystä toimintatavasta, jossa on totuttu tekemään asiat tietyllä tavalla. Markkinointi on muutoksen aiheuttamista. Kirjan kuuntelu englanniksi tuotti luonnollisesti omat ongelmansa, mutta en kokenut Godinin käyttämän sanaston olleen liian monimutkaista, eikä vaikeita, netistä tarkistettavia termejä ollut ollenkaan. Muistiinpanojen merkitys kuitenkin korostui, ja lauseiden kääntäminen päässä velvoitti asioiden perusteellista sisäistämistä.

Yksi tarinoista, joka jäi mieleen, oli Godinin tarina Vision Springin silmälasien myynnistä. Hän oli intialaisessa kylässä myymässä silmälaseja. Godin koki silmälasien laadun olevan hyvä, tarpeen ja kysynnän olevan korkealla ja hinnan olevan edullinen, joten hän oletti kauppojen syntyvän vaivattomasti. Kauppoja ei kuitenkaan syntynyt, vaikka potentiaalisilla asiakkailla todettiin näkötutkimuksen avulla tarve laseille, heillä oli tarvittavat varat, eikä tämänkaltaista mahdollisuutta tullut usein kyseiseen kylään. Godinin ryhmä vaihtoi myyntistrategiaansa, järjesteli myyntipisteen uudestaan, tällä kertaa tarjoten vain yhtä silmälasimallia, laittaen loput vaihtoehdot pois näkyviltä. Tämä myyntistrategia tuotti tulosta, sillä eri myyntistrategiat toimivat vaihtelevasti, riippuen monista asioista, kuten taustoista. Myyntistrategia, tai tarina Godinin mukaan kuulosti hänelle houkuttelevalta ja hyvältä, kun taas kylän asukkaille ei. Myyntistrategian muutos toi kyläläisille kaksi vaihtoehtoa, joko silmälasit ostaa tai ei. Mahdollisuus oli kuitenkin harvinainen sekä tarpeellinen testauksien mukaan, joten kyläläiset hyödynsivät mahdollisuuden useammin. Tämän kokemuksen opetuksen Godin kiteytti seuraaviin lauseisiin ”It doesn`t make sense to make a key and then run around looking for a lock to open.” ”The only productive solution is to find a lock and then fashion a key.” ”It’s easier to make products and services for the customers you seek to serve than it is to find customers for your products and services.”. Ainoa tehokas ratkaisu on löytää lukko eli jokin tarve, ongelma joka asiakkaalla on ja sitten tuottaa ratkaisu, avain, asiakkaan ongelmaan.

Godin painottaa kirjassaan myös sitä, miten tärkeää on aluksi löytää ”smallest viable audience” eli pienin kannattava yleisö, jonka avulla turvaat taloudellisen toimeentulosi. Tämä auttaa myös idean alkuun saamisessa, sillä monet suuret innovaatiot ovat lähteneet aluksi pienestä ryhmästä. Tuote on helpompaa kohdistaa, kun löytää pienemmän asiakaskunnan, jonka ongelman ratkaiset tai tarpeen täytät. Tämän voi nähdä myös ihmisten auttamisena, mikä taas tuottaa luottamusta asiakkaan ja yrityksen välille. Luottamus on yksi tärkeimmistä asioista asiakassuhteiden luomisessa. Jos luot positiivisen mielikuvan asiakkaalle esimerkiksi asiakaspalvelulla tai tuotteiden laadulla, rakennat vankkaa asiakassuhdetta, josta voi syntyä positiivista ”word of mouth” mainostusta. Word of mouth on suomalaisille tutummin kuulopuhetta, tai puskaradiota. Tämän avulla yhä useampi ihminen kuulee tuotteista ja palveluista, kiihdyttäen kasvua ja rakentaen positiivista mielikuvaa brändistä, kuten luottamusta sitä kohtaan.

Markkinoinnissa tärkeää on löytää aluksi asia, jonka tekeminen on järkevää, jolla on myyvä ja osuva tarina, sekä päämäärä, kuten muutoksen luominen. Tämän idean tulisi olla myyvä tietylle, rajatulle asiakaskunnalle, ja sen tulisi ratkaista joku ongelma tai tuoda hyötyä muuten. Tämän jälkeen tutustu asiakasryhmään, kuuntele kehityskohteita ja tee parannuksia tarvittaessa. Tämän jälkeen kerro tarinaa siten, että se resonoi oman asiakaskuntasi ja kohderyhmän yhteisöissä. Tämän jälkeen levitä sanaa, tuota hyvää palvelua ja kasvata positiivista puhetta tuotteen ympärillä. Tämän jälkeen jatka päämäärätietoisesti töitä, tarjoten laadukasta palvelua.

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti