Motivaatiosta

Kirjoittaja: Pekka Martinmäki

29 marraskuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Motivation master the power of motivation kertoo nimensä mukaan motivaatiosta. Se tarjoaa keinoja löytää ja ylläpitää omaa motivaatiota. Minulle motivaation löytäminen ei yleensä ole hankalaa, mutta sen ylläpitäminen on.

Itsensä säätely

Itsensä säätelyn avulla voi saavuttaa pitkäaikaisen tavoitteen onnistumalla lyhytaikaisissa tavoitteissa. Esimerkiksi asettamalla useasti tavoitteeksi yhden kirjareflektion, onnistuu pääsemään lopulta kirjapistetavoitteisiin. Itsensä säätelyä voi oppia helposti muutamalla askeleella. Ensiksi tulee asettaa normi. Esimerkiksi yksi reflektio kahdessa viikossa. Toisena pitää päättää miten tarkkailla standardien toteutumista. Kolmanneksi pitää löytyä tahdonvoimaa. Yksinkertaisesti ilman tahtoa mitään ei tapahdu. Nämä kolme parantavat motivaatiota päästä tavoitteisiin.

Kirjassa mainitaan 10 tekniikkaa motivaation ylläpitoon.

  1. Aseta päämäärä

Ensin pitää asettaa päämäärä, tietää mitä kohti haluaa tehdä työtä. On vaikea löytää motivaatiota annettuun työtehtävään, jos ei tiedä sen päämäärää. Tiimissämmekin välillä unohdamme kertoa annetun tehtävän päämäärän ja siksi se tuntuu epäselvältä ja turhalta. Esimerkiksi en aluksi ymmärtänyt meidän myyntikuukautemme päämäärää ja siksi minun oli vaikea motivoitua siihen. Mutta heti kun sain tietää päämäärän, aloin löytää motivaatiota ja onnistua.

  1. Suunnitelman luominen

Suunnitelma tekee tavoitteesta saavutettavan. Ilman suunnitelmaa tavoite jää vain kauniiksi ajatukseksi. Tätä tapahtuu vieläkin tiimissämme. Asetamme isoja tavoitteita, mutta emme luo niihin toimintasuunnitelmaa ja epäonnistumme.

  1. Vastuu

Päämäärästä ja suunnitelmasta pitää olla vastuussa jollekin toiselle henkilölle. Jos ei ole vastuussa omista päämääristään kenellekään, voi epäonnistuessa muuttaa niitä mielensä mukaan. Tiimivalmentajammekin sanoo meille aina, että tavoitteet ja suunnitelmat pitää kertoa tiimille ääneen, jotta tulee paine toteuttaa ne.

  1. Eliminoi negatiivisuus

Negatiivisia ajatuksia kuullessa, saattaa jopa lannistua omista tavoitteistaan. Kirja ehdotti, että poistaisin negatiiviset ihmiset ympäriltäni ja etsisin uusia parempia ja positiivisia ystäviä. Mielestäni ohje on aivan naurettava ja en ole samaa mieltä. Negatiiviset mielipiteet saavat minut yleensä ajattelemaan ajatustani laajemmin, luomaan siitä paremman ja todistamaan että olen oikeassa. Harvoin negatiivisesta näkemyksestä vain lannistuu ja lopettaa yrittämisen.

  1. Valmistaudu vastoinkäymisiin

Tunnistamalla mahdollisen ongelman etukäteen, siihen voi miettiä ratkaisun jo valmiiksi. Näin sen kohdatessa tietää jo, miten toimia.

  1. Palkitseminen

Pitkäaikaista tavoitetta tehdessä kannattaa itseään palkita usein pienemmistä onnistumisista. Palkinintoja kannattaa kuitenkin hieman ainakin vaihdella, jotta ei kyllästy.

  1. Valmistaudu epäonnistumiseen

Aina ei voi onnistua. Välillä epäonnistuu ja siihen tulee valmistautua. Valmistautumalla varmistaa sen, että sen tapahtuessa ei lannistu. Jos luovuttaa ei ikinä voi menestyä. Epäonnistumisen voi nähdä oppimistilanteena ja silloin voi miettiä mitä pitää tehdä toisin onnistuakseen. Tätä olen kuullut paljon tiimiakatemialla ja mielestäni se on parhaita asioita, joita olen tähän mennessä oppinut.

  1. eliminoi tekosyyt

Jatkuvasti miettiessä tekosyitä sille, miksei etene ei keskity siihen, miten pääsee eteenpäin. Hyvä keino tunnistaa teko syy on sana mutta. Kirjassa mainittiin esimerkki: Haluan säästää tämän 20 euroa myöhemmäksi, mutta haluan myös tämän uuden paidan. Kirja kehottaa käyttämään käänteistä psykologiaa tekosyihin. Esimerkiksi haluan tämän uuden paidan, mutta ostaessani sen en pääse säästämisen tavoitteeseeni.

  1. Mieti tärkeimpiä tehtäviä toisesta näkökulmasta

Päästäkseen tavoitteeseen pitää priorisoida tärkeimmät tehtävät, jotta ei kuluta aikaa turhiin. Välillä tärkeimmät tavoitteet voivat tuntua tylsiltä ja siksi niihin pitää suhtauta eri tavalla. Sen sijaan että ajattelee asiaa pakollisena, pitää miettiä miksi sen haluaa tehdä.

  1. Visualisoi onnistuminen

On hyödyllistä miettiä millainen tilanne on, kun tavoitteisiin on päästy. Se auttaa pitämään motivaatiota yllä ja jos ei auta, kannattaa palata alkuun miettimään uudelleen tavoitetta.

En ole samaa mieltä kaikista kohdista ja osa tuntui itsestään selvyyksiltä. Kuitenkin sain apua oman motivaationi ylläpitoon ja ymmärsin paremmin miksi sitä välillä ei ole.

You May Also Like…

Teknologia jäljittelee biologiaa

Teknologia jäljittelee biologiaa

Suuri osa ihmisistä ei tiedä mitä tietokoneen tai puhelimen sisältä löytyy ja vielä pienempi osa ymmärtää kuinka ne...

En tiiä jaksaako

Ei sun tarvi jaksaa hei. Pysähdy hetkeksi On tärkeää kuunnella omaa kehoa ja mielentilaa, ja tunnistaa, kun tarvitsee...

Doulahörhöilyä

Kuinka ollakaan – lapsuuden kätilöhaaveesta ammattidoulaksi, Tiimiakatemian aikaisen henkisen kasvun ja oman työn...

0 kommenttia

Lähetä kommentti