Permission marketing

Kirjoittaja: Sasha Vilenius

7 maaliskuun, 2021

Lähdeteos: Permission marketing

Lähdeteoksen kirjoittaja: Seth Godin

Teoriapisteet: 2

Permission marketing

Permission marketing on talousalan luennoitsijakirjailija Seth Godinin kirjoittama kirja jossa avataan kuinka modernimpi ”permission marketing” toimii verrattuna perinteiseen ”interruption marketing” tyyliin. Kirja onkin kirjoitettu ennen vuosituhannen vaihetta mutta silti sen opit ja käytännöt ovat toimivia nykyajan modernimpaan aikakauteen.

 

Interruption marketing tai suomalaisittain keskeytysmarkkinointi on markkinoinnin tyyli jolla tarkoitetaan tuotteen mainostamista jatkuvan mainonnan, myynninedistämisen, suhdetoiminnan ja myynnin avulla. Sitä pidetään ärsyttävänä versiona perinteisestä markkinointitavasta, jossa yritykset keskittyvät löytämään asiakkaita mainonnan kautta ja nimensä mukaisesti keskeyttämään asiakkaan muun toiminnan jotta tämä huomaa mainoksen.

 

Keskeytysmarkkinoinnin hyödyllisyys yritykselle toki riippuu siitä, mitä yritys haluaa saavuttaa. Jos yrityksellä on riittävästi varoja sijoittaakseen mainoskampanjaan, keskeytysmarkkinointi voi olla sopivin vaihtoehto. Useimmat yritykset ovat riippuvaisia keskeytysmarkkinoinnista tuottaakseen voittoa. On todettu että keskeytysmarkkinointi antaa nopeita tuloksia ja mahdollistaa tieteellisemmän tavan myynnin mittaamiseen.

 

Permission marketing joka suomalaisille kääntyy lupamarkkinoinniksi on Godinin esittelemä markkinointityyli jossa kuluttajat voivat valita, kohdistuuko markkinointi heihin vai ei. Tämä valinta voi johtaa parempaan sitoutumiseen. Kohdentamalla vapaaehtoisia, lupamarkkinointi parantaa todennäköisyyttä että kuluttajat kiinnittävät enemmän huomiota markkinointiviestiin. Siten lupamarkkinointi kannustaa kuluttajia osallistumaan pitkäaikaiseen, yhteistyöhön perustuvaan markkinointikampanjaan.

 

Lupamarkkinoinnin kannattajat väittävät, että lupamarkkinointi on tehokkaampaa kuin keskeytysmarkkinointi, mutta se on ristiriitainen väite sillä lupamarkkinointi aloitetaan aina väistämättä keskeytysmarkkinoinnilla. Ensimmäinen vaihe vaatii keskeytysmarkkinointia saadakseen potentiaalisen kuluttajan huomion lupapohjaisesta suhteesta.

 

Lupamarkkinointia Godinin kirjassa verrataan tosielämän treffeillä käymiseen joka havainnollisti asiaa tehokkaasti ja avasi sitä kuinka markkinoinnin kautta saatu asiakassuhde on kuin olisit toisen henkilön kanssa treffeillä.

 

1.treffit ovat ne kun esittelet itsesi ja tutustutte toisiinne mutta tavoite on että seuraavat treffit olisi vielä tiedossa. Eli verrataan asiakasta joka löytää tuotteen ja aloittaa siihen tutustumisen. Markkinointi täytyy olla tehtynä niin että asiakas haluaa lähteä tutustumaan tuotteeseen enemmän.

2.treffit ovat käsillä kun asiakas on perehtynyt enemmän tuotteeseen ja alkaa jo esittää kiinnostusta sitä kohtaan.

3.treffeillä asiakas on jo saanut luottamuksen tuotteeseesi ja olette molemmat tietoisia toisistanne sekä mahdollista tarjousta aletaan jo kehittelemään.

Hyvä! Nyt asiakkaalla on sinuun luottamus ja teille on jo todennäköisesti syntynyt kauppaa. Myös jatkossa asiakas tulee ottamaan sinuun ensisijaisesti yhteyttä kun tarvitsee jotain sinun alaltasi.

 

Kirjasta omaksuin hyviä koppeja niin markkinointiin kuin ylipäätään kanssakäyntiin asiakkaiden kanssa jotta asiakassuhteet eivät jäisi projektiluontoisiksi vaan suhde olisi pitempi. Juuri nämä pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat ne joilla taataan menestystä ja sillä vahvistetaan myös henkilökohtaista verkostoa. Asiakassuhteita saisi vahvistettua kun lähtökohdaksi ottaa asiakkaaseen tutustumisen jotta tiedät mitä asiakas haluaa ja tarvitsee jotta osaat myöhemmin oma-aloitteisesti tarjota asiakkaalle ideoita, sillä tiedät mistä asiakas pitää.

Asiakassuhteita yritetään mielestäni haalia liikaa sillä yleensä ne ovat lyhyitä, noin yhden projektin kestäviä suhteita. Kuinka helppoa se olisi asiakkaallekin kun olisi tiedossa pysyvä taho jonka puoleen kääntyä jatkossa. Asiakkaisiin mielestäni pätee legendaarinen lause jonka kaikki ovat varmasti kuulleet, ”ei se määrä, vaan se laatu”.

You May Also Like…

Vaikuttajamarkkinointi

Somevaikuttajat, tiktokkaajat ja julkisuuden henkilöt ovat nykypäivän somekulttuurin keskiössä. Heidän suosionsa...

0 kommenttia

Lähetä kommentti