Patrick Lencioni – Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Kirjoittaja: Jesse Takala

15 syyskuun, 2021

Lähdeteos: Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Lähdeteoksen kirjoittaja: Patrick Lencioni

Teoriapisteet: 2

Kirja kertoo viidestä keskeisestä toimintahäiriöstä tiimissä, jotka estävät tiimiä kehittymästä kohti parempaa. Kirja esittää ensin toimintahäiriöt ensin tarinan muodossa. Lopussa on kerrottu teoriapainotteisesti kaikki viisitoimintahäiriötä. Mielestäni kaiken oleellisen kirjasta sai lopun teoria osuuden kautta. Tarina osuus oli itselle hyvin vaikea ymmärtää, sillä noin 30 sivun teoria oli venytetty lähes 200 sivuun ja en pysynyt kartalla kuka henkilö oli kukin. Kirja oli erittäin hyvä ja hyödyllinen tiimityöskentelyyn. Kirja olisi ehdottomasti tullut lukea akatemian aloitus vaiheessa!

Avaan hieman Patrickin käsittelemiä viittä toimintahäiriötä:

LUOTTAMUSPULA

Kaikki tiimissä lähtee luottamuksesta, joten sen puuttuminen on aika iso ongelma. Yleensä luottamusta ei automaattisesti ole uudessa tiimissä. Tiimin jäsenet eivät välttämättä tunne ollenkaan toisiaan etukäteen, joten se on ihan ymmärrettävää. Tiimin luottamus kehittyy yhdessä vietetyn ajan ja yhteisten onnistumisien kautta. Tiimin siis tulisi viettää mahdollisimman paljon aikaa yhdessä ja yrittää oppia toisistaan. Myös se että tiimin jäsenet uskaltavat puhua vahvuuksistaan ja heikkouksistaan, lisää luottamusta.

KONFLIKTIEN PELKO

Konfliktien pelko estää tiimiä keskustelemasta asioista niin kuin ne ovat. Pelätään suututtavansa toisia. Ei haluta tuottaa pahaa mieltä toiselle. Mielestäni tähän tarvitaan jonkun verran luottamusta, että uskalletaan tuoda rajummatkin mielipiteet esille, eikä kaunistella turhaan asioita. Konfliktien tulisi juuri vahvistaa tiimiä ja lisätä luottamusta tiimin kesken. Konfliktien pelko siis estää aidon ja kehittävän keskustelun. Omalla kohdalla ainakin nautin hieman tunteita herättävästä keskustelusta, silloin näkee, millainen kukin oikeasti on.

SITOUTUMISEN PUUTE

Jos tiimin sisällä ei ole luottamusta, eikä mielipiteitä uskalleta tuoda esiin. Tämä johtaa helposti sitoutumisen puutteeseen. Ilman sitoutumista ei tietenkään tapahdu asiat niin kuin pitäisi tai ei tapahdu välttämättä ollenkaan. Sitoutumista saisi mielestäni parannettua sillä, että päätökset tehdään selkeästi ja jokaisen mielipide/perustelut kuullen. Tämä ei jättäisi varaa ”en tiennyt” ”en ole ollut päättämässä” selityksille. Varsinkin jos päätökset allekirjoitettaisiin käsin niin itse ainakin sitoutuisin niihin täysin.

VASTUUN VÄLTTELY

Vastuun välttely on yleinen piirre, kun asioista ei sovita kunnolla, eikä oikein tiedetä mitä ei tehdä. On helppo vältellä vastuuta, kun ei ole käytännössä sitoutunut mihinkään. Vastuun välttelyssä monesti verrataan muiden tekemiseen, joka johtaa vai syvempään kierteeseen. Kun ei kehdata muistuttaa muita tekemättömyydestä on myös helpompi itse ajautua siihen.

TULOSTEN HUOMIOTTA JÄTTÄMINEN

Tuloksista tulisi aina oppia ja niitä tulisi seurata tarkasti analysoiden. Miten muuten tiedämme missä on kehitettävää? Kun on kunnolliset tulosten seuraustavat, voidaan vaatia tiimiläisiltä enemmän. Pystytään siis näyttämään mustaa valkoisella, että sinä Jesse et päässyt tähän tavoitteeseen. Myös onnistumisia on helpompi huomata ja näin kasvattaa positiivista ilmapiiriä.

Kaikki viisi toimintahäiriötä sitoutuvat vahvasti toisiinsa. Kaikki lähtee luottamuksesta.

Kirjan ensimmäisiä 196 sivua en suosittele luettavaksi, ellei halua tarinan muodossa opetella viittä toimintahäiriötä. Sivuilla 196-232 on kaikki oleellinen viidestä toimihäiriöstä. Vahva lukusuositus kaikille, jotka toimii minkä tahansa näköisessä tiimissä!

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti