Marina Vahtola – Intohimona brändit

Lähdeteos: Intohimona brändit

Lähdeteoksen kirjoittaja: Marina Vahtola

Teoriapisteet: 2

Kirjan alussa brändi käsite tiivistettiin hyvin ymmärrettävästi asiaan perehtyvälle, sanoilla ”brändi muodostaa identiteetin, joka voi luoda lisäarvoa sekä vahvistaa käyttäjänsä identiteettiä.” Brändin ja liiketoiminnan kehittämistä tehtäessä on tärkeintä muistaa asiakaskeskeisyys. Kaiken yritystoiminnassa pitäisi pohjautua asiakastarpeen ymmärrykseen ja siihen vastaamiseen, näin voidaan saavuttaa tyytyväinen asiakas. Tulen omissa liiketoimissani korostamaan asiakkaan toiminnan ymmärtämistä, luomaan tavat tutkia ja mitata asiakaskokemusta. Nyky- ja tulevaisuuden asiakkaat vaativat tuotteilta ja palveluilta enenemissä määrin tunne- ja elämyskokemusta, joka aiheuttaa organisaatioille tarpeen uusiutua ja kehittää toimintaansa jatkuvasti.  Olemassa olevaan tilanteeseen ei voi nykykentässä tuudittautua vaan asiakkaiden mieltymyksiä on seurattava ja tutkittava, sekä reagoitava kentässä tapahtuviin muutoksiin herkällä otteella, näin varmistetaan jatkuvan kehittymisen polku. Jatkuvassa kehittymisessä on erittäin tärkeää, että organisaatiossa vallitsee avoimuuden ilmapiiri ja kommunikaatio pidetään sillä tasolla, ettei kenellekään ole epäselvää, kuinka kehittymistä on tarkoitus toteuttaa. Asenteen merkitystä brändin ja yrityskulttuurin rakentamisessa on tärkeää. Hyväkään suunnitelma ei toteudu, mikäli toteutukseen ei ole oikeaa asennetta koko organisaatiossa. Kirjassa mainittiin asenteeseen ja asioihin suhtautumiseen hyvä lausahdus, ”hyvä on erinomaisen pahin vihollinen”. Tästä tulen ottamaan itselleni taas kirkastuksen omaan toimintaa, tietyissä asioissa, joissa laadulla on selkeästi merkitystä. Sama lause taipuu myös toki toisinpäin, joten on tapauskohtaisesti harkittava, pyrkiikö täydellisyyteen vai riittääkö hyvä taso. Liiketoimintaa kehitettäessä ja brändiä luotaessa on nykyisin tärkeää sisällyttää vastuullisuus arvoihin jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Monesti vastuullisuutta käytetään markkinoinnin keihäänkärkenä, mutta monesti se vaikuttaa selkeästi brändin päälle liimatulta ja tätä toimintaa tulee välttää. Oikeiden partnereiden valinta on työelämässä ihan yhtä tärkeää, kuin yksityiselämässä. Panosta siis kumppanuuksien hankintaan, jotta löydät juuri sinulle parhaat yhteistyökumppanit. Kaikkea edeltävää auttaa myös korkea tavoitteiden asettelu, vain korkealla tavoitteen asettelulla mahdollistetaan riittävän kehittymisen polku. Tavoitteiden pohjalta on hyvä myös miettiä kuinka työskentelyä voi johtaa. Johtamisen ja brändityöskentelyn johtamisen tärkein yksittäinen sana on luottamus. Luottamuksen tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa. Luottamus luo toiminnalle mahdollisuuden kehittyä ja uusiutua nopeastikin. Luottamuksen ilmapiiriä on hyvä miettiä myös rekrytointiprosessien aikana. Kirjassa tuotiin esille, että nopea markkinalle tuonti ja markkina-alueen valtaus vaatii kokeneiden ja näyttöjä omaavien henkilöiden palkkausta. Asia pitää varmasti suurelta osin paikkansa, mutta näkisin tietyissä tilanteissa olevan myös järkevää antaa uusille tulokkaille mahdollisuuden tuoda työyhteisöön innovatiivisuutta ja tulevaisuuden voimaa. Toki silloin vaaditaan henkilön neuvontaa ja perehdytystä suuremmassa mittakaavassa, joka voi hidastaa käsillä olevaa tehtävää. Rekrytoitaessa yritysten hallituksiin uusia jäseniä, monesta brändin rakentamisosaaminen on vähäistä. Brändistrategia luo kumminkin suuntaviivat koko yrityksen toiminnalle. Kirjasta löytyy useampikin hyvä Marina Vahtolan kirjoittama kymmenen kohdan taulu joissa asiat ovat hyvin tiivistettynä käytettäviksi ohjeiksi, näihin tulen tulevaisuudessa palaamaan brändejä ja strategioita tehdessäni.

You May Also Like…

Henkilöstöanalytiikka

Henkilöstöanalytiikka

Jaana Saramies, Maria Törnroos Tässä kirjassa on mielestäni paljon hyviä juttuja, joita Tiimiakatemian rekrypälen...

Mikä ihmeen digimarkkinointi?

Mikä ihmeen digimarkkinointi?

En ole koskaan harrastanut digimarkkinointia. Paljon olen siitä kuullut puhuttavan ja nyt minunkin pitäisi alkaa...

Viha rakkaus Makia.

Viha rakkaus Makia.

Jani Niipola Viime vuonna julkaistu kirja Viha rakkaus Makia, tiivistää yhtiin kansiin Makian koko tarinan sen...

0 kommenttia

Lähetä kommentti