Onnistu yhdessä

Kirjoittaja: Iina Laurikainen

14 joulukuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Onnistu yhdessä – Työyhteisön kehittämisen 10 avainta. Kirjassa pääaiheena oli yhteisön kehittämisen kymmenen avainta, jotka olivat; moniäänisyys, vuorovaikutus, asiantuntijuus, joustavuus, sitoutuminen, vastuunotto, päätöksenteko, neuvottelu, luottamukselle rakentuva kontrolli ja oman toiminnan arviointi. Jokainen näistä kymmenestä on jollain tavalla kytköksissä kaikkiin muihin näistä ja jotta toiminta olisi parasta mahdollista kaikkien näiden olisi oltava kunnossa. Järjelläkin ajateltuna nämä asiat ovat todella tärkeitä tiimin toimimisen kannalta.

 

Moniäänisyys

On hyvä, että tiimistä löytyy erilaisia ihmisiä ja erilaisia mielipiteitä. Jokaisen ääni on tärkeää tulla kuulluksi. Asioihin on myös helpompi sitoutua, kun voi tuntea mielipiteensä kuulluksi. Ja kuten eräästä kirjasta luinkin niin esimerkiksi tiimin älykkyyteen vaikuttaa se mitä useamman kanta tulee esille asiaan liittyen. Kun tiedetään mahdollisimman monen ihmisen mielipide, sitä laajempi kuva asiasta tulee.

 

Vuorovaikutus

Kun vuorovaikutus on määrätietoista ja suunnitelmallista sekä tärkeimpänä moniäänistä se kehittää parhaiten yhteisöllisyyttä. Vuorovaikutuksen täytyy olla oikeanlaista, jotta siitä saa parhaimman hyödyn irti yhteisöllisyyttä ajatellen.

 

Asiantuntijuus

Jokaisella tiimin jäsenellä on varmasti jotakin asiantuntijuutta, josta on hyötyä tiimin toiminnan kannalta. Asiantuntijuus voi olla henkistä, tiedollista tai taidollista.

 

Joustavuus

Joustavuus kaikissa muodoissaan liittyy paljonkin yhteisöllisyyteen. Yksinkertaisimmillaan se voi olla esimerkiksi valmiutta avoimeen keskusteluun, yhteisen ymmärryksen hakeminen ja kaikkien näkökantojen huomioiminen. Kyky asettautua toisten asemaan tarvittaessa.

 

Sitoutuminen

Yhteisiin päätöksiin sitoutuminen ja sitoutuminen ylipäätään on todella tärkeää tiimissä ja yhteisöllisyyden kannalta. Ilman sitoutumista mihinkään keneltäkään voiko mikään edes oikeastaan toimia.

 

Vastuunotto

Tiimissä on tärkeää osata ottaa vastuuta mutta myös yhtä tärkeää on osata jakaa sitä.

 

Neuvottelu

Hyvälle neuvottelulle on luotava aikaa ja tila. On tehtävä kunnollisia mahdollisuuksia neuvotteluille.

 

Päätöksenteko

Päätöksiä on osattava tehdä ja jos se joskus tuntuu vaikealta, on hyvä muistaa ettei niiden tarvitse olla lopullisia. Joskus asiat muuttuvat ja vaativat uuden tarkastelun sekä päätöksen.

 

Luottamukselle rakentuva kontrolli

”Luottamuksen ja kontrollin välillä tulee vallita tasapaino, jolloin ymmärretään mikä kuuluu minulle, mikä sinulle ja mikä taas meille.” Liika kontrolli on vain pahaksi, on pystyttävä luottamaan toisiin että sovitut ja yhdessä päätetyt asiat toteutuvat.

 

Oman toiminnan arviointi

Tämä kohta on melko selkeä. Omaa toimintaa arvioimalla pystyt kehittämään itseäsi kohti parempaa. Ja näin pystyt olemaan parempi jäsen yhteisössä.

 

Siinäpä tuli kymmenen tärkeää asiaa liittyen yhteisöllisyyteen. Jos mietin meidän tiimiämme niin kyllähän näistä jokainen on tärkeä sen toimimisen kannalta. Osassa on vielä parannettavaa mutta suurimmaksi osaksi nämä ovat ihan hyvällä mallilla tiimissämme. Kehitettävää löytyisi minulta itseltänikin näihin jokaiseen kymmeneen kohtaan. Näihin on hyvä palata tietyin väliajoin oman toiminnan arvioinnin myötä tarkastelemaan onko kehitystä tullut. Ja toki kehitystä tulee, kun toiminta vain on suunnitelmallista. Näitä asioita on kumminkin suhteellisen helppoa lähteä parantamaan omalta osaltaan tiimissä.

You May Also Like…

Dopamine nation

Luin Anne Lembken kirjoittaman kirjan ”Dopamine nation”. Anne Lembke on amerikkalainen psykiatri, joka on Stanford...

0 kommenttia

Lähetä kommentti