Hyvät tyypit

Kirjoittaja: Pekka Martinmäki

29 marraskuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Liisa Keltinkangas-Järvisen kirja Hyvät Tyypit käyttää Big Five menetelmää ihmisten persoonallisuuksien jakamiseen. Big Five sisältää viisi temperamenttipiirrettä, jotka sisältävät useita eri osia. Nämä ovat avoimuus, tunnollisuus, ekstroversio, myöntyvyys ja neuroottisuus. Termien sisällöstä ei ole yksimielisyyttä ja niiden sisältö riippuu paljon siitä, minkä teoksen avulla malliin tutustuu. Teoriaa käytetään myös persoonallisuuden arviointiin, hyvien johtajien tarkasteluun ja ohjaa usein rekrytointiin työpaikoilla.

Avoimuus

Avoimuus nähdään positiivisena, koska se sisältää luovuutta, uteliaisuutta mielikuvituksellisuutta. Korkean avoimuuden omaavat johtajat myös luovat helposti vision siitä miltä yrityksen tulisi näyttää. Toisaalta heiltä puuttuu myös pitkäjänteisyyttä vision toteutukseen. Heidän on myös vaikea sitoutua tavoitteisiin, mutta ovat hyviä ideoimaan. Kuitenkin ideoinnista puuttuu fokus ja käytäntöön vieminen. Siksi heiltä on myös vaikea saada nopeita ja konkreettisia päätöksiä.

Tunnollisuus

Korkean tunnollisuuden omaavaa ihmistä usein kuvataan kurinalaiseksi, tehokkaaksi, ahkeraksi ja päämäärätietoiseksi. Tunnollisuus näkyy positiivisesti yhteistyökyvyssä, sosiaalisissa tilanteissa ja työsuorituksessa. Negatiivisia puolia ovat muutoshaluttomuus ja riskin ottamattomuus. Tunnolliselle johtajalle on myös tärkeää noudattaa tarkasti jo opittuja toimintamalleja ja roolijakoa. Tunnollinen johtaja voi rajoittaa toimintaa liian suurella varovaisuudellaan.

Ekstroversio

Ekstroverttisuuteen liitetään itsevarmuus, positiivisuus, aktiivisuus ja energisyys. Ekstrovertti ihminen usein nousee johtajan rooliin, koska ilmaisee paljon emootioita ja hänellä on positiivinen tulevaisuudennäkymä. Ekstroverttisuuteen liitetään monia hyviä piirteitä ja usein on haluttu piirre työpaikoilla. Minuakin on aina kehotettu kertomaan työhakemuksessa, että olen itsevarma, aktiivinen ja puhelias. Näistä piirteistä jää myös työhaastatteluissa hyvä kuva, koska puheliaasta ihmisestä saa lyhyessäkin ajassa paljon irti. Kuitenkin olen myös huolimaton, kärsimätön ja monotonisissa tehtävissä mielenkiintoni laskee nopeasti. Ekstrovertin negatiivisiin piirteisiin lukeutuu myös nauttiminen huomion keskipisteenä olemisesta, omien kykyjen yliarviointi ja taipumus hypätä ideasta toiseen ilman suunnitelmaa.

Myöntyvyys

Myöntyvyys näyttäytyy altruismina ja vaatimattomuutena. Ihminen, jonka myöntyvyys on korkea ei syrji ketään työpaikalla, on luotettava ja hyväntahtoinen. Johtajana ajattelee aina työntekijöiden tyytyväisyyttä ja on joustava. Siksi sellaiset johtajat ovat usein pidettyjä alaisten keskuudessa. Negatiivisia vaikutuksia liian suuren myöntyvyyden omaavasta johtajasta ovat konfliktin välttely ja sellainen johtaja on harvoin radikaalien muutosten tai rohkeiden innovaatioiden takana.

Neuroottisuus

Korkea neuroottisuus pitää sisällään herkkyyttä, helposti ahdistumista ja pessimistisiä ajatuksia. Toinen ääripää on matala neuroottisuus, joka tarkoittaa näiden puutetta. Liiallinen neuroottisuus johtajassa vie johtajan rohkeutta pois päätöksenteosta ja näkyy riskien välttelynä. Toisaalta liian matala neuroottisuus johtajassa voi johtaa harkitsemattomiin riskeihin ja uhkarohkeuteen.

 

Big Five:ssa mainitut termit ovat kaikki perinnöllisiä, mutta vahvimmin perinnöllinen on avoimuus, seuraavaksi ekstroversio. Kaikki viisi muodostavat pohjan, jolla ihminen kohtaa maailman. Seuraavaksi kulttuuri muokkaa jokaiselle näistä oman minäkuvan ja luonteenomaiset piirteet. Näitä piirteitä ovat tavoitteet, taidot, arvot, sosiaaliset normit ja niin edelleen. Nämä piirteet muokkautuvat jatkuvasti kasvaessa ja oppiessa uutta.

Jokainen temperamenttipiirre on yhtä arvokas ja sopii johonkin tilanteeseen. Yksikään näistä piirteistä ei ole universaali kaikkiin tilanteisiin sopiva piirre, joka jokaisella tulisi olla. Siksi on hyvä, että tiimissämme jokaisen piirteen ääripäät ovat edustettuna. Se luo toimivan työympäristön, koska kaikissa tilanteissa ei itse tarvitse olla tekemässä. Vaan voimme jakaa tehtäviä niille, joilla kyseiseen tilanteeseen edun antavat piirteet ovat.

You May Also Like…

Digital Garage

Google digital garage on monelle akatemialaiselle tuttu Googlen ilmaiskurssi, joka käsittelee muun muassa...

Uteliaisuuden taito

Hanna Siefenin Uteliaisuuden taito käsittelee uteliaisuutta psykologin näkökulmasta ja sitä, kuinka uteliaisuus on...

Matkan opas

Johdanto Nappasin Tiimiakatemian kirja hyllystä tämän Saku Tuomisen ja Risto Kuulasmaan kirjoittaman kirjan...

0 kommenttia

Lähetä kommentti